Tích hợp AdColony với Dàn xếp

Hướng dẫn này cho bạn biết cách sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google để tải và hiển thị quảng cáo từ AdColony thông qua tính năng đặt giá thầu và dàn xếp kiểu thác nước. Bài này trình bày cách thêm quảng cáo AdColony vào cấu hình dàn xếp của đơn vị quảng cáo, cũng như cách tích hợp SDK và bộ chuyển đổi của AdColony vào một iOS ứng dụng.

Công cụ tích hợp và định dạng quảng cáo được hỗ trợ

Bộ chuyển đổi dàn xếp AdMob cho AdColony có các chức năng sau:

Tích hợp
Đặt giá thầu
Thác nước
Định dạng
Biểu ngữ
Quảng cáo xen kẽ
Được thưởng
Gốc

Yêu cầu

 • Mục tiêu triển khai iOS từ 10.0 trở lên

 • [Để đặt giá thầu]: Bộ chuyển đổi AdColony 3.3.7.1 trở lên (phiên bản mới nhất được đề xuất)

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động mới nhất của Google

Bước 1: Thiết lập AdColony

Đăng kýđăng nhập vào tài khoản AdColony của bạn. Thêm ứng dụng vào trang tổng quan của nhà xuất bản AdColony bằng cách nhấp vào nút Thiết lập ứng dụng mới.

Ứng dụng mới thiết lập AdColony

Điền vào biểu mẫu rồi nhấp vào Create (Tạo) ở cuối trang để thêm ứng dụng vào AdColony.

Tạo ứng dụng AdColony

Sau khi tạo ứng dụng, bạn có thể lấy Mã ứng dụng bằng cách chuyển đến phần Kiếm tiền và gt; Ứng dụng trong phần Thông tin cơ bản của ứng dụng.

Mã ứng dụng AdColony

Tiếp theo, hãy tạo một Vùng quảng cáo mới bằng cách nhấp vào nút Thiết lập vùng quảng cáo mới trong mục Khu vực quảng cáo của trang Ứng dụng. Bạn nên tạo một Vùng quảng cáo mới để dàn xếp AdMob ngay cả khi đã có Khu vực quảng cáo.

Vùng thiết lập AdColony

Để xem thêm hướng dẫn về cách tạo vị trí đặt quảng cáo, hãy chọn thẻ tương ứng với định dạng quảng cáo bạn muốn.

 1. Đặt Khu vực đang hoạt động? thành .
 2. Nhập Tên cho vùng quảng cáo của bạn.

 3. Chọn Kích thước vùng quảng cáo làm Kích thước vùng quảng cáo.

 4. Nhập giá trị cho Giới hạn phát hàng ngày.

Quảng cáo xen kẽ

 1. Đặt Khu vực đang hoạt động? thành .
 2. Nhập Tên cho vùng quảng cáo của bạn.

 3. Chọn Trước video/Quảng cáo xen kẽ làm Loại vùng.

 4. Nhập giá trị cho Giới hạn phát hàng ngày.

Được thưởng

 1. Đặt Khu vực đang hoạt động? thành .
 2. Nhập Tên cho vùng quảng cáo của bạn.

 3. Chọn Value Exchange/V4VC làm Zone Type (Loại vùng).

 4. Đặt Chỉ máy khách? thành và nhập Tên đơn vị tiền tệ ảo, Số video tối đa hằng ngày cho mỗi người dùngSố tiền thưởng.

 5. Nhập giá trị cho Giới hạn phát hàng ngày.

Nhấp vào nút Tạo khi hoàn tất để tạo Vùng quảng cáo.

Sau khi tạo Khu vực quảng cáo, bạn có thể xác định vị trí Mã khu vực trong mục Tích hợp của Khu vực quảng cáo. Zone ID (Mã vùng) sẽ được sử dụng trong bước tiếp theo.

Mã vùng AdColony

Xác định vị trí Khóa API AdColony

Đặt giá thầu

Bạn không cần phải thực hiện bước này để tích hợp giá thầu.

Thác nước

Bạn sẽ cần có Khoá API AdColony để thiết lập AdMob mã đơn vị quảng cáo. Chuyển đến phần Account Settings (Cài đặt tài khoản) trong trang tổng quan của nhà xuất bản AdColony để tìm Khoá API của bạn.

Cài đặt AdColony

Bước 2: Định cấu hình chế độ cài đặt dàn xếp AdMob cho đơn vị quảng cáo của bạn

Bạn cần thêm AdColony vào cấu hình dàn xếp cho đơn vị quảng cáo của mình. Trước tiên, hãy đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn.

Tiếp theo, hãy chuyển đến thẻ Dàn xếp. Nếu bạn có nhóm dàn xếp hiện có mà bạn muốn sửa đổi, hãy nhấp vào tên của nhóm dàn xếp đó để chỉnh sửa và bỏ qua để đến bước Thêm AdColony làm nguồn quảng cáo.

Để tạo một nhóm dàn xếp mới, hãy chọn Tạo nhóm dàn xếp.

Thẻ dàn xếp AdMob Beta

Nhập định dạng quảng cáo và nền tảng, sau đó nhấp vào Tiếp tục.

Đặt tên cho nhóm dàn xếp, rồi chọn các vị trí để nhắm đến. Tiếp theo, hãy đặt trạng thái của nhóm dàn xếp thành Đã bật. Sau đó, hãy nhấp vào Thêm đơn vị quảng cáo để mở lớp phủ lựa chọn đơn vị quảng cáo.

Nhóm dàn xếp mới 2

Liên kết nhóm dàn xếp này với đơn vị quảng cáo AdMob hiện tại của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào Xong.

