ไลบรารีของไคลเอ็นต์สำหรับบริการเว็บของ Google Maps

ไคลเอ็นต์ Java, ไคลเอ็นต์ Python, Go Client และไคลเอ็นต์ Node.js สำหรับบริการ Google Maps เป็นไลบรารีของไคลเอ็นต์ที่ชุมชนรองรับ ซึ่งเป็นโอเพนซอร์สภายใต้ใบอนุญาต Apache 2.0 ซึ่งมีให้ดาวน์โหลดและการสนับสนุนใน GitHub รวมถึงดูวิธีการติดตั้งและโค้ดตัวอย่างได้ด้วย

เหตุผลที่ควรใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์

Java Client, Python Client, Go Client และ Node.js Client สำหรับบริการ Google Maps ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับบริการเว็บของ Google Maps บนเซิร์ฟเวอร์ได้ โดยมีฟังก์ชันการทำงานของ API ต่อไปนี้

นอกจากฟังก์ชันการทำงานจาก API เหล่านี้แล้ว ไลบรารีของไคลเอ็นต์ยังทำให้งานทั่วไปบางอย่างง่ายขึ้นด้วย

  • การจำกัดอัตราอัตโนมัติ โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะส่งคำขอตามขีดจำกัดอัตราที่คาดไว้สำหรับบริการเว็บแต่ละรายการ คุณระบุขีดจำกัด QPS ที่กำหนดเองได้ด้วย new GeoApiContext().setQueryRateLimit(qps)
  • ลองอีกครั้งเมื่อล้มเหลว ไลบรารีของไคลเอ็นต์จะพยายามส่งคำขอทุกรายการอีกครั้งโดยอัตโนมัติหาก API ส่งข้อผิดพลาด 5xx การลองใหม่จะใช้การย้อนกลับแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล ซึ่งมีประโยชน์ในกรณีที่การทำงานล้มเหลวเป็นพักๆ
  • การตรวจสอบสิทธิ์ที่ง่ายดาย ไลบรารีของไคลเอ็นต์ช่วยให้ตรวจสอบสิทธิ์ได้ง่ายด้วยคีย์ API
  • POJO ไลบรารี Java จะแสดงออบเจ็กต์เนทีฟสำหรับการตอบกลับ API แต่ละรายการ ไลบรารี Python จะแสดงโครงสร้างตามที่ได้รับจาก API
  • อะซิงโครนัสหรือซิงโครนัส คำขอทั้งหมดรองรับรูปแบบการเรียกแบบซิงโครนัสหรืออะซิงโครนัส

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ไลบรารีของไคลเอ็นต์สำหรับบริการเว็บของ Google Maps ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต Apache 2.0

ไลบรารีของไคลเอ็นต์คือ Wrapper สำหรับบริการบนเว็บของ Google Maps บริการบนเว็บของ Google Maps อยู่ในบังคับของข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform

สำคัญ: นโยบายการเลิกใช้งานหรือข้อตกลงการสนับสนุนของ Google แบบมาตรฐานไม่ครอบคลุมไลบรารีเหล่านี้