Ürün snippet'i (Product, Review, Offer) yapılandırılmış verileri

ürün snippet'inin, arama sonuçlarında sunumu

Product işaretlemesi eklediğiniz sayfanız; puan, yorum bilgisi, fiyat ve stok durumu gibi ek ürün bilgilerinin yer aldığı bir metin sonucu olan ürün snippet'i olarak gösterilmeye uygun olabilir.

Bu kılavuzda, ürün snippet'leri için Product yapılandırılmış veri şartlarından bahsedilmektedir. Hangi işaretlemeyi kullanacağınızdan emin değilseniz Product işaretlemesine giriş makalemizi okuyun.

Yapılandırılmış veri ekleme

Yapılandırılmış veri, bir sayfa hakkında bilgi sağlamak ve sayfa içeriğini sınıflandırmak için kullanılan standart bir biçimdir. Yapılandırılmış veri konusunda yeniyseniz yapılandırılmış verinin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Aşağıda, yapılandırılmış verinin nasıl oluşturulacağı, test edileceği ve yayınlanacağı hakkında bir genel bakış sunulmuştur. Web sayfasına yapılandırılmış verinin nasıl ekleneceği hakkında adım adım açıklamalı kılavuz için yapılandırılmış veri codelab'e göz atın.

 1. Zorunlu özellikleri ekleyin. Kullandığınız biçime bağlı olarak sayfada yapılandırılmış verilerin nereye ekleneceğini öğrenin.
 2. Yönergeleri uygulayın.
 3. Zengin Sonuçlar Testi'ni kullanarak kodunuzu doğrulayın ve kritik hataları düzeltin. Araçta işaretlenmiş olabilecek kritik olmayan sorunları da düzeltme seçeneğini değerlendirin. Bu tür hatların düzeltilmesi yapılandırılmış verilerinizin kalitesini artırır ancak zengin sonuçlara uygun olmak için zorunlu değildir.
 4. Yapılandırılmış verinizi içeren birkaç sayfa dağıtıp Google'ın sayfayı nasıl gördüğünü test etmek için URL Denetleme aracını kullanın. Google'ın sayfanıza erişebildiğinden ve bir robots.txt dosyası, noindex etiketi veya giriş gereksinimleri tarafından engellenmediğinden emin olun. Sayfa düzgün görünüyorsa Google'dan URL'lerinizi yeniden taramasını isteyebilirsiniz.
 5. İleride yapılacak değişiklikler konusunda Google'a bilgi vermeye devam etmek için site haritası gönderin. Bu işlemi Search Console Sitemap API ile otomatikleştirebilirsiniz.

Örnekler

Aşağıdaki örneklerde, farklı durumlarda web sayfalarınıza yapılandırılmış verilerin nasıl ekleneceği gösterilmektedir.

Ürün yorumu sayfası

Arama sonuçlarındaki ürün snippet'lerinin işlenmesi için ürün yorumu sayfasındaki yapılandırılmış veri örneği aşağıda verilmiştir.

JSON-LD


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Product",
   "name": "Executive Anvil",
   "description": "Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height.",
   "review": {
    "@type": "Review",
    "reviewRating": {
     "@type": "Rating",
     "ratingValue": 4,
     "bestRating": 5
    },
    "author": {
     "@type": "Person",
     "name": "Fred Benson"
    }
   },
   "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": 4.4,
    "reviewCount": 89
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
 </head>
 <body>
  <div typeof="schema:Product">
    <div rel="schema:review">
     <div typeof="schema:Review">
      <div rel="schema:reviewRating">
       <div typeof="schema:Rating">
        <div property="schema:ratingValue" content="4"></div>
        <div property="schema:bestRating" content="5"></div>
       </div>
      </div>
      <div rel="schema:author">
       <div typeof="schema:Person">
        <div property="schema:name" content="Fred Benson"></div>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
    <div property="schema:name" content="Executive Anvil"></div>
    <div property="schema:description" content="Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height."></div>
    <div rel="schema:aggregateRating">
     <div typeof="schema:AggregateRating">
      <div property="schema:reviewCount" content="89"></div>
      <div property="schema:ratingValue" content="4.4"></div>
     </div>
    </div>
   </div>
 </body>
</html>

