Khắc phục sự cố

Môi trường được hỗ trợ

Tính năng Đăng nhập bằng Google chính thức hỗ trợ các trình duyệt và nền tảng sau:

  • Google Chrome trên macOS, Windows, Linux, Android, iOS
  • Mozilla Firefox trên macOS, Windows, Linux
  • Safari trên macOS và iOS
  • Internet Explorer phiên bản từ 8 đến 11 trên Windows
  • Microsoft Edge trên Windows

Vấn đề đã biết

Đã chặn dữ liệu và cookie của bên thứ ba

Khi được bật, tính năng quyền riêng tư này sẽ huỷ kích hoạt tất cả cookie và bộ nhớ trong iframe. Đây là yêu cầu mà Google yêu cầu để xác thực người dùng một cách an toàn.

Một giải pháp là yêu cầu những người dùng đã vô hiệu hoá dữ liệu của bên thứ ba tạo ngoại lệ cho https://accounts.google.com bằng cách thêm accounts.google.com vào các miền được phép. Trong Chrome, việc này được thực hiện trong chrome://settings/content/cookies.

Nếu nhiều người dùng của bạn đã bật tính năng này (một số công ty thực thi chế độ cài đặt này cho tất cả nhân viên của họ), thì một giải pháp khác là triển khai quy trình OAuth 2.0 phía máy chủ.

Chrome trên iOS ở Chế độ ẩn danh

Tính năng Đăng nhập bằng Google hiện không được hỗ trợ ở chế độ ẩn danh trong Chrome trên iOS.

Safari có tính năng ngăn chặn theo dõi thông minh

Tính năng mới này của macOS High Sierra và iOS 11 vô hiệu hoá cookie của bên thứ ba mỗi 24 giờ, trừ phi người dùng tương tác với một trong các trang thuộc miền của bên thứ ba. Vì thư viện Đăng nhập bằng Google dựa vào cookie để xác thực người dùng một cách an toàn, nên có thể thư viện sẽ phát hiện thấy người dùng bị đăng xuất sau mỗi 24 giờ. Người dùng phải thực hiện lại quy trình đăng nhập để kích hoạt lại cookie.

Bạn có gặp vấn đề nào khác không?

Vui lòng chuyển đến công cụ theo dõi lỗi của GitHub để biết mọi vấn đề khác về thư viện Đăng nhập bằng Google.