Content Owner Reports

Bu sayfada, içerik sahiplerinin YouTube Reporting API ile alabileceği raporlar listelenir. Her raporun id bilgisi, API'nin reportTypes.list yöntemi ile döndürdüğü şekilde rapor adının yanında parantez içinde gösterilir.

Video raporları

Video raporları, bir kanalın veya içerik sahibinin videolarıyla ilgili tüm kullanıcı etkinliklerine ilişkin istatistikler sağlar. Örneğin, bu raporlar videolarınızın görüntülenme sayısını içerir.

Kullanıcı etkinliği

Bu rapor, bir içerik sahibinin kanalları ve bu kanalların videolarıyla ilgili kullanıcı etkinliği istatistiklerini sağlar. Bu raporun mevcut sürümü için id content_owner_basic_a3.

sürüm A3
Durum: mevcut

Bu raporun bu sürümü için id content_owner_basic_a3. a2 sürümünden şu farklılıklara sahiptir:

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, claim_status, uploader_type, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code
Metrikler: views, comments, shares, watch_time_minutes, average_view_duration_seconds, average_view_duration_percentage, annotation_click_through_rate, annotation_close_rate, annotation_impressions, annotation_clickable_impressions, annotation_closable_impressions, annotation_clicks, annotation_closes, card_click_rate, card_teaser_click_rate, card_impressions, card_teaser_impressions, card_clicks, card_teaser_clicks, subscribers_gained, subscribers_lost, videos_added_to_playlists, videos_removed_from_playlists, likes, dislikes, red_views, red_watch_time_minutes

Not: content_owner_basic_a1 raporu tamamen kullanımdan kaldırılmıştır.

Eyalete göre kullanıcı etkinliği

Bu rapor, ABD eyaletleri ve District of Columbia için kullanıcı etkinliği istatistiklerini sağlar. Bu raporun id parametresi content_owner_province_a2.

sürüm A2
Durum: mevcut

Bu raporun bu sürümü için id content_owner_province_a2. a1 sürümünden şu farklılıklara sahiptir:

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, claim_status, uploader_type, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, province_code
Metrikler: views, watch_time_minutes, average_view_duration_seconds, average_view_duration_percentage, annotation_click_through_rate, annotation_close_rate, annotation_impressions, annotation_clickable_impressions, annotation_closable_impressions, annotation_clicks, annotation_closes, card_click_rate, card_teaser_click_rate, card_impressions, card_teaser_impressions, card_clicks, card_teaser_clicks, red_views, red_watch_time_minutes

Oynatma konumları

Bu rapor, video oynatmanın gerçekleştiği sayfanın veya uygulamanın türüyle ilgili istatistikleri sağlar. Bu raporun id parametresi content_owner_playback_location_a2.

sürüm A2
Durum: mevcut

Bu raporun bu sürümü için id content_owner_playback_location_a2. a1 sürümünden şu farklılıklara sahiptir:

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, claim_status, uploader_type, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, playback_location_type, play_9_ayrıntılar_1
Metrikler: görüntüleme sayısı, watch_time_minutes, Average_view_duration_seconds, Ortalama_görüntülenme_süresi_yüzdesi, red_views, red_watch_time_minutes

Trafik kaynakları

Bu rapor, izleyicilerin içerik sahibinin kanallarındaki videolara ulaşma biçimine bağlı olarak görüntüleme istatistiklerini toplar. Örneğin, bir Google aramasından veya ilgili bir videonun bağlantısından kaynaklanan görüntüleme sayısını tanımlar. Bu raporun id parametresi content_owner_traffic_source_a2.

sürüm A2
Durum: mevcut

Bu raporun bu sürümü için id content_owner_traffic_source_a2. a1 sürümünden şu farklılıklara sahiptir:

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, claim_status, uploader_type, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, traffic_source_type, traffic_source_detail
Metrikler: görüntüleme sayısı, watch_time_minutes, Average_view_duration_seconds, Ortalama_görüntülenme_süresi_yüzdesi, red_views, red_watch_time_minutes

Cihaz türü ve işletim sistemi

Bu rapor, video işletim istatistiklerini izleyicilerin işletim sistemlerine ve cihaz türlerine göre toplar. Örneğin, Android tabletlerde veya Windows masaüstü cihazlarda gerçekleşen görüntüleme sayısını tanımlar. Bu raporun id parametresi content_owner_device_os_a2.