Mikro veri


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
 </head>
 <body>
 <div>
  <div itemtype="https://schema.org/Product" itemscope>
   <meta itemprop="name" content="Executive Anvil" />
   <meta itemprop="description" content="Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height." />
   <div itemprop="aggregateRating" itemtype="https://schema.org/AggregateRating" itemscope>
    <meta itemprop="reviewCount" content="89" />
    <meta itemprop="ratingValue" content="4.4" />
   </div>
   <div itemprop="review" itemtype="https://schema.org/Review" itemscope>
    <div itemprop="author" itemtype="https://schema.org/Person" itemscope>
     <meta itemprop="name" content="Fred Benson" />
    </div>
    <div itemprop="reviewRating" itemtype="https://schema.org/Rating" itemscope>
     <meta itemprop="ratingValue" content="4" />
     <meta itemprop="bestRating" content="5" />
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
 </body>
</html>

Avantajlar ve dezavantajlar

Arama sonuçlarındaki ürün snippet'lerinin işlenmesi için avantajlar ve dezavantajların yer aldığı editoryal ürün yorumu sayfası örneği aşağıda verilmiştir.

Avantajlar ve dezavantajların arama sonuçlarındaki görsel görünümünün örneği

JSON-LD


 <html>
 <head>
  <title>Cheese Knife Pro review</title>
  <script type="application/ld+json">
   {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "Product",
    "name": "Cheese Grater Pro",
    "review": {
     "@type": "Review",
     "name": "Cheese Knife Pro review",
     "author": {
      "@type": "Person",
      "name": "Pascal Van Cleeff"
     },
     "positiveNotes": {
      "@type": "ItemList",
      "itemListElement": [
       {
        "@type": "ListItem",
        "position": 1,
        "name": "Consistent results"
       },
       {
        "@type": "ListItem",
        "position": 2,
        "name": "Still sharp after many uses"
       }
      ]
     },
     "negativeNotes": {
      "@type": "ItemList",
      "itemListElement": [
       {
        "@type": "ListItem",
        "position": 1,
        "name": "No child protection"
       },
       {
        "@type": "ListItem",
        "position": 2,
        "name": "Lacking advanced features"
       }
      ]
     }
    }
   }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>Cheese Knife Pro review</title>
 </head>
 <body>
  <div typeof="schema:Product">
   <div property="schema:name" content="Cheese Knife Pro review"></div>
    <div rel="schema:review">
     <div typeof="schema:Review">
      <div rel="schema:positiveNotes">
       <div typeof="schema:ItemList">
        <div rel="schema:itemListElement">
         <div typeof="schema:ListItem">
          <div property="schema:position" content="1"></div>
          <div property="schema:name" content="Consistent results"></div>
         </div>
         <div typeof="schema:ListItem">
          <div property="schema:position" content="2"></div>
          <div property="schema:name" content="Still sharp after many uses"></div>
         </div>
        </div>
       </div>
      </div>
      <div rel="schema:negativeNotes">
       <div typeof="schema:ItemList">
        <div rel="schema:itemListElement">
         <div typeof="schema:ListItem">
          <div property="schema:position" content="1"></div>
          <div property="schema:name" content="No child protection"></div>
         </div>
         <div typeof="schema:ListItem">
          <div property="schema:position" content="2"></div>
          <div property="schema:name" content="Lacking advanced features"></div>
         </div>
        </div>
       </div>
      </div>
      <div rel="schema:author">
       <div typeof="schema:Person">
        <div property="schema:name" content="Pascal Van Cleeff"></div>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
 </body>
</html>

