Công cụ tự động cải thiện hình ảnh

Chúng tôi hiểu rằng việc sắp xếp ảnh kho hàng có thể là một quy trình khó khăn. Người dùng chia sẻ với chúng tôi rằng hình ảnh chất lượng cao đóng vai trò quan trọng khi họ mua xe trên mạng. Vì lý do này, chúng tôi có thể cố gắng cải thiện chất lượng hình ảnh xe trên Google. Một số cách chúng tôi có thể thực hiện điều này là:

  1. Sắp xếp lại hình ảnh do bạn cung cấp để hiển thị những hình ảnh tốt nhất trước.
  2. Cắt hình ảnh để tạo khung hình xe đẹp hơn.
  3. Việc thay thế hình ảnh trên kho ảnh được cấp phép và chất lượng cao khi không có hình ảnh trong nguồn cấp dữ liệu, hoặc hình ảnh mà bạn cung cấp không đáp ứng các yêu cầu trong chính sách của chúng tôi.

Quản lý công cụ tự động cải thiện hình ảnh

Công cụ tự động cải thiện hình ảnh được bật theo mặc định. Việc bật công cụ cải thiện hình ảnh có thể giúp cải thiện hiệu suất của trang thông tin về xe. Bạn có thể tắt tính năng cải thiện hình ảnh và quản lý các chế độ cài đặt bất cứ lúc nào.

Cách quản lý các chế độ cài đặt cho công cụ tự động cải thiện hình ảnh:

  1. Hãy làm theo các bước trong bài viết Quản lý trang thông tin xe trên Trang doanh nghiệp.
  2. Nhấp vào nút bật/tắt Cải thiện hình ảnh để tắt/bật tính năng tự động cải thiện hình ảnh.