sürüm A2
Durum: mevcut

Bu raporun bu sürümü için id content_owner_device_os_a2. a1 sürümünden şu farklılıklara sahiptir:

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, claim_status, uploader_type, live_or_on_Demand, subscribed_status, country_code, device_type, operat_system
Metrikler: görüntüleme sayısı, watch_time_minutes, Average_view_duration_seconds, Ortalama_görüntülenme_süresi_yüzdesi, red_views, red_watch_time_minutes

Görüntüleyenin demografisi

Bu raporda, izleyicilerin yaş grubu ve cinsiyetine göre görüntüleme istatistikleri toplanır. Bu raporun id parametresi content_owner_demographics_a1.

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, claim_status, uploader_type, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, age_group, cinsiyet
Metrikler: görüntüleme_yüzdesi

Platforma göre içerik paylaşımı

Bu rapor, içerik sahibinin kanallarındaki videoların farklı sosyal platformlarda ne sıklıkta paylaşıldığını gösteren istatistikler sağlar. Bu raporun id parametresi content_owner_sharing_service_a1.

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, claim_status, uploader_type, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, sharing_service
Metrikler: paylaşımlar

Ek açıklamalar

Bu rapor, bir içerik sahibinin kanallarındaki videolar sırasında görüntülenen ek açıklamalara ilişkin istatistikleri sağlar. Rapor verileri, her bir videonun ek açıklama performansını ayrı ayrı ölçer. Kullanıcı etkinliği raporu ise bunun aksine videonun tüm ek açıklamalarının istatistiklerini toplar. Bu raporun id parametresi content_owner_annotations_a1.

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, claim_status, uploader_type, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, not_type, description_id
Metrikler: not_click_through_rate, not_close_rate, not_gösterimleri, not_tıklama_edilebilir_gösterimler, not_kapanış_gösterimleri, ek_açıklama_tıklamaları, not_closes

Kartlar

Bu rapor, bir içerik sahibinin kanalındaki videolar sırasında gösterilen kartların gösterim ve tıklama istatistiklerini sağlar. Rapor verileri, tek tek kartların performansını ölçer. Kullanıcı etkinliği raporu ise bunun aksine tüm video kartlarının istatistiklerini toplar. Bu raporun id parametresi content_owner_cards_a1.

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, claim_status, uploader_type, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, card_type, card_id
Metrikler: card_click_rate, card_teaser_click_rate, card_impression, card_teaser_impression, card_clicks, card_teaser_clicks

Bitiş ekranları

Bu rapor, video oynatmayı durdurduktan sonra görünen bitiş ekranlarına ilişkin gösterim ve tıklama istatistiklerini sağlar. Rapor, bir içerik sahibinin kanallarındaki videoların istatistiklerini içerir. Bu raporun id parametresi content_owner_end_screens_a1.

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, claim_status, uploader_type, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, end_screen_Element_type, end_screen_item_type, id_9
Metrikler: bitiş_ekran_öğesi_tıklamaları, bitiş_ekran_öğesi_gösterimleri, bitiş_ekran_öğesi_tıklama_oranı

Altyazılar

Bu rapor, video görüntülemeleri sırasında en uzun süre kullanılan altyazı diliyle ilgili istatistikleri sağlar. Altyazıların çoğunlukla devre dışı bırakıldığı görüntülemeler hariç tutulur. Bu raporun id parametresi content_owner_subtitles_a2.

sürüm A2
Durum: mevcut

Bu raporun bu sürümü için id content_owner_subtitles_a2. a1 sürümünden şu farklılıklara sahiptir:

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, claim_status, uploader_type, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, subtitle_language, subtitle_language_translate
Metrikler: görüntüleme sayısı, watch_time_minutes, Average_view_duration_seconds, Ortalama_görüntülenme_süresi_yüzdesi, red_views, red_watch_time_minutes

Birleşik

Bu rapor; oynatma konumu, trafik kaynağı ve cihaz/OS raporlarında kullanılan boyutları birleştirerek ayrıntılı video istatistikleri sunar. Bu raporun id parametresi content_owner_combined_a2.

sürüm A2
Durum: mevcut

Bu raporun bu sürümü için id content_owner_combined_a2. a1 sürümünden şu farklılıklara sahiptir:

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, claim_status, uploader_type, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, playback_location_type, play_type_system_type}2_traffic_type{2_}
Metrikler: görüntüleme sayısı, watch_time_minutes, Average_view_duration_seconds, Ortalama_görüntülenme_süresi_yüzdesi, red_views, red_watch_time_minutes

Oynatma listesi raporları

Oynatma listesi raporları, özellikle bir oynatma listesi bağlamında gerçekleşen video görüntülemeleriyle ilgili istatistikler sağlar.