Mikro veri


 <html>
 <head>
  <title>Cheese Knife Pro review</title>
 </head>
 <body>
  <div itemtype="https://schema.org/Product" itemscope>
   <meta itemprop="name" content="Cheese Knife Pro" />
   <div itemprop="review" itemtype="https://schema.org/Review" itemscope>
    <div itemprop="author" itemtype="https://schema.org/Person" itemscope>
     <meta itemprop="name" content="Pascal Van Cleeff" />
    </div>
    <div itemprop="positiveNotes" itemtype="https://schema.org/ItemList" itemscope>
     <div itemprop="itemListElement" itemtype="https://schema.org/ListItem" itemscope>
      <meta itemprop="position" content="1" />
      <meta itemprop="name" content="Consistent results" />
     </div>
     <div itemprop="itemListElement" itemtype="https://schema.org/ListItem" itemscope>
      <meta itemprop="position" content="2" />
      <meta itemprop="name" content="Still sharp after many uses" />
     </div>
    </div>
    <div itemprop="negativeNotes" itemtype="https://schema.org/ItemList" itemscope>
     <div itemprop="itemListElement" itemtype="https://schema.org/ListItem" itemscope>
      <meta itemprop="position" content="1" />
      <meta itemprop="name" content="No child protection" />
     </div>
     <div itemprop="itemListElement" itemtype="https://schema.org/ListItem" itemscope>
      <meta itemprop="position" content="2" />
      <meta itemprop="name" content="Lacking advanced features" />
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </body>
</html>

Alışveriş toplayıcı sayfası

Arama sonuçlarındaki ürün snippet'lerinin işlenmesi için alışveriş toplayıcı sayfası örneği aşağıda verilmiştir.

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
  <script type="application/ld+json">
   {
    "@context": "https://schema.org/",
    "@type": "Product",
    "name": "Executive Anvil",
    "image": [
     "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
     "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
     "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
     ],
    "description": "Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height.",
    "sku": "0446310786",
    "mpn": "925872",
    "brand": {
     "@type": "Brand",
     "name": "ACME"
    },
    "review": {
     "@type": "Review",
     "reviewRating": {
      "@type": "Rating",
      "ratingValue": 4,
      "bestRating": 5
     },
     "author": {
      "@type": "Person",
      "name": "Fred Benson"
     }
    },
    "aggregateRating": {
     "@type": "AggregateRating",
     "ratingValue": 4.4,
     "reviewCount": 89
    },
    "offers": {
     "@type": "AggregateOffer",
     "offerCount": 5,
     "lowPrice": 119.99,
     "highPrice": 199.99,
     "priceCurrency": "USD"
    }
   }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
 </head>
 <body>
  <div typeof="schema:Product">
   <div rel="schema:review">
    <div typeof="schema:Review">
     <div rel="schema:reviewRating">
      <div typeof="schema:Rating">
       <div property="schema:ratingValue" content="4"></div>
       <div property="schema:bestRating" content="5"></div>
      </div>
     </div>
     <div rel="schema:author">
      <div typeof="schema:Person">
       <div property="schema:name" content="Fred Benson"></div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:aggregateRating">
    <div typeof="schema:AggregateRating">
     <div property="schema:reviewCount" content="89"></div>
     <div property="schema:ratingValue" content="4.4"></div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/4x3/photo.jpg"></div>
   <div property="schema:mpn" content="925872"></div>
   <div property="schema:name" content="Executive Anvil"></div>
   <div property="schema:description" content="Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height."></div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/1x1/photo.jpg">
   </div>
   <div rel="schema:brand">
    <div typeof="schema:Brand">
     <div property="schema:name" content="ACME"></div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:offers">
    <div typeof="schema:AggregateOffer">
     <div property="schema:offerCount" content="5"></div>
     <div property="schema:lowPrice" content="119.99"></div>
     <div property="schema:highPrice" content="199.99"></div>
     <div property="schema:priceCurrency" content="USD"></div>
     <div rel="schema:url" resource="https://example.com/anvil"></div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"></div>
   <div property="schema:sku" content="0446310786"></div>
  </div>
 </body>
</html>

