คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์

คำถามที่พบบ่อยนี้ครอบคลุมคำถามที่เกี่ยวข้องกับ Geocoding API โดยเฉพาะ โปรดดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Google Maps Platform สำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Google Maps Platform ทั้งหมด ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในแนวทางปฏิบัติแนะนำเมื่อกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์ของที่อยู่

การแก้ปัญหา

การแก้ปัญหา

ฉันได้รับคำค้นหาเพิ่มเติมที่ส่งคืนเป็น ZERO_RESULTS โดยใช้โปรแกรมเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์ เกิดอะไรขึ้น

ในโปรแกรมเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์ ข้อความค้นหาที่คลุมเครือ ไม่สมบูรณ์ และมีรูปแบบไม่ถูกต้อง เช่น ที่อยู่ที่สะกดผิดหรือที่อยู่ไม่มีอยู่ มีแนวโน้มที่จะสร้างเป็น 0_RESULTS หากไม่พบที่อยู่ ระบบจะใช้ ZERO_RESULTS เป็นผลลัพธ์บางส่วน (เช่น แสดงผลเฉพาะชานเมืองแทนที่อยู่)

หากแอปพลิเคชันของคุณจัดการกับที่อยู่ที่ผู้ใช้ป้อน ฟีเจอร์ Place Autocomplete ใน Places API อาจให้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพดีกว่า ฟีเจอร์เติมข้อความอัตโนมัติช่วยให้ผู้ใช้เลือกจากชุดผลการค้นหาตามสิ่งที่พิมพ์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เลือกระหว่างผลการค้นหาที่มีชื่อคล้ายกัน และปรับคำค้นหาหากสะกดที่อยู่ผิดได้

หากคุณมีแอปพลิเคชันที่มีการจัดการคำค้นหาหรือคำค้นหาที่คลุมเครือหรือไม่สมบูรณ์ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาด เราขอแนะนำให้คุณใช้ฟีเจอร์เติมข้อความอัตโนมัติในการวางตำแหน่งใน Places API แทนโปรแกรมเข้ารหัสพิกัดไปข้างหน้าที่มีอยู่ใน Geocoding API ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แนวทางปฏิบัติแนะนำเมื่อระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ของที่อยู่ และ การระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ของที่อยู่ในบล็อกโพสต์ของ Google Maps API

ฉันต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วและโปรแกรมเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์ทำงานช้าเกินไปสำหรับแอปพลิเคชันของฉัน ฉันจะใช้อะไรเพื่อให้ตอบสนองเร็วขึ้นได้บ้าง

เราขอแนะนำให้แอปพลิเคชันที่ตอบสนองต่อข้อมูลจากผู้ใช้ซึ่งคำนึงถึงเวลาในการตอบสนองสูง ใช้ฟีเจอร์ Place Autocomplete ใน Places API (มีให้ใช้งานใน JavaScript, Android หรือ iOS) แทนการเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์ การเติมข้อความอัตโนมัติของสถานที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานแบบอินเทอร์แอกทีฟ ดังนั้นจึงมีเวลาในการตอบสนองต่ำมาก

การระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ของที่อยู่ใน Geocoding API ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อใช้งานกับที่อยู่ที่มีรูปแบบสมบูรณ์ ชัดเจน และมีรูปแบบที่ดี เช่น ที่อยู่สำหรับจัดส่งที่ป้อนลงในแบบฟอร์มออนไลน์ ดังนั้นจึงใช้เวลาในการตอบสนองสูงกว่าการเติมข้อความอัตโนมัติใน Place โปรแกรมเข้ารหัสพิกัดไปข้างหน้ามีความครอบคลุมมากกว่าและคุณภาพของผลการค้นหาที่ดีกว่า แต่มีเวลาในการตอบสนองที่ค่อนข้างสูงกว่า

ฉันจะลดเวลาในการตอบสนองใน Directions API และ Distance Matrix API ได้อย่างไร

ใช้รหัสสถานที่เพื่อระบุจุดอ้างอิง ต้นทาง และจุดหมายแทนการใช้ที่อยู่ รหัสสถานที่จะหาได้ดีที่สุดจากฟีเจอร์ Place Autocomplete ใน Places API หรือไลบรารี Places ใน Maps JavaScript API โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือก placeIdOnly ซึ่งใช้ลดค่าใช้จ่ายของ การเติมข้อความอัตโนมัติด้วย

