Method: spaces.members.get

Zwraca szczegółowe informacje o subskrypcji. Przykładem może być artykuł Wyświetlanie szczegółowych informacji o subskrypcji użytkownika lub aplikacji Google Chat.

Wymaga uwierzytelniania. Obsługuje uwierzytelnianie aplikacji i uwierzytelnianie użytkowników.

Żądanie HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/members/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagane. Nazwa zasobu subskrypcji do pobrania.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji przez uwierzytelnianie użytkownika, możesz opcjonalnie użyć spaces/{space}/members/app.

Format: spaces/{space}/members/{member} lub spaces/{space}/members/app

Po uwierzytelnieniu użytkownika możesz użyć adresu e-mail użytkownika jako aliasu {member}. Na przykład spaces/{space}/members/example@gmail.com, gdzie example@gmail.com to adres e-mail użytkownika Google Chat.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Membership.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.readonly

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.