Mikro veri


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
 </head>
 <body>
 <div>
  <div itemtype="https://schema.org/Product" itemscope>
   <meta itemprop="mpn" content="925872" />
   <meta itemprop="name" content="Executive Anvil" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/16x9/photo.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/4x3/photo.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/1x1/photo.jpg" />
   <meta itemprop="description" content="Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height." />
   <div itemprop="offers" itemtype="https://schema.org/AggregateOffer" itemscope>
    <meta itemprop="lowPrice" content="119.99" />
    <meta itemprop="highPrice" content="199.99" />
    <meta itemprop="offerCount" content="6" />
    <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />
   </div>
   <div itemprop="aggregateRating" itemtype="https://schema.org/AggregateRating" itemscope>
    <meta itemprop="reviewCount" content="89" />
    <meta itemprop="ratingValue" content="4.4" />
   </div>
   <div itemprop="review" itemtype="https://schema.org/Review" itemscope>
    <div itemprop="author" itemtype="https://schema.org/Person" itemscope>
     <meta itemprop="name" content="Fred Benson" />
    </div>
    <div itemprop="reviewRating" itemtype="https://schema.org/Rating" itemscope>
     <meta itemprop="ratingValue" content="4" />
     <meta itemprop="bestRating" content="5" />
    </div>
   </div>
   <meta itemprop="sku" content="0446310786" />
   <div itemprop="brand" itemtype="https://schema.org/Brand" itemscope>
    <meta itemprop="name" content="ACME" />
   </div>
  </div>
 </div>
 </body>
</html>

Yönergeler

Product işaretlemenizin ürün snippet'lerine uygun olması için şu yönergeleri uygulamanız gerekir:

Teknik yönergeler

 • Ürün zengin sonuçları şu anda yalnızca tek bir ürüne (veya aynı ürünün birden fazla varyantına) odaklanan sayfaları desteklemektedir. Örneğin, "mağazamızdaki ayakkabılar" belirli bir ürün değildir. Buna, her ürün varyantının farklı bir URL'ye sahip olduğu ürün varyantları dahildir. İşaretlemeyi ürünlerin veya ürün kategorilerinin listelendiği sayfalar yerine ürün sayfalarına eklemeniz önerilir.
 • Ürün varyantlarını işaretleme hakkında ayrıntılı bilgi için ürün varyantı yapılandırılmış verileri dokümanlarına bakın.
 • Satılık ürünleri birden fazla para biriminde sunarken her para birimi için ayrı bir URL kullanın. Örneğin, bir ürün Kanada ve ABD doları cinsinden satılıyorsa her para birimi için bir tane olacak şekilde iki ayrı URL kullanın.
 • Şu anda Car kodu, Product alt türü olarak otomatik bir şekilde desteklenmemektedir. Hem puan eklemek hem de Arama özelliği için uygun kılmak istiyorsanız şu an için Car ve Product türlerinin her ikisini de dahil edin. Örneğin JSON-LD'de:
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": ["Product", "Car"],
   ...
  }
 • Avantajlar ve dezavantajlar yapılandırılmış verileri için: Şu anda Arama'da avantajlar ve dezavantajlar görünümü yalnızca editoryal ürün yorumu sayfaları için kullanılabilmektedir. Satıcı ürün sayfaları veya müşteri ürün yorumları bu işlev için uygun değildir.

İçerik yönergeleri

 • İnsanlara ciddi düzeyde, doğrudan veya uzun vadeli zarar verebilecek genellikle yasaklanmış veya yasal düzenlemelere tabi ürün, hizmet veya bilgilerin tanıtımını yapan içeriklere izin vermeyiz. Ateşli silahlar ve silahlar, keyif verici maddeler, tütün ve elektronik sigara ürünleri, kumarla ilgili ürünler bu kapsamda yer alır.

Yapılandırılmış veri türü tanımları

İçeriğinizin zengin sonuç olarak görüntülenmeye uygun olması için gereken özellikleri eklemeniz gerekir. Yapılandırılmış verilerinize daha fazla bilgi ekleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için önerilen özellikleri de dahil edebilirsiniz.

