Ghi chú trên Google Tìm kiếm và trang web của bạn (thử nghiệm)

Ghi chú là một thử nghiệm trong Search Labs giúp mọi người có thể chia sẻ các mẹo hữu ích, ý tưởng độc đáo và trải nghiệm của họ liên quan đến nội dung của bạn trên Google Tìm kiếm. Trang này trình bày cách các trang web của bạn có thể xuất hiện kèm theo ghi chú trong Google Tìm kiếm, nơi triển khai thử nghiệm và cách xem ghi chú về nội dung trang web của bạn.

Hình minh hoạ về hình thức của ghi chú trên Google Tìm kiếm

Phạm vi cung cấp tính năng

Ghi chú là một thử nghiệm trong Search Labs chỉ dành cho người dùng bằng tiếng Anh ở Hoa Kỳ và bằng tiếng Hindi và tiếng Anh ở Ấn Độ, những người đã chọn tham gia thử nghiệm trong Search Labs và đang sử dụng ứng dụng Google. Tuy nhiên, những người dùng tham gia trên Tìm kiếm có thể thêm ghi chú trên các trang web đủ điều kiện xuất hiện tại mọi khu vực hoặc ngôn ngữ mà Google Tìm kiếm hỗ trợ.

Người dùng có thể thêm ghi chú nếu nội dung đó đã được Google lập chỉ mục, tuân thủ các chính sách của chúng tôi về nội dung rác và nếu chủ đề đó đủ điều kiện xuất hiện kèm theo ghi chú mà Google xác định thông qua các tín hiệu như cụm từ tìm kiếm, văn bản trên trang web đó và các đường liên kết khác đến trang web đó. Bạn không cần thêm dữ liệu có cấu trúc hoặc thẻ đặc biệt nào để đủ điều kiện, nhưng xin lưu ý rằng việc đủ điều kiện không đồng nghĩa với việc ghi chú có xuất hiện. Các ghi chú không ảnh hưởng đến thứ hạng của trang của bạn.

Tìm hiểu thêm về cách mọi người có thể thêm ghi chú vào kết quả tìm kiếm trên Google.

Xem ghi chú về nội dung của bạn trên Tìm kiếm

Xin lưu ý rằng tính năng ghi chú đang trong giai đoạn thử nghiệm: để xem ghi chú mà người dùng đã thêm vào nội dung của bạn trên Tìm kiếm, bạn cần chọn tham gia thử nghiệm trong Search Labs và ở tại một quốc gia được hỗ trợ. Sau đó, bạn có thể thử tìm kiếm trang web của mình trong ứng dụng Google để kiểm tra xem người dùng đã thêm ghi chú vào nội dung của bạn hay chưa.

Gửi phản hồi về ghi chú

Ghi chú phải đáp ứng nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi đối với kết quả của Google. Nếu thấy một ghi chú có vẻ không đáp ứng nguyên tắc cộng đồng, bạn có thể báo cáo ghi chú đó.

Để gửi phản hồi về tính năng ghi chú, bạn có thể sử dụng biểu mẫu phản hồi dành cho chủ sở hữu trang web. Việc này giúp chúng tôi cải thiện Google Tìm kiếm cho mọi người.