Kullanıcı etkinliği

Bu rapor, kullanıcıların içerik sahibinin kanallarındaki oynatma listeleriyle etkileşimine ilişkin istatistikler sağlar. Bu raporun id parametresi content_owner_playlist_basic_a1.

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, playlist_id, video_id, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code
Metrikler: görüntüleme sayısı, watch_time_minutes, Average_view_duration_seconds, playlist_starts, playlist_saves_added, playlist_saves_removed

Eyalete göre kullanıcı etkinliği

Bu rapor, ABD eyaletleri ve District of Columbia'daki kullanıcılar için içerik sahibinin kanallarındaki oynatma listeleriyle ilgili kullanıcı etkinliği istatistiklerini sağlar. Bu, raporun country_code boyutunun değeri US olduğunda verileri içerecek şekilde filtreleneceği anlamına gelir. Bu raporun id parametresi content_owner_playlist_province_a1.

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, playlist_id, video_id, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, province_code
Metrikler: görüntüleme sayısı, watch_time_minutes, Average_view_duration_seconds, playlist_starts, playlist_saves_added, playlist_saves_removed

Oynatma konumları

Bu rapor, oynatma listelerinin oynatıldığı sayfa veya uygulamanın türüyle ilgili istatistikler sağlar. Bu raporun id parametresi content_owner_playlist_playback_location_a1.

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, playlist_id, video_id, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, playback_location_type, playback_location_detail
Metrikler: görüntüleme sayısı, watch_time_minutes, Average_view_duration_seconds, playlist_starts, playlist_saves_added, playlist_saves_removed

Trafik kaynakları

Bu rapor, izleyicilerin içerik sahibi kanallarındaki oynatma listesi videolarına ulaşma yöntemlerine göre görüntüleme istatistiklerini toplar. Örneğin, bir Google aramasından veya ilgili bir videonun bağlantısından kaynaklanan görüntüleme sayısını tanımlar. Bu raporun id parametresi content_owner_playlist_traffic_source_a1.

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, playlist_id, video_id, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, traffic_source_type, traffic_source_detail
Metrikler: görüntüleme sayısı, watch_time_minutes, Average_view_duration_seconds, playlist_starts, playlist_saves_added, playlist_saves_removed

Cihaz türü ve işletim sistemi

Bu rapor, oynatma listesi görüntüleme istatistiklerini izleyicilerin işletim sistemlerine ve cihaz türlerine göre toplar. Örneğin, Android tabletlerde veya Windows masaüstü cihazlarda gerçekleşen görüntüleme sayısını tanımlar. Bu raporun id parametresi content_owner_playlist_device_os_a1.

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, playlist_id, video_id, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, device_type, operat_system
Metrikler: görüntüleme sayısı, watch_time_minutes, Average_view_duration_seconds, playlist_starts, playlist_saves_added, playlist_saves_removed

Birleşik

Bu rapor; oynatma konumu, trafik kaynağı ve cihaz/OS raporlarında kullanılan boyutları birleştirerek ayrıntılı oynatma listesi istatistikleri sunar. Bu raporun id parametresi content_owner_playlist_combined_a1.

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, playlist_id, video_id, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, playback_location_type, traffic_source_type, device_type{/device_type{/
Metrikler: görüntüleme sayısı, watch_time_minutes, Average_view_duration_seconds, playlist_starts, playlist_saves_added, playlist_saves_removed

Reklam oranı raporları

Reklam oranı raporları, video oynatmaları sırasında yayınlanan reklamlar için gösterime dayalı metrikler sağlar. Bu metrikler her bir reklam gösterimini hesaba katar ve her video oynatma birden fazla gösterim sağlayabilir.