Product

Product öğesinin tam tanımını schema.org/Product adresinde bulabilirsiniz. İçeriğinizde ürün bilgilerini işaretlerken Product türünün aşağıdaki özelliklerini kullanın:

Zorunlu özellikler
name

Text

Ürünün adı.

Ürün snippet'lerinde review, aggregateRating ya da offers gerekir

Aşağıdaki özelliklerden birini eklemelisiniz:

 • review
 • aggregateRating
 • offers
Önerilen özellikler
aggregateRating

AggregateRating

Ürünün iç içe yerleştirilmiş aggregateRating bilgisi. Yorum snippet'i yönergelerini uygulayın ve hem zorunlu hem de önerilen AggregateRating özellikler listesine uyun.

offers

Offer veya AggregateOffer

Ürünü satmak için iç içe yerleştirilmiş Offer veya AggregateOffer. Offer veya AggregateOffer için (hangisi içeriğinize uygunsa) gerekli ve önerilen özellikleri ekleyin.

Fiyat düşüşü geliştirmesine uygun olmak için AggregateOffer yerine Offer öğesini kullanın.

review

Review

Ürünün iç içe yerleştirilmiş Review bilgisi. Yorum snippet'i yönergelerini uygulayın ve hem zorunlu hem de önerilen yorum özelliklerinin listesine uyun.

Ürün için yorum eklerseniz yorumcunun adı, Person veya Team için geçerli bir ad olmalıdır.

Önerilmeyen: Black Friday'de (Kara Cuma) %50 indirim

Önerilen: "Can Yılmaz" veya "CNET Yorumcuları"

Google'a editoryal ürün yorumu sayfasının avantajlarını ve dezavantajlarını manuel olarak bildirmek için positiveNotes ve/veya negativeNotes özelliklerini iç içe yerleştirilmiş ürün yorumunuza ekleyin.

Ürün İncelemeleri

Review

Yorumlar birden fazla yapılandırılmış veri türü (örneğin, Recipe ve Movie) tarafından paylaşıldığından Review türü, yorum snippet'i dokümanlarında ayrı olarak açıklanır.

Aşağıdaki özellikler, Yorum türünün ek özellikleridir ve kullanıcıların, editoryal ürün yorumunun avantajları ve dezavantajlarıyla ilgili üst düzey bir özet görmelerini sağlar. Avantajlar ve dezavantajlar, Google Arama'nın kullanılabildiği tüm ülkelerde Almanca, Felemenkçe, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Lehçe, Portekizce ve Türkçe dillerinde sunulmaktadır.

Google, editoryal ürün yorumunun avantajlarını ve dezavantajlarını otomatik olarak anlamaya çalışır ancak positiveNotes ve/veya negativeNotes özelliklerini iç içe yerleştirilmiş ürün yorumunuza ekleyerek bu bilgileri açıkça sağlayabilirsiniz. Avantajlar ve dezavantajlar yönergelerine uymanız gerekir.

Zorunlu özellikler
Ürünle ilgili iki ifade Herhangi bir pozitif veya negatif ifade kombinasyonunda ürün hakkında en az iki ifade sağlamanız gerekir (örneğin, iki pozitif ifade içeren ItemList işaretlemesi geçerlidir):
Önerilen özellikler
negativeNotes

ItemList (bu bağlamda ItemList kullanımıyla ilgili Olumlu ve Olumsuz Notlar için ItemList öğesine bakın)

Ürünle ilgili isteğe bağlı olarak yerleştirilmiş olumsuz ifadeler listesi (dezavantajlar).

Birden fazla olumsuz ifade listelemek için bir itemListElement dizisinde birden fazla ListItem özelliği belirtin. Örneğin:

"review": {
 "@type": "Review",
 "negativeNotes": {
  "@type": "ItemList",
  "itemListElement": [
   {
    "@type": "ListItem",
    "position": 1,
    "name": "No child protection"
   },
   {
    "@type": "ListItem",
    "position": 2,
    "name": "Lacking advanced features"
   }
  ]
 }
}
positiveNotes

ItemList (bu bağlamda ItemList kullanımıyla ilgili Olumlu ve Olumsuz Notlar için ItemList öğesine bakın)

Ürünle ilgili isteğe bağlı olarak yerleştirilmiş olumlu ifadeler listesi (avantajlar).

