Subskrypcje i płatne treści

W tym artykule dowiesz się, jak używać formatu JSON-LD i znaczników schema.org, by oznaczyć płatne treści w swojej witrynie przy użyciu właściwości CreativeWork. Uporządkowane dane pomagają Google odróżnić płatne treści od maskowania, które jest niezgodne z naszymi wytycznymi. Dowiedz się więcej o  treściach płatnych i dostępnych w ramach subskrypcji.

Przykład

Oto przykład uporządkowanych danych obiektu NewsArticle zawierającego płatne treści.

Wytyczne

Musisz przestrzegać ogólnych wytycznych dotyczących uporządkowanych danych oraz wymagań technicznych, by Twoje treści były wyświetlane w wynikach wyszukiwania. W przypadku płatnych treści obowiązują również wytyczne podane poniżej.

 • Użycie formatu JSON-LD to jedyna akceptowana metoda definiowania uporządkowanych danych w przypadku płatnych treści.
 • Nie zagnieżdżaj sekcji z treścią.
 • Dla właściwości cssSelector używaj tylko selektorów .class.

Dodawanie znaczników do płatnych treści

Jeśli treści w Twojej witrynie są dostępne dla subskrybentów lub zarejestrowanych użytkowników, wykonaj czynności podane niżej. Ten przykład dotyczy uporządkowanych danych obiektu NewsArticle. Pamiętaj, by wykonać te czynności w przypadku wszystkich wersji Twojej strony (w tym AMP i nie AMP).

 1. Dodaj nazwę klasy do każdej sekcji strony zawierającej płatną treść. Na przykład:
  <p>This content is outside a paywall and is visible to all.</p>
  <div class="paywall">This content is inside a paywall, and requires a subscription or registration.</div>
 2. Dodaj uporządkowane dane obiektu NewsArticle.
 3. Dodaj zaznaczone uporządkowane dane JSON-LD do uporządkowanych danych obiektu NewsArticle.
  {
   "@context": "http://schema.org",
   "@type": "NewsArticle",
   "mainEntityOfPage": {
    "@type": "WebPage",
    "@id": "https://example.org/article"
   },
   (...)
   "isAccessibleForFree": "False",
   "hasPart":
    {
    "@type": "WebPageElement",
    "isAccessibleForFree": "False",
    "cssSelector" : ".paywall"
    }
   }
  

Wiele sekcji z płatną treścią

Jeśli na stronie masz wiele płatnych treści, dodaj nazwy klas w postaci tablicy.

Oto przykład sekcji z płatnymi treściami na stronie:

<div class="section1">This content is inside a paywall, and requires a subscription or registration.</div>
<p>This content is outside a paywall and is visible to all.</p>
<div class="section2">This is another section that's inside a paywall, and requires a subscription or registration.</div>

Oto przykład uporządkowanych danych obiektu NewsArticle z wieloma sekcjami zawierającymi płatne treści.

{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "NewsArticle",
 "mainEntityOfPage": {
  "@type": "WebPage",
  "@id": "https://example.org/article"
 },
 (...)
 "isAccessibleForFree": "False",
 "hasPart": [
  {
  "@type": "WebPageElement",
  "isAccessibleForFree": "False",
  "cssSelector" : ".section1"
  },
  {
  "@type": "WebPageElement",
  "isAccessibleForFree": "False",
  "cssSelector" : ".section2"
  }
 ]
 }

Kwestie dotyczące wersji AMP

Jeśli masz stronę AMP zawierającą uporządkowane dane, rozważ użycie komponentu amp-access tam, gdzie ma to uzasadnienie.

Wyślij opinię na temat...