ภาพรวมของหัวข้อการรวบรวมข้อมูลและการจัดทำดัชนี

หัวข้อในส่วนนี้อธิบายวิธีที่คุณจะควบคุมความสามารถของ Google ในการค้นหาและแยกวิเคราะห์เนื้อหาของคุณเพื่อแสดงใน Search รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Google ได้ ตลอดจนอธิบายวิธีป้องกันไม่ให้ Google ทำการ Crawl เนื้อหาบางอย่างในเว็บไซต์

ต่อไปนี้คือคำอธิบายโดยย่อของแต่ละหน้า หากต้องการดูภาพรวมของการ Crawl และการจัดทําดัชนี โปรดอ่านคู่มือวิธีการทํางานของ Search

หัวข้อ
ประเภทไฟล์ที่ Google จัดทำดัชนีได้ Google สามารถจัดทำดัชนีเนื้อหาของหน้าเว็บและไฟล์โดยส่วนใหญ่ได้ ดูรายการประเภทไฟล์ที่พบบ่อยที่สุดที่ Google Search จัดทําดัชนีได้
โครงสร้าง URL โปรดพิจารณาจัดระเบียบเนื้อหาเพื่อให้การสร้าง URL เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและมีลักษณะที่มนุษย์เข้าใจได้ง่ายที่สุด
แผนผังเว็บไซต์ บอก Google เกี่ยวกับหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์ที่เป็นข้อมูลใหม่หรืออัปเดต
การจัดการ Crawler
robots.txt ไฟล์ robots.txt จะบอกโปรแกรมรวบรวมข้อมูลของเครื่องมือค้นหาว่า หน้าเว็บหรือไฟล์ใดในเว็บไซต์ที่โปรแกรมเข้ารวบรวมข้อมูลได้และไม่ได้
การกำหนดหน้า Canonical ดูว่าการกำหนด Canonical URL คืออะไร และวิธีบอกให้ Google ทราบเกี่ยวกับหน้าที่ซ้ำกันในเว็บไซต์เพื่อหลีกเลี่ยงการ Crawl มากเกินไป ดูวิธีที่ Google ตรวจหาเนื้อหาที่ซ้ำกันโดยอัตโนมัติ วิธีดำเนินการกับเนื้อหาที่ซ้ำกัน และวิธีกำหนด Canonical URL ให้กับกลุ่มหน้าที่ซ้ำกันตามที่พบ
เว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดูวิธีเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และตรวจสอบว่ามีการ Crawl และจัดทําดัชนีได้อย่างถูกต้อง
AMP หากคุณมีหน้า AMP ให้ดูวิธีที่ AMP ทํางานใน Google Search
JavaScript มีข้อแตกต่างและข้อจำกัดบางประการที่ต้องคำนึงถึงเมื่อออกแบบหน้าเว็บและแอปพลิเคชันให้รองรับวิธีที่ Crawler เข้าถึงและแสดงเนื้อหาของคุณ
ข้อมูลเมตาของหน้าและเนื้อหา
การนำออก
การย้ายและการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์