Mapy witryn z obrazami

Możesz dodać obrazy do istniejącej mapy witryny lub utworzyć dla nich oddzielną mapę witryny. Dodając obrazy do mapy witryny, ułatwisz Googlebotowi odczytanie obrazów, których w przeciwnym razie mógłby nie wykryć (takich jak obrazy powiązane z witryną przy użyciu kodu JavaScript).

Sprawdzone metody

Przykładowa mapa witryny

Ten przykład przedstawia mapę witryny zawierającą 2 elementy <url>:

 • https://example.com/sample1.html, który zawiera 2 obrazy;
 • https://example.com/sample2.html, który zawiera 1 obraz.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
 <url>
  <loc>https://example.com/sample1.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>https://example.com/image.jpg</image:loc>
  </image:image>
  <image:image>
   <image:loc>https://example.com/photo.jpg</image:loc>
  </image:image>
 </url>
 <url>
  <loc>https://example.com/sample2.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>https://example.com/picture.jpg</image:loc>
  </image:image>
 </url>
</urlset>

Każdy element <url> może zawierać do 1000 elementów podrzędnych image:image.

Odniesienie do mapy witryny z obrazami

Przestrzeń nazw XML

Tagi obrazu są zdefiniowane w tej przestrzeni nazw:

xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"

Definicje tagów obrazu

Aby umożliwić Google znalezienie mapy witryny z obrazami, musisz użyć tych wymaganych tagów:

Tagi wymagane
<image:image> Zawiera wszystkie informacje na temat pojedynczego obrazu. Każdy tag <url> może zawierać do 1000 tagów <image:image>.
<image:loc>

Adres URL obrazu.

W niektórych przypadkach URL obrazu może nie należeć do tej samej domeny co główna witryna. Nie powoduje to żadnych trudności, o ile obie domeny są zweryfikowane w Search Console. Jeśli np. przechowujesz obrazy w sieci dystrybucji treści, takiej jak Witryny Google, witryna używana do hostingu musi być zweryfikowana w Search Console. Upewnij się też, że plik robots.txt nie blokuje skanowania żadnej treści, która ma zostać zindeksowana.

Wycofane tagi i atrybuty

Z dokumentacji usunęliśmy te tagi i atrybuty: <image:caption>, <image:geo_location>, <image:title>, <image:license>. Więcej informacji znajdziesz w ogłoszeniu o wycofaniu funkcji.