Google'ın anladığı özel etiketler

Google, sitenizin sayfalarının Arama'da nasıl görüneceğini kontrol etmenize yardımcı olmak için hem sayfa düzeyinde meta etiketleri hem de satır içi yönergeleri destekler.

Sayfa düzeyi meta etiketleri, web yöneticilerinin arama motorlarına siteleri hakkında bilgi vermeleri için iyi bir yoldur. Meta etiketler, her tür istemciye bilgi vermek için kullanılabilir. Her sistem, yalnızca tanıdığı meta etiketleri işleme alır ve geri kalanı yok sayar. Meta etiketleri, HTML sayfanızın <head> bölümüne eklenir ve genellikle şöyle görünür:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="Description" CONTENT="Author: A.N. Author, Illustrator: P. Picture, Category: Books, Price: £9.24, Length: 784 pages">
  <meta name="google-site-verification" content="+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34="/>
  <title>Example Books - high-quality used books for children</title>
  <meta name="robots" content="noindex,nofollow">

Google, aşağıdaki meta etiketleri anlar (Bu liste tam kapsamlı değildir):

<meta name="description" content="A description of the page" /> Bu etiketi, sayfanın kısa bir açıklamasını sağlamak için kullanın. Bazı durumlarda bu açıklama arama sonuçlarında gösterilen snippet'in parçası olarak kullanılır. Daha fazla bilgi
<meta name="robots" content="..., ..." />

<meta name="googlebot" content="..., ..." />

Bu meta etiketler, arama motoru tarama ve dizine ekleme işlemlerinin davranışlarını kontrol eder.

<meta name="robots"> etiketi, tüm arama motorları için geçerliyken <meta name="googlebot"> etiketi Google'a özeldir.

Çakışan robots (veya googlebot) meta etiketler söz konusu olduğunda daha kısıtlayıcı olan etiket uygulanır. Örneğin, bir sayfada hem max-snippet:50 hem de nosnippet etiketi varsa nosnippet etiketi uygulanır.

Varsayılan değerler "index, follow" şeklindedir ve belirtilmeleri gerekmez. Aşağıdaki değerleri anlarız (birden çok değer belirtirken değerleri virgülle birbirinden ayırın):

 • index - Sayfanın dizine eklenmesine izin ver.
 • follow - Sayfadaki bağlantıları tarama kapsamında takip et.
 • noindex - Sayfanın dizine eklenmesini engeller.
 • nofollow - Bu sayfadaki bağlantıları tarama kapsamında takip etme.
 • nosnippet - Arama sonuçlarında metin snippet veya video önizlemesi gösterme. Video için mümkünse statik bir resim gösterilecektir. Örnek: <meta name="robots" content="nosnippet">
 • max-snippet:[number] - Bu sayfanın metin snippet'inin uzunluğunu [sayı] karakterle sınırlandırır; hiç snippet olmaması için 0 belirtin veya -1 belirterek Google'ın hem kullanıcıların içeriğinizi keşfetmesine yardımcı olmak hem de kullanıcıları sitenize yönlendirmek için en etkili olacağını belirlediği snippet uzunluğunu seçmesine izin verin.
 • max-image-preview:[size] - Bu sayfayla ilişkilendirilmiş her resmin boyutunu sınırlandır. [boyut] "none", "standard" veya "large" olabilir.
 • max-video-preview:[number] - Bu sayfayla ilişkilendirilmiş tüm video önizlemelerini [sayı] saniye ile sınırlandır; yalnızca bir hareketsiz resme izin vermek için 0 veya her önizleme uzunluğuna izin vermek için -1 belirtin.
 • noarchive - Arama sonuçlarında sayfaya ait Önbelleğe alınan bağlantı gösterme.
 • unavailable_after:[date] - Bu sayfanın taranmasını ve dizine eklenmesini durdurmak istediğiniz tarihi ve saati belirtmenizi sağlar.
 • noimageindex - Sayfayı, Google Görseller sonuçlarında görünen bir resim için yönlendiren sayfa olarak gösterme. Bu, sayfadaki tüm resimlerin bu sayfada dizine eklenmesini önler. Resim başka bir sayfada da görünüyorsa Google, resmi o sayfadaki izinlere göre tarayıp dizine ekleyebilir. Bunun henüz bir internet standardı olmadığını unutmayın; resimleri engellemenin standart yolu robots.txt kuralını kullanmaktır.
 • none - noindex, nofollow etiketine eş değer.
 • all - [Varsayılan] "index, follow" etiketine eş değer.