Birden fazla olumlu ifade listelemek için bir itemListElement dizisinde birden fazla ListItem özelliği belirtin. Örneğin:

"review": {
 "@type": "Review",
 "positiveNotes": {
  "@type": "ItemList",
  "itemListElement": [
   {
    "@type": "ListItem",
    "position": 1,
    "name": "Consistent results"
   },
   {
    "@type": "ListItem",
    "position": 2,
    "name": "Still sharp after many uses"
   }
  ]
 }
}

Olumlu ve Olumsuz Notlar için ItemList

Review türünün içindeki olumlu ve olumsuz notlar (avantajlar ve dezavantajlar), genel ItemList ve ListItem türlerinden yararlanır. Bu bölümde, olumlu ve olumsuz notlar için bu türlerin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Bir yorumdaki avantajları ve dezavantajları yakalamak için aşağıdaki özellikler kullanılır.

Zorunlu özellikler
itemListElement

ListItem

Ürünle ilgili, belirli bir sırada listelenen ifadelerin listesi. Her ifadeyi bir ListItem ile belirtin.

itemListElement.name

Text

Yorumun temel ifadesi.

Önerilen özellikler
itemListElement.position

Integer

Yorumun konumu. Konum 1, listedeki ilk ifadeyi belirtir.

Teklif ayrıntıları

Offer

Offer öğesinin tam tanımını schema.org/Offer adresinde bulabilirsiniz. Bir ürün içindeki teklifleri işaretlerken schema.org Offer türünün aşağıdaki özelliklerini kullanın.

Zorunlu özellikler
price veya priceSpecification.price

Number

Ürünün teklif fiyatı. schema.org kullanım yönergelerini uygulayın.

price özelliğinin bir örneği aşağıda verilmiştir (değer, bir JSON dizesi veya sayı olabilir):

"offers": {
 "@type": "Offer",
 "price": 39.99,
 "priceCurrency": "USD"
}

Bir ürünün ücretsiz olarak sunulduğunu nasıl belirteceğinizle ilgili bir örneği aşağıda bulabilirsiniz:

"offers": {
 "@type": "Offer",
 "price": 0,
 "priceCurrency": "EUR"
}

Alternatif olarak, teklif fiyatı Offer düzeyinde sağlanmak yerine priceSpecification özelliğine de yerleştirilebilir.

"offers": {
 "@type": "Offer",
 "priceSpecification": {
  "@type": "PriceSpecification",
  "price": 9.99,
  "priceCurrency": "AUD"
 }
}
Önerilen özellikler
availability

ItemAvailability

Aşağıdaki listeden en uygun ürün stok durumu seçeneğinden birini kullanın.

 • https://schema.org/BackOrder: Öğe geri dönen sipariştir.
 • https://schema.org/Discontinued: Öğe kullanımdan kaldırılmıştır.
 • https://schema.org/InStock: Öğe stoktadır.
 • https://schema.org/InStoreOnly: Öğe yalnızca mağazadan satın alınabilir.
 • https://schema.org/LimitedAvailability: Öğenin stokları sınırlı sayıdadır.
 • https://schema.org/OnlineOnly: Öğe yalnızca internette mevcuttur.
 • https://schema.org/OutOfStock: Öğe şu anda stokta yoktur.
 • https://schema.org/PreOrder: Öğe için ön sipariş verilebilir.
 • https://schema.org/PreSale: Öğe için genel kullanıma sunulma tarihinden önce sipariş verilebilir ve teslimat yapılabilir.
 • https://schema.org/SoldOut: Öğe bitmiştir.

URL ön eki olmayan kısa adlar da desteklenir (örneğin, BackOrder).

priceCurrency veya priceSpecification.priceCurrency

Text

Üç harfli ISO 4217 biçiminde, ürün fiyatını açıklamak için kullanılan para birimi.

