Method: videos.lookupVideoMetadata

Pobiera metadane filmu o jego adresie lub identyfikatorze video. Jest to bezpłatna alternatywa dla metody videos.lookupVideo, która zwraca wszystkie dostępne dane wideo z wyjątkiem identyfikatorów URI odtwarzania.

Żądanie HTTP

GET https://aerialview.googleapis.com/v1/videos:lookupVideoMetadata

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry zapytania

Parametry
Parametr sumy key. To pole jest wymagane. key może mieć tylko jedną z tych wartości:
videoId

string

Identyfikator zwrócony z videos.renderVideo.

address

string

Adres pocztowy w Stanach Zjednoczonych.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu VideoMetadata.