API, içerik sahibinin videoları için reklam oranı metrikleri sağlayan aşağıdaki reklam ücretleri raporunu destekler. Bu raporun mevcut sürümü için id content_owner_ad_rates_a1.

content_owner_ad_rates_a1
Durum: mevcut

Bu raporun bu sürümü için id content_owner_ad_rates_a1. Bu raporun artık kullanımdan kaldırılmış olan önceki sürümünün kimliği şuydu: content_owner_ad_performance_a1.

Önceki sürümden tek fark, bu sürümün rapor adını performance yerine rates kelimesini kullanacak şekilde güncellemesidir. Bu nedenle, raporun önceki sürümle (a1) aynı sürümü vardır ancak report ID numarası farklıdır.

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, claim_status, uploader_type, country_code, ad_type
Metrikler: estimated_youtube_ad_revenue, ad_impression, estimated_cpm

Tahmini gelir raporları

Tahmini gelir raporları, Google tarafından satılan reklam kaynaklarından ve reklam dışı kaynaklardan gelen videoların toplam tahmini gelirini sağlar. Bu raporlarda bazı reklam performansı metrikleri de bulunur.

Kazanç metrikleri belirli gelir kaynaklarını ve bu gelir akışları üzerinden tahakkuk eden toplam gelir miktarını tanımlar.

Tahmini video geliri

Bu rapor, içerik sahibinin Google tarafından satılan reklam kaynaklarının yanı sıra reklam dışı kaynaklardan elde ettiği tüm videolara ait toplam kazançları sunar. Ayrıca, bazı reklam performansı metrikleri de içerir. Bu raporun mevcut sürümü için id content_owner_estimated_revenue_a1.

content_owner_estimated_revenue_a1
Durum: mevcut

Bu raporun bu sürümü için id content_owner_estimated_revenue_a1. Önceki sürümden (content_owner_estimated_earnings_a1) şu farklılıklara sahiptir:

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, claim_status, uploader_type, country_code
Metrikler: estimated_partner_revenue, estimated_partner_ad_revenue, estimated_partner_ad_auction_revenue, estimated_partner_ad_reserve_revenue, estimated_youtube_ad_revenue, estimated_monetized_playbacks, estimated_playback_based_cpm,1{}}tahmini{1{}{tahmini}{1{/}}{1{}{1{}}{1{}}BGBM

Tahmini öğe geliri

Bu rapor, Google'ın sattığı reklam kaynaklarından ve reklam harici kaynaklardan elde edilen tüm içerik sahibine ait toplam kazançları gösterir. Ayrıca, bazı reklam performansı metrikleri de içerir. channel_id boyutunun, metriklerinin sağlandığı video_id öğesini yükleyen kanalı tanımladığını unutmayın. Bu raporun mevcut sürümü için id content_owner_asset_estimated_revenue_a1.

content_owner_asset_estimated_revenue_a1
Durum: mevcut

Bu raporun bu sürümü için id content_owner_asset_estimated_revenue_a1. Önceki sürümden (content_owner_asset_estimated_earnings_a1) şu farklılıklara sahiptir:

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, asset_id, claim_status, uploader_type, country_code
Metrikler: estimated_partner_revenue, estimated_partner_ad_revenue, estimated_partner_ad_auction_revenue, estimated_partner_ad_reserved_revenue, estimated_partner_red_revenue, estimated_partner_transaction_revenue

Öğe raporları

Öğe raporları, içerik sahiplerinin öğelerine bağlı videolarla ilgili kullanıcı etkinliği metriklerini sağlar. İçerik sahibi bir videoyla ilgili hak talebinde bulunduysa ilgili video, içerik sahibinin raporuna eklenir. Video, içerik sahibi veya başka bir YouTube kullanıcısı tarafından yüklenmiş olabilir.

Öğe raporlarında channel_id boyutu, metriklerinin sağlandığı video_id öğesini yükleyen kanalı tanımlar.

Not: Öğe raporlarındaki kullanıcı etkinliği metrikleri, videolarla ilgili hak talebinde bulunulan gün için hatalı olabilir. Tutarsızlık, rapordaki metriklerin yalnızca hak talebinde bulunulduktan sonra gerçekleşen etkinliği değil, o güne ait tüm kullanıcı etkinliğini yansıtmasından kaynaklanır.

