Hỗ trợ mật khẩu trên Android và Chrome

Khoá truy cập có thể được đồng bộ hoá trên các thiết bị trong cùng một hệ sinh thái. Ví dụ: khoá truy cập được tạo trên Android sẽ được lưu trữ trong Trình quản lý mật khẩu của Google.

Khoá truy cập là một công nghệ mới nổi và các môi trường được hỗ trợ vẫn đang phát triển. Kể từ tháng 8 năm 2023, Chrome trên macOS và Windows chỉ lưu trữ mã xác thực trên thiết bị cục bộ.

Trình quản lý mật khẩu của Google

Trình quản lý mật khẩu của Google lưu trữ, phân phát và đồng bộ hoá khoá truy cập trên Android và Chrome. Bạn có thể dùng khoá truy cập trong Trình quản lý mật khẩu của Google trên mọi ứng dụng Android, bao gồm cả Chrome và các trình duyệt khác. Khi người dùng tạo khoá truy cập trên một thiết bị Android, khoá truy cập đó sẽ được lưu trữ và đồng bộ hoá với các thiết bị Android khác, đồng thời khoá truy cập bí mật của họ sẽ được mã hoá hai đầu. Việc này giúp người dùng có thể sử dụng khoá truy cập trên tất cả các thiết bị Android sử dụng Trình quản lý mật khẩu của Google và đăng nhập bằng cùng một Tài khoản Google.

Trình quản lý mật khẩu của Google trên Chrome giúp bạn tạo và đăng nhập bằng khoá truy cập. Tuỳ thuộc vào hệ điều hành máy tính (ví dụ: ChromeOS, iOS, MacOS, Windows), người dùng có thể được cung cấp mã QR để sử dụng khoá truy cập một cách an toàn được lưu trữ trên thiết bị di động của họ, hoặc một thông báo có thể hiển thị nhắc người dùng mở khoá điện thoại của họ để sử dụng khoá truy cập liên quan.

Hỗ trợ khoá truy cập cho các ứng dụng Android

Ứng dụng Android hỗ trợ khoá truy cập thông qua Trình quản lý thông tin xác thực. Trình quản lý thông tin xác thực hỗ trợ khoá truy cập, mật khẩu và liên kết danh tính. Khoá truy cập được hỗ trợ trên các thiết bị chạy Android 9 (API cấp 28) trở lên. Kể từ Android 4.4, bạn có thể sử dụng Mật khẩu và tính năng Đăng nhập bằng Google.

Hỗ trợ khoá truy cập của Chrome trên các hệ điều hành khác nhau

Chrome trên tất cả nền tảng máy tính đều hỗ trợ sử dụng mã xác thực trên thiết bị di động. Để sử dụng khoá truy cập trên thiết bị Android hoặc iOS, hãy chọn tuỳ chọn thích hợp khi được yêu cầu.

Bộ chọn trình xác thực
Hình 1: Bộ chọn trình xác thực

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng điện thoại để đăng nhập, hãy đọc bài viết Đăng nhập bằng điện thoại.

Các phần sau đây trình bày sơ lược cách hoạt động của Chrome trên các hệ điều hành khác nhau.

Android

Chrome trên hệ điều hành Android 9 trở lên hỗ trợ khoá truy cập. Khoá truy cập được tạo trong Chrome trên Android được lưu trữ trong Trình quản lý mật khẩu của Google. Các khoá truy cập này có sẵn trên mọi thiết bị Android khác, miễn là Trình quản lý mật khẩu của Google có sẵn và Tài khoản Google của người dùng đó đã đăng nhập vào tài khoản.

Windows

Chrome trên Windows lưu trữ khoá truy cập trong Windows Hello. Tính năng này không đồng bộ hoá các mã xác thực này với các thiết bị khác kể từ tháng 8 năm 2023.

Khi người dùng lần đầu cố gắng đăng nhập vào một trang web trên Chrome trên Windows, họ phải quét mã QR bằng một thiết bị khác đã có khoá truy cập. Sau đó, họ có thể tạo khoá truy cập trên thiết bị Windows cục bộ để sử dụng trong tương lai trên thiết bị đó.

macOS

Kể từ tháng 8 năm 2023, Chrome trên macOS lưu trữ khoá truy cập trong một hồ sơ cục bộ và không đồng bộ hoá những khoá này với các thiết bị khác. Khoá truy cập từ iCloud Keychain chưa có trong Chrome trên macOS.

Khi người dùng cố gắng đăng nhập vào một trang web lần đầu tiên trên Chrome trên macOS, họ phải quét mã QR bằng một thiết bị khác đã có khoá truy cập. Sau đó, họ có thể đăng ký khoá truy cập trên thiết bị macOS cục bộ để sử dụng trong tương lai ở đó.

iOS / iPadOS

Chrome trên iOS 16 và iPadOS 16 sử dụng iCloud Keychain để lưu trữ mã xác thực. Khoá truy cập trong iCloud Keychain được đồng bộ hoá trên các thiết bị Apple của người dùng và có thể được dùng trên các trình duyệt và ứng dụng khác.

Linux

Chrome trên Linux không hỗ trợ khoá truy cập bằng trình xác thực nền tảng tích hợp sẵn. Người dùng Linux có thể sử dụng khoá truy cập trên một thiết bị khác, chẳng hạn như điện thoại Android hoặc iPhone bằng cách quét mã QR.

Tóm tắt hỗ trợ khoá truy cập của Chrome

Hệ điều hành Android macOS iOS/iPadOS Windows Linux
Xác minh người dùng cục bộ
Đồng bộ hoá khoá truy cập 1 1 3
Tự động điền 2
Có thể đăng nhập bằng điện thoại

: Được hỗ trợ, : Theo kế hoạch, : Không có kế hoạch

1: Đồng bộ hoá với iCloud Keychain 2: Yêu cầu Windows 11 22H2 3: Tuỳ thuộc vào Windows Hello