เมื่อมีการค้นหา Directions API หรือ Distance Matrix API ด้วยสตริงที่อยู่แทนที่จะเป็นรหัสสถานที่หรือละติจูดลองจิจูด ระบบจะใช้แบ็กเอนด์เดียวกันกับ Geocoding API เพื่อแปลงที่อยู่นั้นเป็นรหัสสถานที่ก่อนที่จะคำนวณเส้นทาง Place Autocomplete เร็วกว่าการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ของที่อยู่ สำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้ Directions API หรือ Distance Matrix API ในสถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนสูง เช่น การตอบกลับข้อมูลจากผู้ใช้ เราขอแนะนำให้ใช้ Place Autocomplete เพื่อรับรหัสสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่เหล่านั้น และส่งรหัสสถานที่ไปยัง Directions API หรือ Distance Matrix API วิธีนี้ช่วยลดเวลาในการตอบสนองได้อย่างมาก โปรดดู ตัวอย่างวิธีใช้การเติมข้อความอัตโนมัติในสถานที่พร้อมเส้นทางในเอกสารของเรา

ฉันจะรายงานข้อบกพร่องในโปรแกรมเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์ได้อย่างไร

หากคุณมี รายงานข้อบกพร่องหรือ คำขอฟีเจอร์สำหรับบริการโปรแกรมเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์ไปข้างหน้า โปรดแจ้งให้เราทราบโดยใช้ เครื่องมือติดตามปัญหาสาธารณะ

โปรแกรมเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์ไม่ให้ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับกรณีการใช้งานของฉัน มีอะไรบ้างที่สามารถช่วยเหลือได้

โปรดแจ้งให้เราทราบโดยใช้ เครื่องมือติดตามปัญหาสาธารณะ แชร์คําถามที่เฉพาะเจาะจงสัก 2-3 ข้อ เพื่อให้เราตรวจสอบได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือปัญหาทางระบบที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลการค้นหาหรือไม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงใดที่เราจะทําได้ในคู่มือแนวทางปฏิบัติแนะนําเพื่อช่วยให้นักพัฒนาแอปได้รับผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

ฉันจะรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยโปรแกรมเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์โดยใช้การกรองคอมโพเนนต์ได้อย่างไร

ในตัวเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์ การกรองคอมโพเนนต์จะบังคับใช้ข้อจำกัดเฉพาะ postal_code และ country เท่านั้น ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงวิธีที่ดีที่สุดในการใช้การกรองคอมโพเนนต์ โดยขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่คุณต้องการ ใน URL คำขอตัวอย่าง อย่าลืมแทนที่ "YOUR_API_KEY" ด้วยคีย์ API จริงของคุณ

 • หากต้องการจำกัดรหัสไปรษณีย์เฉพาะในประเทศที่เจาะจง โปรดระบุข้อจำกัดประเทศโดยใช้รหัสประเทศ ISO 3166-2 เช่น components=country:CH|postal_code:8000 แสดงผล "8000 Zürich, สวิตเซอร์แลนด์"
  https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?components=country:CH%7Cpostal_code:8000&key=YOUR_API_KEY
  
 • หากต้องการจำกัดการค้นหาในบางประเทศ ให้ระบุการจำกัดประเทศโดยใช้รหัสประเทศ ISO 3166-2 เราไม่รับประกันว่าชื่อประเทศและตัวย่ออื่นๆ จะให้ผลลัพธ์เหมือนกับรหัสประเทศ

  ตัวอย่าง

  • การระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ของ components=country:FRA|locality:gallus จะแสดงผลย่านย่อยของ Gallus ในแฟรงก์เฟิร์ตอัมไมน์ เยอรมนี เนื่องจากระบบไม่รองรับรหัสประเทศ 3 ตัวอักษรสำหรับฝรั่งเศส (FRA) ดังนั้นผลการค้นหาในทุกประเทศจึงได้รับอนุญาต และผลลัพธ์ในแฟรงก์เฟิร์ตเหมาะกับประเทศฝรั่งเศสมากกว่า
   https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?components=country:FRA%7Clocality:gallus&key=YOUR_API_KEY
   
 • API ที่ระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์จะไม่แสดงผลเป็นผลลัพธ์หลายรายการสำหรับการค้นหาที่กำกวม การเติมข้อความอัตโนมัติสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ดีกว่า

  ตัวอย่าง

  • การระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ของ components=country:US|locality:madrid แสดงผล "มาดริด, NM 87010, USA" แต่ไม่แสดงเมืองอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกาที่ชื่อ "มาดริด"
   https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?components=country:US%7Clocality:madrid&key=YOUR_API_KEY
   
  • การใช้การเติมข้อความอัตโนมัติสำหรับสถานที่สำหรับ input=madrid&components=country:us&types=(regions) และระบุวิวพอร์ตโดยใช้ location และ radius เพื่อ ให้น้ำหนักผลลัพธ์ตำแหน่ง สร้างคำตอบสำหรับหลายเมืองในสหรัฐอเมริกาโดยใช้ชื่อว่า "มาดริด"
   https://maps.googleapis.com/maps/api/place/autocomplete/json?location=37.386052,-122.083851&radius=10000&input=madrid&components=country:us&types=(regions)&key=YOUR_API_KEY