Thư mục API GData

Cảnh báo: Một số API nêu trên trang này đã ngừng hoạt động hoặc lỗi thời, và một số API đã được thay thế bằng API Google không sử dụng Giao thức dữ liệu của Google.

Các dịch vụ sau đây của Google cung cấp các API triển khai hoặc sử dụng để triển khai Giao thức dữ liệu của Google (GData).

API Trạng thái GData Xem thêm
API Xuất dữ liệu của Google Analytics Được thay thế bằng API Báo cáo chính của Google Analytics (bắt đầu từ phiên bản 2.4). Hướng dẫn di chuyển: Chuyển từ API phiên bản 2.3 sang phiên bản 2.4 và phiên bản 3.0
API cấp phép G Suite Tắt. Được thay thế bằng API Thư mục SDK dành cho quản trị viên. Các API G Suite hiện tại
API dữ liệu cơ sở của Google Không có sẵn từ ngày 1 tháng 6 năm 2011. Thay thế bằng Content API for Shopping. API Mua sắm mới và ngừng sử dụng API cơ sở
API dữ liệu của Blogger Được thay thế bằng API Blogger mới nhất.
API Tìm kiếm sách của Google Tắt. Thay thế bằng Nhóm API Google Sách. Google Tìm kiếm API sách theo ISBN (trên Stack Overflow)
API Lịch Google phiên bản 2 Tắt. Được thay thế bằng API Lịch Google mới nhất.
API Dữ liệu tìm kiếm trên Google Code Ngừng hoạt động vào ngày 15 tháng 1 năm 2012. Không có API thay thế. Tác phẩm mùa thu (bài đăng trên blog của Google)
API Danh bạ Google API Danh bạ không còn được dùng nữa và được lên lịch ngừng hoạt động vào ngày 15 tháng 6 năm 2021. Được thay thế bằng API Google People. API Danh bạ Google
API Google People
API Dữ liệu trong danh sách tài liệu của Google Tắt. Thay thế bằng API Google Drive.
API dữ liệu danh mục đầu tư của Google Finance Tắt. Không có API thay thế. Dọn dẹp vào mùa xuân cho một số API của chúng tôi (bài đăng trên blog của Google)
API Google Health Data Sản phẩm này đã ngừng hoạt động kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2013. Không có API thay thế. Thông tin cập nhật về Google Health và Google PowerMeter
API dữ liệu của Google Maps Không dùng nữa. Thay thế bằng Các dịch vụ web của API Google Maps.
API dữ liệu album web Picasa Tắt. Thay thế bằng API Thư viện Google Photos.
API theo dõi vấn đề liên quan đến tính năng lưu trữ dự án của Google Ngừng hoạt động vào ngày 14 tháng 6 năm 2013. Không có API thay thế. Dọn dẹp mùa đông (bài đăng trên blog của Google)
API dữ liệu của Google Sidewiki Sản phẩm đã ngừng hoạt động. Không có API thay thế. Một mùa thu sạch sẽ (bài đăng trên blog của Google)
API dữ liệu của Google Sites Phiên bản GData vẫn đang hoạt động. Không có API thay thế. API Google Sites là gì?
API dữ liệu bảng tính của Google Không dùng nữa. Thay thế bằng API Google Trang tính phiên bản 4. Hướng dẫn di chuyển API Google Trang tính V3
API dữ liệu của Bộ công cụ dịch của Google Sản phẩm đã ngừng hoạt động. Không có API thay thế.
API dữ liệu của Google Search Console Không dùng nữa. Thay thế bằng API Search Console mới nhất. Bắt đầu nhanh: Chạy ứng dụng Search Console bằng Java
API dữ liệu YouTube Đã ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 3 năm 2014, nhưng vẫn tiếp tục hoạt động theo chính sách không dùng nữa. Thay thế bằng API Dữ liệu YouTube (v3). Hướng dẫn di chuyển API dữ liệu của YouTube