Method: projects.datasets.list

Wyświetl wszystkie zbiory danych w określonym projekcie.

Żądanie HTTP

GET https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1alpha/{parent=projects/*}/datasets

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
parent

string

To pole jest wymagane. Nazwa projektu, w którym mają zostać wyświetlone wszystkie zbiory danych.

Parametry zapytania

Parametry
pageSize

integer

Maksymalna liczba wersji do zwrócenia na stronę. Jeśli wartość nie jest określona (lub wynosi zero), zwracane są wszystkie zbiory danych.

pageToken

string

Token strony otrzymany z poprzedniego wywołania Datastores.list. Podaj tę wartość, aby pobrać kolejną stronę.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Odpowiedź na listę zbiorów danych w projekcie.

Zapis JSON
{
 "datasets": [
  {
   object (Dataset)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Pola
datasets[]

object (Dataset)

Wszystkie zbiory danych w projekcie.

nextPageToken

string

Token, który można wysłać jako pageToken, aby pobrać następną stronę. Jeśli pominiesz to pole, nie będzie kolejnych stron.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform

Uprawnienia

Wymaga tych uprawnień IAM do zasobu parent:

 • mapsplatformdatasets.datasets.list

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji uprawnień.