Makale (Article, NewsArticle, BlogPosting) yapılandırılmış verisi

Haber, blog ve spor makale sayfalarınıza Article yapılandırılmış verileri eklerseniz Google, web sayfasını daha iyi anlayabilir. Böylece, Google Arama'daki ve diğer mülklerdeki (ör. Google Haberler ve Google Asistan) arama sonuçlarında makale için daha iyi başlık metni, resimler ve tarih bilgileri gösterebilir. En çok okunan haberler gibi Google Haberler özelliklerini kullanabilmek için işaretleme şartı olmasa da Google'a içeriğinizin neyle ilgili olduğunu (ör. haber makalesi olduğunu, yazarının kim olduğunu veya makalenin başlığını) daha açık bir şekilde belirtmek için Article ekleyebilirsiniz.

Makale zengin sonucu

Örnek

Article yapılandırılmış verilerinin yer aldığı bir sayfa örneğini burada bulabilirsiniz.

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>Title of a News Article</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "NewsArticle",
   "headline": "Title of a News Article",
   "image": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
    ],
   "datePublished": "2024-01-05T08:00:00+08:00",
   "dateModified": "2024-02-05T09:20:00+08:00",
   "author": [{
     "@type": "Person",
     "name": "Jane Doe",
     "url": "https://example.com/profile/janedoe123"
    },{
     "@type": "Person",
     "name": "John Doe",
     "url": "https://example.com/profile/johndoe123"
   }]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Mikro veri


<html>
 <head>
  <title>Title of a News Article</title>
 </head>
 <body>
  <div itemscope itemtype="https://schema.org/NewsArticle">
   <div itemprop="headline">Title of News Article</div>
   <meta itemprop="image" content="https://example.com/photos/1x1/photo.jpg" />
   <meta itemprop="image" content="https://example.com/photos/4x3/photo.jpg" />
   <img itemprop="image" src="https://example.com/photos/16x9/photo.jpg" />
   <div>
    <span itemprop="datePublished" content="2024-01-05T08:00:00+08:00">
     January 5, 2024 at 8:00am
    </span>
    (last modified
    <span itemprop="dateModified" content="2024-02-05T09:20:00+08:00">
     February 5, 2024 at 9:20am
    </span>
    )
   </div>
   <div>
    by
    <span itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person">
     <a itemprop="url" href="https://example.com/profile/janedoe123">
      <span itemprop="name">Jane Doe</span>
     </a>
    </span>
    and
    <span itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person">
     <a itemprop="url" href="https://example.com/profile/johndoe123">
      <span itemprop="name">John Doe</span>
     </a>
    </span>
   </div>
  </div>
 </body>
</html>

如何添加结构化数据

结构化数据是一种提供网页相关信息并对网页内容进行分类的标准化格式。如果您不熟悉结构化数据,可以详细了解结构化数据的运作方式

下面概述了如何构建、测试和发布结构化数据。

 1. 添加尽可能多的适用于您网页的建议属性。没有必需添加的属性,根据您的内容按需添加即可。 根据您使用的格式,了解在网页上的什么位置插入结构化数据
 2. 遵循指南
 3. 使用富媒体搜索结果测试验证您的代码,并修复所有严重错误。此外,您还可以考虑修正该工具中可能会标记的任何非严重问题,因为这些这样有助于提升结构化数据的质量(不过,要使内容能够显示为富媒体搜索结果,并非必须这么做)。
 4. 部署一些包含您的结构化数据的网页,然后使用网址检查工具测试 Google 看到的网页样貌。请确保您的网页可供 Google 访问,不会因 robots.txt 文件、noindex 标记或登录要求而被屏蔽。如果网页看起来没有问题,您可以请求 Google 重新抓取您的网址
 5. 为了让 Google 随时了解日后发生的更改,我们建议您提交站点地图Search Console Sitemap API 可以帮助您自动执行此操作。

Yönergeler

Yapılandırılmış verilerin Google Arama sonuçlarına dahil edilmeye uygun olması için bu yönergeleri uygulamanız gerekir.

Teknik yönergeler

 • Çok parçalı makalelerde rel=canonical öğesinin tek tek her sayfaya veya bir "tümünü göster" sayfasına (çok bölümlü bir dizinin 1. sayfasına değil) işaret ettiğinden emin olun. Standartlaştırma hakkında daha fazla bilgi edinin.
 • Web sitesi içeriğinize aboneliğe dayalı erişim sunarsanız veya kullanıcılar kayıt yoluyla içeriğinize erişim sağlayabiliyorsa abonelik ve ödeme duvarlı içerik için yapılandırılmış veriler eklemeyi düşünün.

