Pollen API

Pollen API.

Usługa: pollen.googleapis.com

Aby wywołać tę usługę, zalecamy użycie dostarczonych przez Google bibliotek klienta. Jeśli Twoja aplikacja musi używać własnych bibliotek do wywoływania tej usługi, używaj tych informacji podczas wysyłania żądań do interfejsu API.

Punkt końcowy usługi

Punkt końcowy usługi to podstawowy adres URL określający adres sieci usługi interfejsu API. Jedna usługa może mieć wiele punktów końcowych. Ta usługa ma ten punkt końcowy i wszystkie poniższe identyfikatory URI odnoszą się do niego:

  • https://pollen.googleapis.com

Zasób REST: v1.forecast

Metody
lookup GET /v1/forecast:lookup
Zwraca informacje o stężeniu pyłków z maksymalnie 5 dni w ponad 65 krajach, z rozdzielczością do 1 km.

Zasób REST: v1.mapTypes.heatmapTiles

Metody
lookupHeatmapTile GET /v1/mapTypes/{mapType}/heatmapTiles/{zoom}/{x}/{y}
Zwraca tablicę bajtową zawierającą dane obrazu przedstawiającego obrazka.