Bu özellik, Google'ın para birimini daha doğru şekilde belirlemesine yardımcı olmak amacıyla şu anda ürün snippet'leri için önerilir, satıcı listeleme deneyimleri için ise gereklidir. Dolayısıyla bu özelliği her zaman sağlamanız önerilir.

priceValidUntil

Date

Fiyatın artık geçerli olmayacağı tarih (ISO 8601 tarih biçiminde) (varsa). priceValidUntil özelliği geçmiş bir tarihi belirtiyorsa ürün snippet'iniz görüntülenmeyebilir.

UnitPriceSpecification

UnitPriceSpecification öğesinin tam tanımını schema.org/UnitPriceSpecification adresinde bulabilirsiniz. Daha karmaşık fiyatlandırma şemaları yakalamak için aşağıdaki özellikleri kullanın.

Zorunlu özellikler
price

Number

Ürünün teklif fiyatı. Ayrıca, Offer öğesinin price özelliğini de inceleyin.

Önerilen özellikler
priceCurrency

Text

Üç harfli ISO 4217 biçiminde, ürün fiyatını açıklamak için kullanılan para birimi. Ayrıca, Offer öğesinin priceCurrency özelliğini de inceleyin.

Bu özellik, ürün snippet'lerinde isteğe bağlı olsa da fiyatlandırma karışıklıklarını önlediği ve satıcı ürün listeleme deneyimlerinde gerekli olduğu için önemle tavsiye edilir.

AggregateOffer

AggregateOffer öğesinin tam tanımını schema.org/AggregateOffer adresinde bulabilirsiniz. AggregateOffer, diğer tekliflerin toplamasını temsil eden bir Offer türüdür. Örneğin, birden fazla satıcı tarafından satılan bir ürün için kullanılabilir. Bir ürün varyantı grubunu tanımlamak için AggregateOffer kullanmayın. Bir ürün içindeki toplam teklifleri işaretlerken schema.org AggregateOffer türünün aşağıdaki özelliklerini kullanın:

Zorunlu özellikler
lowPrice

Number

Mevcut tüm teklifler arasından en yüksek fiyatlı olanı. Bir para birimini kesirli olarak ifade ederken ondalık ayırıcı (.) kullanın (ör. 1,23 ABD doları için 1,23 kullanın).

priceCurrency

Text

Üç harfli ISO 4217 biçiminde, ürün fiyatını açıklamak için kullanılan para birimi.

Önerilen özellikler
highPrice

Number

Mevcut tüm teklifler arasından en yüksek fiyatlı olanı. Gerekirse kayan noktalı sayı kullanın.

offerCount

Number

Ürünle ilgili tekliflerin sayısı.

Search Console ile zengin sonuçları izleme

Search Console, sayfalarınızın Google Arama'daki performansını izlemenize yardımcı olan bir araçtır. Google Arama sonuçlarına dahil olmak için Search Console'a kaydolmanız gerekmez, ancak Google'ın sitenizi nasıl gördüğünü anlamanıza ve iyileştirmenize yardımcı olabilir. Aşağıdaki durumlarda Search Console'u kontrol etmenizi öneririz:

 1. Yapılandırılmış verileri ilk kez dağıttıktan sonra
 2. Yeni şablonlar yayınladıktan veya kodunuzu güncelledikten sonra
 3. Düzenli olarak trafiği analiz etmek için

Yapılandırılmış verileri ilk kez dağıttıktan sonra

Google sayfalarınızı dizine ekledikten sonra, ilgili Zengin sonuç durum raporunu kullanarak sorunları arayın. İdeal olan, geçerli öğelerin sayısı artarken geçersiz öğelerin sayısında artış olmamasıdır. Yapılandırılmış verilerinizde sorun bulursanız:

 1. Geçersiz öğeleri düzeltin.
 2. Sorunun devam edip etmediğini kontrol etmek için yayındaki URL'yi inceleyin.
 3. Durum raporunu kullanarak doğrulama isteğinde bulunun.