Örneğin, belirli bir günde bir videonun 10 kez izlendiğini, ardından bu videoyla ilgili hak talebinde bulunulduğunu ve 10 kez daha izlendiğini varsayalım. O günkü öğe raporu, hak talebi alındıktan sonra videonun yalnızca 10 tanesinin gösterilmesine rağmen videonun 20 kez görüntülendiğini belirtir. Ardışık tüm günlerdeki metrikler, hak talebinde bulunulan videoyla ilgili kullanıcı etkinliğini doğru bir şekilde yansıtmalıdır.

Kullanıcı etkinliği

Bu rapor, bir içerik sahibinin öğelerine bağlı videolarda kullanıcıların gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili istatistikler sağlar. Bu raporun id parametresi content_owner_asset_basic_a2.

sürüm A2
Durum: mevcut

Bu raporun bu sürümü için id content_owner_asset_basic_a2. a1 sürümünden şu farklılıklara sahiptir:

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, asset_id, claim_status, uploader_type, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code
Metrikler: views, comments, likes, dislikes, videos_added_to_playlists, videos_removed_from_playlists, shares, watch_time_minutes, average_view_duration_seconds, average_view_duration_percentage, annotation_click_through_rate, annotation_close_rate, annotation_impressions, annotation_clickable_impressions, annotation_closable_impressions, annotation_clicks, annotation_closes, card_click_rate, card_teaser_click_rate, card_impressions, card_teaser_impressions, card_clicks, card_teaser_clicks, red_views, red_watch_time_minutes

Eyalete göre kullanıcı etkinliği

Bu rapor, ABD eyaletleri ve District of Columbia için kullanıcı etkinliği istatistiklerini sağlar. Bu, raporun country_code boyutunun değeri US olduğunda verileri içerecek şekilde filtreleneceği anlamına gelir. Bu raporun id parametresi content_owner_asset_province_a2.

sürüm A2
Durum: mevcut

Bu raporun bu sürümü için id content_owner_asset_province_a2. a1 sürümünden şu farklılıklara sahiptir:

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, asset_id, claim_status, uploader_type, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, province_code
Metrikler: views, watch_time_minutes, average_view_duration_seconds, average_view_duration_percentage, annotation_click_through_rate, annotation_close_rate, annotation_impressions, annotation_clickable_impressions, annotation_closable_impressions, annotation_clicks, annotation_closes, card_click_rate, card_teaser_click_rate, card_impressions, card_teaser_impressions, card_clicks, card_teaser_clicks, red_views, red_watch_time_minutes

Video oynatma konumları

Bu rapor, video oynatmanın gerçekleştiği sayfanın veya uygulamanın türüyle ilgili istatistikleri sağlar. Bu raporun id parametresi content_owner_asset_playback_location_a2.

sürüm A2
Durum: mevcut

Bu raporun bu sürümü için id content_owner_asset_playback_location_a2. a1 sürümünden şu farklılıklara sahiptir:

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, asset_id, claim_status, uploader_type, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, playback_location_type0playplay_location_type}
Metrikler: görüntüleme sayısı, watch_time_minutes, Average_view_duration_seconds, Ortalama_görüntülenme_süresi_yüzdesi, red_views, red_watch_time_minutes

Trafik kaynakları

Bu rapor, izleyicilerin içerik sahibinin öğelerine bağlı video içeriklerine ulaşma yöntemlerine göre görüntüleme istatistiklerini toplar. Örneğin, bir Google aramasından veya ilgili bir videonun bağlantısından kaynaklanan görüntüleme sayısını tanımlar. Bu raporun id parametresi content_owner_asset_traffic_source_a2.

sürüm A2
Durum: mevcut

Bu raporun bu sürümü için id content_owner_asset_traffic_source_a2. a1 sürümünden şu farklılıklara sahiptir:

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, asset_id, claim_status, uploader_type, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, traffic_source_typetraffic_source_2
Metrikler: görüntüleme sayısı, watch_time_minutes, Average_view_duration_seconds, Ortalama_görüntülenme_süresi_yüzdesi, red_views, red_watch_time_minutes

Cihaz türü ve işletim sistemi

Bu rapor, video işletim istatistiklerini izleyicilerin işletim sistemlerine ve cihaz türlerine göre toplar. Örneğin, Android tabletlerde veya Windows masaüstü cihazlarda gerçekleşen görüntüleme sayısını tanımlar. Bu raporun id parametresi content_owner_asset_device_os_a2.

