OAuth 2.0 Biblioteki i przykłady

Poniższe biblioteki i przykłady ułatwiają rozpoczęcie korzystania z autoryzacji OAuth 2.0 do uzyskiwania dostępu do usług IMAP i SMTP Gmaila.

Przykładowy kod Java

JavaMail 1.5.2 lub nowsza wersja natywnie obsługuje protokół OAuth dla IMAP. Jeśli chcesz użyć starszej wersji lub utworzyć własną implementację, przeczytaj przykładowy kod Java. Jeśli chcesz pobrać przykładowy kod, zapoznaj się z artykułem Narzędzia i przykładowy kod do uwierzytelniania w Gmailu za pomocą OAuth2.

Przykład w Pythonie

Próbka PHP