"X-Robots-Tag" HTTP üst bilgi yönergesini kullanarak bu bilgileri sayfalarınızın üst bilgisinde de belirtebilirsiniz. Bu, özellikle grafik veya başka doküman türleri gibi HTML olmayan dosyaların dizine eklenmesini sınırlamak istediğinizde kullanışlıdır. Robots meta etiketleri hakkında daha fazla bilgi

<meta name="google" content="nositelinkssearchbox" /> Kullanıcılar siteniz için arama yaptığında, Google Arama sonuçlarında bazen, sitenizin diğer doğrudan bağlantılarıyla birlikte, sitenize özgü bir arama kutusu görüntülenir. Bu etiket Google'a, site bağlantıları arama kutusunu göstermeyeceğini bildirir. Site bağlantıları arama kutusu hakkında daha fazla bilgi edinin.
<meta name="google" content="notranslate" /> Google, bir sayfanın içeriğinin kullanıcının okumak isteyeceği dilde olmadığını tespit ettiğinde, arama sonuçlarında genellikle söz konusu sayfanın çevirisi için bir bağlantı verir. Genellikle bu size benzersiz ve çekici içeriğinizi çok daha fazla kullanıcıya sunma olanağı sağlar. Ancak, bazı durumlarda bu istenmez. Bu meta etiket, Google'a, bu sayfanın çevirisini sunmamızı istemediğinizi belirtir.
<meta name="google" content="nopagereadaloud" /> Web tarayıcılarının Google Asistan'ın "Bu sayfayı oku" ve "Bunu oku" sesli komutlarını kullanarak etiketlenen sayfayı sesli okunmasını engeller.
<meta name="google-site-verification" content="..." /> Search Console'a ilişkin sahipliği doğrulamak için bu etiketi, sitenizin üst düzey sayfasında kullanabilirsiniz. "Ad" ve "içerik" özelliklerinin değerleri (büyük ve küçük harfler dahil) size sunulanlarla birebir eşleşmelidir, ancak XHTML şeklindeki etiketi HTML olarak değiştirmenizin veya etiketin biçiminin sayfanızın biçimiyle eşleşip eşleşmemesinin önemi yoktur. Daha fazla bilgi
<meta http-equiv="Content-Type" content="...; charset=..." />
<meta charset="..." >
Bu, sayfanın içerik türünü ve karakter kümesini tanımlar. İçerik özelliği değerini tırnak işareti içine almayı unutmayın, aksi halde karakter kümesi özelliği yanlış yorumlanabilir. Mümkünse Unicode/UTF-8 kullanmanızı öneririz. Daha fazla bilgi
<meta http-equiv="refresh" content="...;url=..." /> Bu etiket, kullanıcıyı belirli bir süre sonra yeni bir URL'ye gönderir ve bazen basit bir yeniden yönlendirme biçimi olarak kullanılır. Ancak, tüm tarayıcılar tarafından desteklenmez ve kullanıcının aklını karıştırabilir. W3C bu etiketin kullanılmamasını önerir. Onun yerine bir sunucu tarafı 301 yeniden yönlendirmesi kullanmanızı öneririz.
<meta name="viewport" content="..."> Bu etiket, tarayıcıya bir sayfanın mobil cihazda nasıl oluşturulacağını bildirir. Bu etiketin varlığı, Google’a sayfanın mobil uyumlu olduğunu gösterir. Viewport meta etiketinin nasıl yapılandırılacağı hakkında daha fazla bilgi edinin.

<meta name="rating" content="adult" />

<meta name="rating" content="RTA-5042-1996-1400-1577-RTA" />

Güvenli Arama sonuçları tarafından filtrelenmesini belirtmek için sayfayı yetişkinlere uygun içeriğe sahip olarak etiketler. Güvenli Arama sayfalarını etiketleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Dikkat edilmesi gereken diğer noktalar

 • Google, sayfada kullanılan koda bakılmaksızın hem HTML hem de XHTML stili meta etiketleri okuyabilir.
 • google-site-verification dışında, büyük/küçük harf kullanımı meta etiketlerde önemli değildir.
 • Bu liste kullanılabilir meta etiketlerin tümünü içermez ve siteniz için önemli olduğunu düşündüğünüz meta etiketleri çekinmeden kullanabilirsiniz. Yalnızca Google'ın, tanımadığı meta etiketleri yok sayacağını unutmayın.

Satır içi yönergeler

Sayfa düzeyinde meta etiketlerden bağımsız olarak, bir HTML sayfasının snippet'lerde kullanılmayacak bölümlerini tanımlayabilirsiniz. Bu; span, div veya section HTML öğelerinde data-nosnippet HTML özelliği ile yapılabilir. Örneğin:

<p>This text can be included in a snippet <span data-nosnippet>and this part would not be shown</span>.</p>

Makine okunabilirliğini sağlamak için bölüm geçerli HTML olmalı ve tüm etiketler uygun bir şekilde kapatılmalıdır. Daha fazla bilgi.