รายการสาธารณะ

โปรแกรมสาธารณะคืออะไร

เรากำลังขยายความพร้อมใช้งานของ Google Maps Platform สำหรับโปรแกรมสาธารณะของ Google ที่สนับสนุนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สตาร์ทอัพ การรับมือภาวะวิกฤต สื่อมวลชน และองค์กรการศึกษา เรามุ่งมั่นกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนองค์กรและโปรแกรมเหล่านี้

ผู้ใช้ Google เพื่อการกุศลปัจจุบันที่ได้รับการให้สิทธิ์จะเปลี่ยนไปใช้เครดิต Google Maps Platform องค์กรที่มีสิทธิ์สามารถสมัครขอเครดิต Google Maps Platform ผ่านโปรแกรมต่อไปนี้

ผู้ใช้ Google Maps Platform ทุกคนจะได้รับเครดิตรายเดือนจำนวน $200 ในบัญชีที่เปิดใช้การเรียกเก็บเงิน

องค์กรที่ไม่หวังผลกำไร

รายละเอียด

องค์กรใน Google เพื่อการกุศลที่ได้รับการยืนยันสามารถสมัครเพื่อรับเครดิตเพิ่มเติมเพื่อใช้กับการใช้งาน Google Maps Platform ได้ โดยเริ่มต้นที่ $250 ต่อเดือน ผู้สมัครต้องมีสิทธิ์ยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตบริการหลักของ Google Maps และนโยบายเครดิต Google Maps Platform ในนามขององค์กรการกุศล

การมีสิทธิ์

คุณต้องลงชื่อสมัครใช้ Google เพื่อการกุศลและลงชื่อเข้าใช้บัญชี เพื่อสมัครรับเครดิต Google Maps Platform เพิ่มเติม

ลงชื่อสมัคร

 1. ลงชื่อสมัครใช้บัญชี Google เพื่อการกุศล
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google เพื่อการกุศล
 3. เปิดใช้งานเครดิต Google Maps Platform
 4. กรอกใบสมัครเครดิต Google Maps Platform สำหรับองค์กรการกุศลให้เรียบร้อย คุณต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินขององค์กรการกุศลเพื่อดำเนินการสมัครให้เสร็จสมบูรณ์

ผู้รับมือภาวะวิกฤต

รายละเอียด

นักพัฒนาซอฟต์แวร์และองค์กรที่ตอบสนองต่อภาวะวิกฤติสามารถสมัครเพื่อรับเครดิต Google Maps Platform สำหรับโปรเจ็กต์ของตนได้ ผู้สมัครต้องมีอำนาจในการยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตหลักของ Google Maps และนโยบายเครดิต Google Maps Platform ในนามขององค์กรของคุณ

ลงชื่อสมัคร

 1. ดูการทำงานของ Google เกี่ยวกับหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน
 2. กรอกใบสมัครเครดิต Google Maps Platform สำหรับผู้ปฏิบัติการด้านวิกฤติ

องค์กรสื่อมวลชน

รายละเอียด

นักข่าวและองค์กรข่าวที่ได้รับการยืนยันสามารถสมัครเพื่อรับเครดิต Google Maps Platform ได้ในราคาเริ่มต้นที่ $250 ต่อเดือน ผู้สมัครต้องมีอำนาจในการยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตบริการหลักของ Google Maps และนโยบายเครดิต Google Maps Platform ในนามขององค์กรของคุณ

การมีสิทธิ์

คุณต้องเป็นองค์กรที่มีพันธกิจหลักเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวสาร จึงจะสามารถสมัครรับเครดิตสื่อข่าวของ Google Maps Platform ได้

ลงชื่อสมัคร

 1. ดูงานที่ Google ร่วมกับองค์กรสื่อข่าว
 2. กรอกใบสมัครเครดิต Google Maps Platform ให้เสร็จสมบูรณ์ สำหรับองค์กรข่าวต่างๆ

สตาร์ทอัพ

รายละเอียด

สตาร์ทอัพ Google Cloud ที่ได้รับการยืนยันสามารถสมัครเพื่อรับเครดิต Google Maps Platform ได้ ผู้สมัครต้องมีอำนาจในการยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตบริการหลักของ Google Maps และนโยบายเครดิต Google Maps Platform ในนามขององค์กร

การมีสิทธิ์

คุณต้องได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรม Google for Startups: Cloud จึงจะสามารถสมัครรับเครดิตสตาร์ทอัพของ Google Maps Platform ได้

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับโปรแกรม Google for Startups: Cloud และสมัครเข้าร่วมโปรแกรม
 2. เมื่อได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรม Google for Startups: Cloud แล้ว โปรดกรอกแบบฟอร์มการสมัครเครดิต Maps

คณาจารย์

รายละเอียด

คณาจารย์ในสถาบันการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาสามารถสมัครรับเครดิตเพื่อใช้สอนในหลักสูตรได้ นักศึกษาที่สนใจสามารถกระตุ้นให้คณาจารย์สมัครเพื่อขอเครดิตเพื่อใช้ในหลักสูตรถัดไป ดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโปรแกรม

ลงชื่อสมัคร

 1. ดูงานที่ Google ทำร่วมกับคณาจารย์ด้านการสอน
 2. กรอกใบสมัครเครดิต Google Cloud สำหรับคณาจารย์ให้เสร็จสมบูรณ์

บริษัทขนส่ง

รายละเอียด

บริษัทขนส่งที่ได้รับการยืนยันสามารถสมัครเพื่อรับเครดิต Google Maps Platform ได้ โดยเริ่มต้นที่ $1, 000 ต่อเดือน ผู้สมัครต้องมีสิทธิ์ยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตบริการหลักของ Google Maps และนโยบายเครดิต Google Maps Platform ในนามขององค์กร

การมีสิทธิ์

คุณต้องเป็นบริษัทขนส่งที่ยืนยันแล้วจึงจะสมัครรับเครดิตบริษัทขนส่งของ Google Maps Platform ได้

ลงชื่อสมัคร

 1. ทำตามขั้นตอนเพื่อเริ่มต้นใช้งานและเปิดใช้การเรียกเก็บเงินด้วย Google Maps Platform
 2. กรอกใบสมัครเครดิต Google Maps Platform สำหรับองค์กรของบริษัทขนส่งให้เสร็จสมบูรณ์