Web için Google ile Oturum Açma JavaScript Platformu Kitaplığı'nı kullanımdan kaldırıyoruz. Kitaplık, 31 Mart 2023'te kullanımdan kaldırılan tarihten sonra indirilemeyecek. Bunun yerine, Web için yeni Google Kimlik Hizmetleri'ni kullanın.
Yeni oluşturulan İstemci Kimliklerinin artık varsayılan olarak eski Platform Kitaplığı'nı kullanması engellendi. Mevcut İstemci Kimlikleri bundan etkilenmeyecektir. 29 Temmuz 2022'den önce oluşturulan yeni İstemci Kimlikleri, Google Platform Kitaplığı'nın kullanımını etkinleştirmek üzere `plugin_name` ayarını yapabilir.

Android için Oturum Açmayı Deneyin

Oturum Açma özelliğinin nasıl çalıştığını görmek için Android örnek uygulamamızı kullanın veya oturum açma özelliğini mevcut uygulamanıza ekleyin.

Zorunlu: Android Studio ve Google Play Hizmetleri'nin en son sürümleri.

Projeyi edinin

Google hizmetleri örneğini ilk kez kullanıyorsanız google hizmetleri deposuna göz atın.

$ git clone https://github.com/googlesamples/google-services.git

Android Studio'yu açın.

Dosya > Aç'ı seçin, google-services deposunu klonladığınız yere gidin ve google-services/android/signin dosyasını açın.

Google API projesi yapılandırma

Örneği kullanmak için projenizin kurulumunu tamamlamak için bazı ek bilgiler sağlamanız gerekir. Aşağıdaki düğmeyi tıklayın ve istendiğinde paket adını com.google.samples.quickstart.signin belirtin. Ayrıca imzalama sertifikanızın SHA-1 karmasını da sağlamanız gerekir. Daha fazla bilgi için İstemcinizi Kimlik Doğrulama bölümüne bakın.

Proje yapılandırma

Örneğin IdTokenActivity ve ServerAuthCodeActivity örnekleri için bir OAuth 2.0 web istemci kimliği belirtmeniz gerekir. Gerçek bir uygulamada bu istemci kimliği, uygulamanızın arka uç sunucusunu temsil eder. Yukarıdaki projeyi yapılandırdığınızda bu amaçla bir istemci kimliği oluşturuldu.

Google API Konsolu'nu açarak bu değeri bulun:

Google API Konsolu

Web sunucusu istemci kimliğiniz, Web istemcisi (Google ile Oturum Açma için otomatik olarak oluşturulur) öğesinin yanında gösterilir. İstemci kimliğini kopyalayıp projenizin strings.xml dosyasına yapıştırın:

<string name="server_client_id">YOUR_SERVER_CLIENT_ID</string>

Örneği çalıştır

Artık örneği oluşturmaya ve Android Studio'dan çalıştırmaya hazırsınız.

Örneği oluşturun ve çalıştır düğmesini tıklayarak Google Play Hizmetleri'nin en son sürümüne sahip bağlı bir cihaz veya emülatör seçin.

İşleyiş şekli

Uygulama, ihtiyaç duyduğu oturum açma seçeneklerini belirten bir GoogleSignInClient oluşturur. Ardından, oturum açma düğmesi tıklandığında uygulama, kullanıcının bir Google hesabıyla oturum açmasını isteyen oturum açma amacını başlatır.

// Configure sign-in to request the user's ID, email address, and basic
// profile. ID and basic profile are included in DEFAULT_SIGN_IN.
GoogleSignInOptions gso = new GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_SIGN_IN)
    .requestEmail()
    .build();
// Build a GoogleSignInClient with the options specified by gso.
mGoogleSignInClient = GoogleSignIn.getClient(this, gso);
private void signIn() {
  Intent signInIntent = mGoogleSignInClient.getSignInIntent();
  startActivityForResult(signInIntent, RC_SIGN_IN);
}

Sonraki adımlar

Google Oturum Açma özelliğini kendi uygulamanızda nasıl uygulayabileceğinizi görmek isterseniz uygulama kılavuzumuza göz atın.

Uygulamanıza Oturum Açma özelliği ekleyin

İyi bir deneyim mi yaşadınız? Sorun mu yaşıyorsunuz? Bize bildirin.