ภาพรวมของ Postmaster Tools API

API เครื่องมือ Postmaster ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมเมตริกเกี่ยวกับอีเมลที่ส่งถึงผู้ใช้ Gmail และนำเข้าข้อมูลเข้าหรือผสานข้อมูลดังกล่าวกับระบบอื่นๆ เมตริกประกอบด้วยเปอร์เซ็นต์ของอีเมลที่ผู้ใช้ทำเครื่องหมายว่าเป็นจดหมายขยะและข้อผิดพลาดในการส่ง สำหรับคำอธิบายแบบเต็มเกี่ยวกับเมตริกที่ได้จาก Postmaster Tools API โปรดดูส่วนแดชบอร์ดของบทความในศูนย์ช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องมือ Postmaster

ขั้นตอนการติดตั้งใช้งานในระดับสูง

ทำตามขั้นตอนระดับสูงต่อไปนี้เพื่อใช้ API นี้

 1. ตั้งค่าโดเมนการตรวจสอบสิทธิ์ ซึ่งอาจเป็น DKIM (d=) หรือโดเมน SPF (เส้นทางการส่งกลับ) ที่ใช้เพื่อตรวจสอบสิทธิ์อีเมลของคุณ
 2. ตั้งค่า API
  1. สร้างโปรเจ็กต์
  2. เปิด Postmaster Tools API
  3. ตั้งค่าข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับ API
  4. สร้างโทเค็น OAuth2
 3. ใช้โทเค็นและข้อมูลเข้าสู่ระบบ OAuth2 เพื่อทำการเรียก API ซึ่งรวมถึงการยืนยันโดเมนและการเรียกข้อมูลเมตริก

ขั้นตอนถัดไป

หากต้องการตั้งค่าโดเมนการตรวจสอบสิทธิ์ ให้ไปที่หัวข้อตั้งค่าโดเมนการตรวจสอบสิทธิ์