Method: spaces.get

Zwraca szczegółowe informacje o pokoju. Przykład: w artykule Wyświetlanie informacji o pokoju znajdziesz instrukcje, jak to zrobić.

Wymaga uwierzytelniania. Obsługuje uwierzytelnianie aplikacji i uwierzytelnianie użytkowników.

Żądanie HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagane. Nazwa zasobu pokoju w formacie spaces/{space}.

Format: spaces/{space}

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Space.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.