sürüm A2
Durum: mevcut

Bu raporun bu sürümü için id content_owner_asset_device_os_a2. a1 sürümünden şu farklılıklara sahiptir:

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, asset_id, claim_status, uploader_type, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, device_type
Metrikler: görüntüleme sayısı, watch_time_minutes, Average_view_duration_seconds, Ortalama_görüntülenme_süresi_yüzdesi, red_views, red_watch_time_minutes

Görüntüleyenin demografisi

Bu raporda, izleyicilerin yaş grubu ve cinsiyetine göre görüntüleme istatistikleri toplanır. Bu raporun id parametresi content_owner_asset_demographics_a1.

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, asset_id, claim_status, uploader_type, live_or_on_Demand, subscribed_status, country_code, age_groupcinsiyet
Metrikler: görüntüleme_yüzdesi

Platforma göre içerik paylaşımı

Bu rapor, bir içerik sahibinin öğelerine bağlı videoların farklı sosyal platformlarda ne sıklıkta paylaşıldığını gösteren istatistikler sağlar. Bu raporun id parametresi content_owner_asset_sharing_service_a1.

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, asset_id, claim_status, uploader_type, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, sharing_service
Metrikler: paylaşımlar

Ek açıklamalar

Bu rapor, bir içerik sahibinin öğelerine bağlı videolar sırasında görüntülenen ek açıklamalara ilişkin istatistikleri sağlar. Rapor verileri, her bir ek açıklamanın performansını ölçer. Kullanıcı etkinliği raporu ise bunun aksine videonun tüm ek açıklamalarının istatistiklerini toplar. Bu raporun id parametresi content_owner_asset_annotations_a1.

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, asset_id, claim_status, uploader_type, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, not_type
Metrikler: not_click_through_rate, not_close_rate, not_gösterimleri, not_tıklama_edilebilir_gösterimler, not_kapanış_gösterimleri, ek_açıklama_tıklamaları, not_closes

Kartlar

Bu rapor, bir içerik sahibinin öğelerine bağlı videolarda gösterilen kartların gösterim ve tıklama istatistiklerini sağlar. Rapor verileri, tek tek kartların performansını ölçer. Buna karşılık, kullanıcı etkinliği raporu bir öğeye bağlı her videoda görüntülenen tüm kartların istatistiklerini toplar. Bu raporun id parametresi content_owner_asset_cards_a1.

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, asset_id, claim_status, uploader_type, live_or_on_Demand, subscribed_status, country_code, card_idkart türü
Metrikler: card_click_rate, card_teaser_click_rate, card_impression, card_teaser_impression, card_clicks, card_teaser_clicks

Bitiş ekranları

Bu rapor, video oynatmayı durdurduktan sonra görünen bitiş ekranlarına ilişkin gösterim ve tıklama istatistiklerini sağlar. Rapor, bir içerik sahibinin kanallarında hak talebinde bulunulan videolarla ilgili istatistikleri içerir ve videolarla ilişkili öğeleri de tanımlar. Bu raporun id parametresi content_owner_asset_end_screens_a1.

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, asset_id, claim_status, uploader_type, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, end_screen_item_type_type_type_type{/type
Metrikler: bitiş_ekran_öğesi_tıklamaları, bitiş_ekran_öğesi_gösterimleri, bitiş_ekran_öğesi_tıklama_oranı

Birleşik

Bu rapor; oynatma konumu, trafik kaynağı ve cihaz/OS raporlarında kullanılan boyutları birleştirerek ayrıntılı video istatistikleri sunar. Bu raporun id parametresi content_owner_asset_combined_a2.

sürüm A2
Durum: mevcut

Bu raporun bu sürümü için id content_owner_asset_combined_a2. a1 sürümünden şu farklılıklara sahiptir:

İçindekiler
Boyutlar: date, channel_id, video_id, asset_id, claim_status, uploader_type, live_or_on_optional, subscribed_status, country_code, playback_location_type{play}location_type_2}22{play}location_type
Metrikler: görüntüleme sayısı, watch_time_minutes, Average_view_duration_seconds, Ortalama_görüntülenme_süresi_yüzdesi, red_views, red_watch_time_minutes