Làm quen với Hộp cát về quyền riêng tư trên web

Sáng kiến Hộp cát về quyền riêng tư có mục đích là tạo ra các công nghệ vừa bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trên mạng, vừa cung cấp cho các công ty và nhà phát triển những công cụ để xây dựng các doanh nghiệp kỹ thuật số vững mạnh.

Ai làm việc trên Hộp cát về quyền riêng tư?

Cho đến nay, Chrome và các bên liên quan khác về hệ sinh thái đã đưa ra hơn 30 đề xuất. Bạn có thể xem các đề xuất này trong tài nguyên công khai của các nhóm W3C. Những đề xuất này đề cập đến nhiều trường hợp sử dụng và yêu cầu khác nhau. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các trường hợp sử dụng trong bài viết Hộp cát về quyền riêng tư là gì.

Hơn 400 người tham gia đã tham gia các nhóm W3C để đóng góp ý kiến, bao gồm cả nhóm Cải thiện Nhóm kinh doanh quảng cáo trên webNhóm cộng đồng về quyền riêng tư.