Yapılandırılmış veri türü tanımları

Web sayfanız için geçerli olan, önerilen özelliklerden ne kadar çok eklerseniz Google, sayfanızı o kadar iyi anlar. Zorunlu özellik yoktur. İçeriğiniz için geçerli olan özellikleri eklemeniz yeterlidir.

Article nesneleri

Makale nesneleri şu schema.org türlerinden birine dayalı olmalıdır: Article, NewsArticle, BlogPosting.

Google tarafından desteklenen özellikler şunlardır:

Önerilen özellikler
author

Person veya Organization

Makalenin yazarı. Google'ın çeşitli özellikler kullanarak yazarları en iyi şekilde anlamasına yardımcı olmak için yazar işaretlemesiyle ilgili en iyi uygulamalara uymanızı öneririz.

author.name

Text

Yazarın adı.

author.url

URL

Makalenin yazarını benzersiz şekilde tanımlayan bir web sayfasına bağlantı. Örneğin, yazarın sosyal medya sayfası, "hakkımda" sayfası veya biyografi sayfası.

URL dahili bir profil sayfasıysa bu yazarı, profil sayfası yapılandırılmış verilerini kullanarak işaretlemenizi öneririz.

dateModified

DateTime

ISO 8601 biçiminde belirtilen, makalenin son olarak değiştirildiği tarih ve saat. Saat dilimi bilgilerini sağlamanızı öneririz. Aksi takdirde, varsayılan olarak Googlebot tarafından kullanılan saat dilimi seçilir.

Google'a daha doğru tarih bilgisi sağlamak isterseniz dateModified özelliğini ekleyin. Zengin Sonuçlar Testi, yalnızca siteniz için geçerli olduğuna karar verdiğinizde önerildiğinden bu özellik için bir uyarı göstermez.

datePublished

DateTime

ISO 8601 biçiminde belirtilen, makalenin ilk kez yayınlandığı tarih ve saat. Saat dilimi bilgilerini sağlamanızı öneririz. Aksi takdirde, varsayılan olarak Googlebot tarafından kullanılan saat dilimi seçilir.

Google'a daha doğru tarih bilgisi sağlamak isterseniz datePublished özelliğini ekleyin. Zengin Sonuçlar Testi, yalnızca siteniz için geçerli olduğuna karar verdiğinizde önerildiğinden bu özellik için bir uyarı göstermez.

headline

Text

Makalenin başlığı. Uzun başlıklar bazı cihazlarda kısaltılabileceğinden kısa ve öz bir başlık kullanmanız önerilir.

image

Tekrarlanan ImageObject veya URL

Makaleyi temsil eden bir resmin URL'si. Logolar veya başlıklar yerine makaleyle alakalı resimler kullanın.

Ek resim yönergeleri:

 • Her sayfa en az bir resim içermelidir (işaretleme eklemenizden bağımsız olarak). Google, en boy oranına ve çözünürlüğe göre Arama sonuçlarında görüntülenecek en iyi resmi seçer.
 • Resim URL'leri taranabilmeli ve dizine eklenebilmelidir. Google'ın URL'lerinize erişip erişemediğini kontrol etmek için URL Denetleme aracını kullanın.
 • Resimler, işaretlenmiş içeriği göstermelidir.
 • Resimler, Google Görseller tarafından desteklenen bir dosya biçiminde olmalıdır.
 • En iyi sonuçları elde etmek için şu en boy oranlarına sahip yüksek çözünürlüklü (genişlik ve yükseklik çarpımı en az 50 bin piksel olan) birden çok resim sağlamanızı öneririz: 16x9, 4x3 ve 1x1.

Örneğin:

"image": [
 "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
]

Yazar işaretlemesi en iyi uygulamaları

Google'ın, içeriğin yazarını en iyi şekilde anlayıp göstermesine yardımcı olmak için işaretlemede yazarları belirlerken aşağıdaki en iyi uygulamaları izlemenizi öneririz:

Yazar işaretleme en iyi uygulamaları

İşaretlemeye tüm yazarları dahil edin

Web sayfasında yazar olarak sunulan tüm yazarların işaretlemeye dahil edildiğinden emin olun.

Birden fazla yazar belirtin

Birden fazla yazar belirtirken her yazarı kendi author alanında listeleyin:

"author": [
 {"name": "Willow Lane"},
 {"name": "Regula Felix"}
]

Aynı author alanında birden fazla yazarı birleştirmeyin:

"author": {
 "name": "Willow Lane, Regula Felix"
}

Ek alanlar kullanın

Google'ın, yazarın kim olduğunu daha iyi anlamasına yardımcı olmak için type ve url (veya sameAs) özelliklerini kullanmanızı kesinlikle öneririz. url veya sameAs özellikleri için geçerli URL'ler kullanın.

