Tài nguyên dành cho nhà phát triển Google Workspace

Ngoài tài liệu, bạn có thể sử dụng các công cụ và tài nguyên này để tạo ứng dụng, tìm trợ giúp và nắm bắt thông tin về các sản phẩm dành cho nhà phát triển của Google Workspace.

Công cụ

 • Bảng điều khiển dành cho quản trị viên — Bảng điều khiển dành cho quản trị viên Google Workspace là nơi quản trị viên quản lý các tổ chức của họ, bao gồm cả việc cho phép các ứng dụng bên thứ ba, bật tính năng uỷ quyền trên toàn miền và các nhiệm vụ khác dành cho nhà phát triển.

 • Trang tổng quan Apps Script — Trang tổng quan Apps Script là nơi bạn có thể tạo các dự án Apps Script để tự động hoá, nâng cao hoặc mở rộng Google Workspace bằng mã đơn giản.

 • Bảng điều khiển Google Cloud — Bảng điều khiển của Google Cloud là nơi bạn có thể quản lý các dự án Google Cloud đằng sau các chức năng tích hợp của Google Workspace.

 • APIs Explorer — Sử dụng Google Workspace API Explorer để thử các yêu cầu API trong trình duyệt bằng dữ liệu thực.

Đào tạo và hỗ trợ

 • Cách bắt đầu – Làm theo 5 bước để bắt đầu làm nhà phát triển Google Workspace.

 • Lớp học lập trình — Làm theo hướng dẫn từng bước theo hướng dẫn để tạo các giải pháp Apps Script, tạo ứng dụng nhắn tin hoặc tích hợp với Google Drive.

 • Hỗ trợ dành cho nhà phát triển — Xem xét nhiều tuỳ chọn để xác định cách tốt nhất để được trợ giúp cho câu hỏi của bạn.

Bản cập nhật

 • Blog dành cho nhà phát triển Google Workspace – Đọc tin tức mới nhất về Google Workspace trên blog Google Developers.

 • Bản dùng thử cho nhà phát triển – Đăng ký tham gia Chương trình dùng thử dành cho nhà phát triển Google Workspace để có quyền truy cập sớm vào một số tính năng nhất định.

 • Bản tin — Đăng ký nhận Bản tin dành cho nhà phát triển Google Workspace để nhận bản tóm tắt thông thường qua email về các tính năng mới, sự kiện sắp tới và nhiều thông tin khác.

 • Twitter – Theo dõi @workspacedevs trên Twitter.

 • YouTube – Đăng ký kênh YouTube của Google Workspace Developers.