Toán tử tìm kiếm cache:

Toán tử cache: là một toán tử tìm kiếm mà bạn có thể sử dụng để tìm phiên bản của một trang trong bộ nhớ đệm. Google tạo một phiên bản lưu vào bộ nhớ đệm để người dùng vẫn có thể truy cập trang web trong những trường hợp như khi trang web không truy cập được nữa.

Toán tử cache: chỉ dùng được trong công cụ tìm kiếm trên web.

Mặc dù bộ nhớ đệm của Google nhắm tới đối tượng là người dùng của Tìm kiếm, nhưng bộ nhớ đệm cũng có thể giúp các nhà phát triển và người tạo web biết được cách một trang xuất hiện như thế nào trước Google khi Google lập chỉ mục trang đó. Tính năng này có thể hữu ích cho mục đích gỡ lỗi. Ví dụ: để xác định xem nội dung được chèn có bị che giấu trước Googlebot khi tạo phiên bản lưu trong bộ nhớ đệm hay không.

Tìm phiên bản của một trang lưu vào bộ nhớ đệm

Có hai cách để tìm phiên bản của một trang lưu trong bộ nhớ đệm:

  1. Tìm kiếm bằng toán tử cache: kèm theo sau là URL của trang, ví dụ:
    cache:example.com/your/page.html
  2. Tìm kiếm URL, sau đó nhấp vào 3 dấu chấm hoặc mũi tên ở góc của phần kết quả để truy cập đường liên kết đến phiên bản trang lưu trong bộ nhớ đệm.

Cách Google tạo phiên bản trang lưu vào bộ nhớ đệm

Trong quá trình lập chỉ mục, Google tạo một phiên bản trang để lưu vào bộ nhớ đệm bằng cách sử dụng phiên bản HTML đầu tiên hiện có: phiên bản HTML thô (đã tìm nạp) hoặc đã kết xuất. Quy trình này áp dụng với hầu hết các trang được lập chỉ mục, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Nếu một trang của bạn không có phiên bản lưu vào bộ nhớ đệm, thì điều đó không có nghĩa là trang hoặc nội dung đó không hợp lệ, việc này cũng không ảnh hưởng đến hiệu suất của trang trong kết quả tìm kiếm trên Google.

Bật phiên bản trang lưu vào bộ nhớ đệm

Hầu hết các trang mà Google lập chỉ mục cũng đều có một phiên bản được lưu vào bộ nhớ đệm. Khi một trang không có phiên bản lưu trong bộ nhớ đệm, các phương thức nêu trước đó để tìm phiên bản này sẽ không có tác dụng (ví dụ: kết quả không liên quan hoặc không có kết quả khi tìm kiếm URL đó hoặc trang lưu trong bộ nhớ đệm cho thấy thông báo "không tìm thấy".)

Nếu một trang trên trang web của bạn không có phiên bản lưu trong bộ nhớ đệm, hãy đảm bảo rằng Google có thể lập chỉ mục trang đó, trang đó tuân theo Nguyên tắc cơ bản của Tìm kiếm và trang đó có nội dung chất lượng cao. Ngoài ra, bạn có thể không làm gì và chờ Google tạo một phiên bản khác của trang để lưu vào bộ nhớ đệm.

Làm mới phiên bản trang lưu vào bộ nhớ đệm

Google làm mới phiên bản trang lưu vào bộ nhớ đệm trong quá trình lập chỉ mục. Để làm mới phiên bản trang lưu vào bộ nhớ đệm, hãy yêu cầu lập chỉ mục lại một trang thông qua Search Console.