Örneğin, yazar bir kişiyse yazar hakkında daha fazla bilgi sağlayan bir sayfaya bağlantı verebilirsiniz.

"author": [
 {
  "@type": "Person",
  "name": "Willow Lane",
  "url": "https://www.example.com/staff/willow_lane"
 }
]

Yazar bir kuruluş ise kuruluşun ana sayfasına bağlantı oluşturabilirsiniz.

"author":
 [
  {
   "@type":"Organization",
   "name": "Some News Agency",
   "url": "https://www.example.com/"
 }
]

Yazarın adını yalnızca author.name özelliğinde belirtin

author.name özelliğinde yalnızca yazarın adını belirtin. Başka bilgi eklemeyin. Daha ayrıntılı açıklamak gerekirse aşağıdaki bilgileri eklemeyin:

 • Yayıncının adı. Yayıncının adı için bunun yerine publisher özelliğini kullanın.
 • Yazarın iş unvanı. Bu tür ifadeler için bunun yerine uygun özelliği (jobTitle) kullanın.
 • Saygı ifade eden önek veya sonek. Bu tür ifadeler için bunun yerine uygun özelliği (honorificPrefix veya honorificSuffix) kullanın.
 • Tanıtım kelimeleri (örneğin, "yayınlayan" gibi kelimeler eklemeyin).
"author":
 [
  {
   "name": "Echidna Jones",
   "honorificPrefix": "Dr",
   "jobTitle": "Editor in Chief"
  }
 ],
"publisher":
 [
  {
   "name": "Bugs Daily"
  }
 ]
}

Uygun Type özelliğini kullanın

Kişiler için Person türünü, kuruluşlar için Organization türünü kullanın. Thing türünü veya yanlış türü kullanmayın (Örneğin, kişi için Organization türünü kullanmayın).

Aşağıda, yazar işaretleme en iyi uygulamalarının kullanıldığı bir örnek verilmiştir:

"author":
 [
  {
   "@type": "Person",
   "name": "Willow Lane",
   "jobTitle": "Journalist",
   "url": "https://www.example.com/staff/willow-lane"
  },
  {
   "@type": "Person",
   "name": "Echidna Jones",
   "jobTitle": "Editor in Chief",
   "url": "https://www.example.com/staff/echidna-jones"
  }
 ],
"publisher":
 {
  "name": "The Daily Bug",
  "url": "https://www.example.com"
 },
 // + Other fields related to the article...
}

Sorun giderme

Yapılandırılmış verileri uygulamada veya hata ayıklamada sorun yaşıyorsanız size yardımcı olabilecek bazı kaynaklar aşağıda verilmiştir.

 • İçerik yönetim sistemi (İYS) kullanıyorsanız veya sitenizle başka biri ilgileniyorsa bu kişiden size yardım etmesini isteyin. Sorunla ilgili ayrıntılı bilgiler içeren Search Console mesajlarını bu kişiye yönlendirdiğinizden emin olun.
 • Google, yapılandırılmış veriler kullanan özelliklerin arama sonuçlarında görüneceğini garanti etmez. Google'ın içeriğinizi zengin sonuç içinde göstermemesinin yaygın nedenlerini içeren liste için Genel Yapılandırılmış Veri Yönergeleri'ni inceleyin.
 • Yapılandırılmış verilerinizde bir hata olabilir. Yapılandırılmış veri hatalarının listesini kontrol edin.
 • Sayfanıza yönelik bir yapılandırılmış veri manuel işlemi varsa sayfadaki yapılandırılmış veriler dikkate alınmaz (sayfa Google Arama sonuçlarında görünmeye devam edebilir). Yapılandırılmış veri sorunlarını düzeltmek için Manuel İşlemler raporunu kullanın.
 • İçeriğinizin kurallara uygun olup olmadığını belirlemek için yönergeleri tekrar inceleyin. Sorun, spam içeriği veya spam içerikli işaretleme kullanımından kaynaklanıyor olabilir. Bununla birlikte, sorunun söz diziminden kaynaklanmadığı durumlarda Zengin Sonuçlar Testi bu sorunları tanımlayamaz.
 • Eksik zengin sonuçlar / toplam zengin sonuç sayısında düşüş sorununu giderin.
 • Yeniden tarama ve yeniden dizine ekleme için zaman tanıyın. Google’ın yayınlandıktan sonra bir sayfayı bulmasının ve taramasının birkaç gün sürebileceğini unutmayın. Tarama ve dizine ekleme hakkında genel sorular için Google Arama tarama ve dizine ekleme için SSS bölümüne bakın.
 • Sorunuzu Google Arama Merkezi forumunda sorun.