İstek hatalarını işleme

Routes API, bir yöntem çağrısına verilen yanıtın parçası olarak hata mesajları döndürür. Örneğin, API anahtarını istekten çıkarırsanız yöntem şu sonucu döndürür:

{
 "error": {
  "code": 403,
  "message": "The request is missing a valid API key.",
  "status": "PERMISSION_DENIED"
 }
}

origin gibi gerekli bir gövde parametresini atlarsanız yöntem şu sonucu döndürür:

{
 "error": {
  "code": 400,
  "message": "Origin and destination must be set.",
  "status": "INVALID_ARGUMENT"
 }
}

Hatalar ve hata işleme hakkında daha fazla bilgi için Hatalar bölümüne bakın.