ภาพรวมของ Gmail API

Gmail API คือ RESTful API ที่ใช้เพื่อเข้าถึงกล่องจดหมาย Gmail และส่งอีเมลได้ สำหรับเว็บแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ Gmail API เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเข้าถึงข้อมูล Gmail ของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตและเหมาะสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น

  • การดึงข้อมูล การจัดทำดัชนี และการสำรองข้อมูลอีเมลแบบอ่านอย่างเดียว
  • การส่งข้อความอัตโนมัติหรือแบบเป็นโปรแกรม
  • การย้ายข้อมูลบัญชีอีเมล
  • การจัดระเบียบอีเมล รวมถึงการกรองและการจัดเรียงข้อความ
  • การกำหนดมาตรฐานลายเซ็นอีเมลทั้งองค์กร

รายการคำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ใน Gmail API มีดังนี้

ข้อความ
ข้อความอีเมลที่มีผู้ส่ง ผู้รับ เรื่อง และเนื้อหา หลังจากสร้างข้อความแล้วจะเปลี่ยนแปลงข้อความไม่ได้ ข้อความจะแสดงด้วยทรัพยากรข้อความ
ชุดข้อความ
คอลเล็กชันข้อความที่เกี่ยวข้องกันเพื่อสร้างการสนทนา ในแอปโปรแกรมรับส่งอีเมล ชุดข้อความจะสร้างขึ้นเมื่อมีผู้รับอย่างน้อย 1 คนตอบข้อความของตนเอง
ป้ายกำกับ

กลไกสำหรับจัดระเบียบข้อความและชุดข้อความ เช่น อาจมีการสร้างป้ายกำกับ "ภาษี" และนำไปใช้กับข้อความและชุดข้อความทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับภาษีของผู้ใช้ ป้ายกำกับมี 2 ประเภท ได้แก่

ป้ายกำกับของระบบ
ป้ายกำกับที่สร้างขึ้นภายใน เช่น INBOX, TRASH หรือ SPAM ซึ่งคุณจะลบหรือแก้ไขป้ายกำกับเหล่านี้ไม่ได้ แต่ป้ายกำกับของระบบบางส่วน เช่น INBOX อาจนำไปใช้หรือนำออกจากข้อความและชุดข้อความได้
ป้ายกำกับของผู้ใช้
ป้ายกำกับที่ผู้ใช้สร้าง ผู้ใช้หรือแอปพลิเคชันสามารถลบหรือแก้ไขป้ายกำกับเหล่านี้ได้ ป้ายกำกับผู้ใช้จะแสดงด้วยทรัพยากรของป้ายกำกับ
Draft

ข้อความที่ยังไม่ได้ส่ง ข้อความที่อยู่ในร่างจดหมายสามารถแทนที่ได้ การส่งฉบับร่างจะลบฉบับร่างนั้นโดยอัตโนมัติและจะสร้างข้อความที่มีป้ายกำกับของระบบ SENT โดยฉบับร่างจะแทนด้วยทรัพยากรฉบับร่าง

ขั้นตอนถัดไป