Yeni şablonlar yayınladıktan veya kodunuzu güncelledikten sonra

Web sitenizde önemli değişiklikler yaptığınızda yapılandırılmış verilerdeki geçersiz öğelerin sayısında artış olup olmadığını takip edin.
 • Geçersiz öğe sayısında artış görürseniz çalışmayan yeni bir şablonu kullanıma sunmuş olabilirsiniz veya siteniz mevcut şablonla yeni ve kötü bir şekilde etkileşime giriyor olabilir.
 • Geçerli öğelerde azalma görürseniz (geçersiz öğelerdeki artışla eşleşmeyen), artık sayfalarınıza yapılandırılmış veri yerleştirmiyor olabilirsiniz. Soruna neyin neden olduğunu öğrenmek için URL Denetleme aracı'nı kullanın.

Düzenli olarak trafiği analiz etme

Performans Raporu'nu kullanarak Google Arama trafiğinizi analiz edin. Veriler, sayfanızın Arama'da ne sıklıkta zengin sonuç olarak göründüğünü, kullanıcıların bu zengin sonucu ne sıklıkta tıkladığını ve arama sonuçlarında göründüğünüz ortalama konumu gösterir. Bu sonuçlara Search Console API ile otomatik olarak da ulaşabilirsiniz.

Product yapılandırılmış verileriyle ilgili iki Search Console raporu vardır:

Her iki rapor da Product yapılandırılmış verileriyle ilgili uyarılar ve hatalar gösterse de ilişkili deneyimler için farklı koşulları olması nedeniyle birbirinden farklıdır. Örneğin, Satıcı listelemeleri raporu, Offer yapılandırılmış verilerinin yer aldığı ürün snippet'leriyle ilgili kontrolleri içerir. Bu nedenle, Ürün snippet'leri raporuna yalnızca satıcı harici listeleme sayfaları için bakılması gerekir.

Sorun giderme

Yapılandırılmış verileri uygulamada veya hata ayıklamada sorun yaşıyorsanız size yardımcı olabilecek bazı kaynaklar aşağıda verilmiştir.

 • İçerik yönetim sistemi (İYS) kullanıyorsanız veya sitenizle başka biri ilgileniyorsa bu kişiden size yardım etmesini isteyin. Sorunla ilgili ayrıntılı bilgiler içeren Search Console mesajlarını bu kişiye yönlendirdiğinizden emin olun.
 • Google, yapılandırılmış veriler kullanan özelliklerin arama sonuçlarında görüneceğini garanti etmez. Google'ın içeriğinizi zengin sonuç içinde göstermemesinin yaygın nedenlerini içeren liste için Genel Yapılandırılmış Veri Yönergeleri'ni inceleyin.
 • Yapılandırılmış verilerinizde bir hata olabilir. Yapılandırılmış veri hatalarının listesini kontrol edin.
 • Sayfanıza yönelik bir yapılandırılmış veri manuel işlemi varsa sayfadaki yapılandırılmış veriler dikkate alınmaz (sayfa Google Arama sonuçlarında görünmeye devam edebilir). Yapılandırılmış veri sorunlarını düzeltmek için Manuel İşlemler raporunu kullanın.
 • İçeriğinizin kurallara uygun olup olmadığını belirlemek için yönergeleri tekrar inceleyin. Sorun, spam içeriği veya spam içerikli işaretleme kullanımından kaynaklanıyor olabilir. Bununla birlikte, sorunun söz diziminden kaynaklanmadığı durumlarda Zengin Sonuçlar Testi bu sorunları tanımlayamaz.
 • Eksik zengin sonuçlar / toplam zengin sonuç sayısında düşüş sorununu giderin.
 • Yeniden tarama ve yeniden dizine ekleme için zaman tanıyın. Google’ın yayınlandıktan sonra bir sayfayı bulmasının ve taramasının birkaç gün sürebileceğini unutmayın. Tarama ve dizine ekleme hakkında genel sorular için Google Arama tarama ve dizine ekleme için SSS bölümüne bakın.
 • Sorunuzu Google Arama Merkezi forumunda sorun.