Đơn giản hoá và mở rộng quy mô phát triển từ đầu đến cuối.

Đẩy nhanh quá trình phát triển ứng dụng và chuyển đổi số

Tăng tốc đổi mới và năng suất mà không cần quản lý cơ sở hạ tầng.
Giải pháp
Khám phá kiến trúc tham khảo, hướng dẫn và các phương pháp hay nhất để xây dựng hoặc di chuyển tải công việc của bạn trên Google Cloud.
Lớp học lập trình
Tìm các mã mẫu minh hoạ cách sử dụng các sản phẩm của Google Cloud.
Lớp học lập trình
Khám phá trải nghiệm lập trình cùng với Matter, giao thức mới giúp đơn giản hoá các ngôi nhà thông minh bằng một chuẩn trong ngành.
Giải pháp
Khám phá và triển khai các giải pháp cho các trường hợp sử dụng phổ biến và nâng cao trong ứng dụng và doanh nghiệp của bạn.
Giải pháp
Tìm hướng dẫn, mã mẫu, sơ đồ cấu trúc, các phương pháp hay nhất, hướng dẫn, tài liệu tham khảo API, v.v. để tìm hiểu cách xây dựng trên Google Cloud.
Giải pháp
Sử dụng các API đám mây này với các lệnh gọi REST hoặc thư viện ứng dụng để tự động hóa quy trình làm việc bằng các ngôn ngữ lập trình phổ biến.
Giải pháp
Xây dựng, triển khai, vận hành và vận hành trang web động, tận dụng các khung web thích ứng và ngôn ngữ quen thuộc.
Giải pháp
Tạo cụm máy ảo (VM) với trình cân bằng tải để cung cấp các máy ảo trên toàn cầu, tự động mở rộng quy mô và quản lý lưu lượng truy cập một cách hiệu quả.
Giải pháp
Thiết lập quy trình CI/CD an toàn theo các phương pháp hay nhất để xây dựng, quét lưu trữ và triển khai vùng chứa Google Kubernetes Engine (GKE).
Giải pháp
Tạo ứng dụng web một cách nhanh chóng và bảo mật bằng cách sử dụng kiến trúc ba tầng với tầng giữa và phụ trợ giao diện người dùng (cơ sở dữ liệu PostgreSQL).

Xem cách nhà phát triển giải quyết những thách thức trên đám mây

Khám phá các nghiên cứu điển hình, các bài viết, bài phỏng vấn và nhiều nội dung khác.

Giải quyết các trường hợp sử dụng khác

Khám phá thêm tài nguyên trên bộ công nghệ dành cho nhà phát triển của Google.
Phát triển ứng dụng cho nhiều đối tượng và kiểu dáng.
Tạo các trang web và ứng dụng nhanh, an toàn cho môi trường web mở.
Đưa sức mạnh của công nghệ học máy vào các ứng dụng và quy trình công việc.