Tính năng mới

API Google Ads cung cấp nhiều tính năng mới, công nghệ hiện đại, mô hình và các công cụ cho nhà phát triển. Trong buổi hội thảo này, chúng tôi sẽ giới thiệu nhiều thay đổi thú vị giữa API AdWords và API Google Ads, cũng như điểm qua một số tính năng mới chỉ có trong API Google Ads.

Xem bộ trang trình bày.