סקירה כללית על Contact Delegation API

ה-API 'הקצאת הרשאות לניהול אנשי קשר' מאפשר לאדמינים להאציל למשתמש אחר גישה של משתמש אחד, שנקרא מעניק, לאנשי הקשר נציג. לדוגמה, ה-API של 'הקצאת הרשאות לניהול אנשי קשר' יכול לאפשר לאדמין להעניק גישה לאנשי קשר של מנהל בכיר לעוזר האדמיניסטרטיבי, כדי שהעוזר הדיגיטלי יוכל לקבוע פגישות ביומן.

במאמר ניהול הרשאות לניהול אנשי קשר מוסבר איך נותנים הרשאות לניהול אנשי קשר.