Toplu taşımayla rota matrisi alma

Bölgedeki toplu taşıma seçeneklerini kullanan bir toplu taşıma rotası matrisi edinin. Toplu taşıma seçenekleri arasında otobüs, metro, tren gibi araçlar yer alır.

Daha fazla bilgi için Toplu taşımayla rota bulma başlıklı makaleyi inceleyin.

Örnek toplu taşıma rotası matrisi

Aşağıdaki örnekte toplu taşımayla ilgili bir rota matrisi hesaplanır ve bir rota matrisinde kullanılan alan maskelerine ek olarak toplu taşıma ücreti talep edilir:

curl -X POST -d '{
 "origins": [
  {
   "waypoint": {
    "location": {
     "latLng": {
      "latitude": 37.420761,
      "longitude": -122.081356
     }
    }
   }
  },
  {
   "waypoint": {
    "location": {
     "latLng": {
      "latitude": 37.403184,
      "longitude": -122.097371
     }
    }
   }
  }
 ],
 "destinations": [
  {
   "waypoint": {
    "location": {
     "latLng": {
      "latitude": 37.420999,
      "longitude": -122.086894
     }
    }
   }
  },
  {
   "waypoint": {
    "location": {
     "latLng": {
      "latitude": 37.383047,
      "longitude": -122.044651
     }
    }
   }
  }
 ],
 "travelMode": "TRANSIT"
}' \
-H 'Content-Type: application/json' -H 'X-Goog-Api-Key: YOUR_API_KEY' \
-H 'X-Goog-FieldMask: originIndex,destinationIndex,duration,distanceMeters,status,condition,travelAdvisory.transitFare' \
'https://routes.googleapis.com/distanceMatrix/v2:computeRouteMatrix'

Toplu taşıma rota matrisi yanıtı

Toplu taşıma rotası matrisi isteğinin yanıtı aşağıda verilmiştir:

[
  {
    "originIndex": 1,
    "destinationIndex": 1,
    "status": {},
    "distanceMeters": 8709,
    "duration": "2754s",
    "travelAdvisory": {
      "transitFare": {
        "currencyCode": "USD",
        "units": "2",
        "nanos": 500000000
      }
    },
    "condition": "ROUTE_EXISTS"
  },
  {
    "originIndex": 0,
    "destinationIndex": 0,
    "status": {},
    "distanceMeters": 530,
    "duration": "394s",
    "travelAdvisory": {
      "transitFare": {}
    },
    "condition": "ROUTE_EXISTS"
  },
  {
    "originIndex": 1,
    "destinationIndex": 0,
    "status": {},
    "distanceMeters": 2934,
    "duration": "740s",
    "travelAdvisory": {
      "transitFare": {
        "currencyCode": "USD",
        "units": "2",
        "nanos": 500000000
      }
    },
    "condition": "ROUTE_EXISTS"
  },
  {
    "originIndex": 0,
    "destinationIndex": 1,
    "status": {},
    "distanceMeters": 9883,
    "duration": "3049s",
    "travelAdvisory": {
      "transitFare": {
        "currencyCode": "USD",
        "units": "5"
      }
    },
    "condition": "ROUTE_EXISTS"
  }
]