Manufacturer Center API

API สาธารณะสําหรับการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Manufacturer Center

บริการ: manufacturers.googleapis.com

หากต้องการเรียกใช้บริการนี้ เราขอแนะนําให้ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ที่ Google ให้ไว้ หากแอปพลิเคชันต้องใช้ไลบรารีของคุณเองเพื่อเรียกใช้บริการนี้ ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เมื่อคุณส่งคําขอ API

เอกสารการค้นพบ

เอกสาร Discovery เป็นข้อมูลจําเพาะที่เครื่องอ่านได้สําหรับการอธิบายและใช้ REST API ซึ่งจะใช้ในการสร้างไลบรารีของไคลเอ็นต์ ปลั๊กอิน IDE และเครื่องมืออื่นๆ ที่โต้ตอบกับ Google API บริการหนึ่งอาจให้เอกสารการค้นพบหลายรายการ บริการนี้มีเอกสารการค้นพบต่อไปนี้

ปลายทางบริการ

ปลายทางบริการคือ URL พื้นฐานที่ระบุที่อยู่เครือข่ายของบริการ API บริการหนึ่งอาจมีปลายทางบริการหลายรายการ บริการนี้มีปลายทางบริการดังต่อไปนี้ และ URI ทั้งหมดด้านล่างเกี่ยวข้องกับปลายทางของบริการนี้

  • https://manufacturers.googleapis.com

ทรัพยากร REST: v1.accounts.products

เมธอด
delete DELETE /v1/{parent=accounts/*}/products/{name}
ลบผลิตภัณฑ์ออกจากบัญชี Manufacturer Center
get GET /v1/{parent=accounts/*}/products/{name}
แสดงผลิตภัณฑ์จากบัญชี Manufacturer Center รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
list GET /v1/{parent=accounts/*}/products
แสดงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในบัญชี Manufacturer Center
update PUT /v1/{parent=accounts/*}/products/{name}
แทรกหรืออัปเดตแอตทริบิวต์ของผลิตภัณฑ์ในบัญชี Manufacturer Center