Chọn đơn vị quảng cáo

Bây giờ, bạn sẽ thấy thẻ đơn vị quảng cáo chứa các đơn vị quảng cáo mà bạn đã chọn.

Đơn vị quảng cáo trong nhóm dàn xếp

Thêm AdColony làm nguồn quảng cáo

Đặt giá thầu

Trong thẻ Đặt giá thầu ở mục Nguồn quảng cáo, hãy chọn Thêm nguồn quảng cáo. Sau đó, chọn AdColony.

Tiếp theo, nhập Mã ứng dụngMã vùng có được trong phần trước. Sau đó, hãy nhấp vào Xong. Định cấu hình đơn vị quảng cáo của AdColony

Cuối cùng, hãy nhấp vào Lưu.

Thác nước

Dưới thẻ Thác nước trong mục Nguồn quảng cáo, hãy chọn Thêm nguồn quảng cáo. Sau đó, chọn AdColony.

Bật nút chuyển Optimize. Nhập Khoá API có trong phần trước để thiết lập tính năng tối ưu hoá nguồn quảng cáo cho AdColony. Sau đó, hãy nhập giá trị eCPM cho AdColony rồi nhấp vào Tiếp tục.

Tiếp theo, nhập Mã ứng dụngMã vùng có được trong phần trước. Sau đó, hãy nhấp vào Xong.

Định cấu hình đơn vị quảng cáo AdColony

Cuối cùng, hãy nhấp vào Lưu.

Quảng cáo có tặng thưởng

Trong phần cài đặt của đơn vị quảng cáo có tặng thưởng, hãy cung cấp giá trị cho số tiền thưởng và loại phần thưởng. Sau đó, để đảm bảo bạn cung cấp cùng một phần thưởng cho người dùng bất kể mạng quảng cáo nào được phân phát, hãy đánh dấu vào hộp Áp dụng cho tất cả các mạng trong Nhóm dàn xếp.

Nếu bạn không áp dụng chế độ cài đặt này, bộ chuyển đổi AdColony sẽ chuyển về phần thưởng được chỉ định trong trang tổng quan của AdColony.

Để biết thêm thông tin về cách đặt giá trị phần thưởng cho các đơn vị quảng cáo AdMob, hãy xem bài viết Tạo đơn vị quảng cáo.

Bước 3: Nhập SDK và bộ chuyển đổi AdColony

 • Thêm dòng sau vào Podfile của dự án:

  pod 'GoogleMobileAdsMediationAdColony'
  
 • Trên dòng lệnh, hãy chạy:

  pod install --repo-update

Tích hợp thủ công

 • Tải phiên bản mới nhất của SDK AdColony xuống và liên kết AdColony.framework trong dự án.

 • Tải bộ chuyển đổi AdColony mới nhất qua đường liên kết tải xuống trong Changelog và liên kết AdColonyAdapter.framework trong dự án.

 • Thêm các thư viện và khung sau vào Target > Build Stages > Link Baryary With Libraries:

  • libz.1.2.5.tbd
  • AdSupport
  • AudioToolbox
  • AVFoundation
  • CoreMedia
  • CoreTelephony
  • JavaScriptCore
  • MessageUI
  • MobileCoreServices
  • SystemConfiguration
  • EventKit (OPTIONAL)
  • Social (OPTIONAL)
  • StoreKit (OPTIONAL)
  • WatchConnectivity (OPTIONAL)
  • WebKit (OPTIONAL)

Bước 4: Cần có mã bổ sung

Bạn không cần phải có mã bổ sung để tích hợp AdColony.

Bước 5: Kiểm tra kết quả triển khai

Để bật quảng cáo thử nghiệm trên AdColony, hãy chuyển đến trang tổng quan AdColony và chuyển đến Kiếm tiền > Ứng dụng. Chọn Vùng mà bạn muốn bật quảng cáo thử nghiệm trong phần Khu vực quảng cáo của ứng dụng. Bạn có thể bật quảng cáo thử nghiệm bằng cách chọn để Chỉ hiển thị quảng cáo thử nghiệm? trong phần Phát triển.

Thử nghiệm AdColony

Các bước không bắt buộc

Theo Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google, bạn phải đảm bảo rằng một số thông tin công bố nhất định được cung cấp cho những người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) liên quan đến việc sử dụng giá trị nhận dạng thiết bị và dữ liệu cá nhân. Chính sách này thể hiện các yêu cầu của Chỉ thị về quyền riêng tư và truyền thông điện tử của Liên minh Châu Âu và Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR). Khi yêu cầu sự đồng ý, bạn phải xác định từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp có thể thu thập, nhận hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân và cung cấp thông tin về việc sử dụng của từng mạng. Hiện tại, Google không thể tự động chuyển lựa chọn về sự đồng ý của người dùng sang các mạng như vậy.

Bộ chuyển đổi AdColony hiển thị một thuộc tính appOptions để tuỳ chỉnh các thông số gửi đến SDK của AdColony. Hai phương thức liên quan đến GDPR trên các tuỳ chọn này là -setPrivacyFrameworkOfType:isRequired:-setPrivacyConsentString:forType:. Mã mẫu sau đây minh họa cách chuyển các thông số này tới bộ chuyển đổi AdColony mà sau đó sẽ được sử dụng trong phương thức khởi chạy AdColony. Bạn phải thiết lập các tùy chọn này trước khi khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google để đảm bảo các tùy chọn này được chuyển tiếp đúng cách đến SDK AdColony.

Swift

import AdColonyAdapter
//...

let appOptions = GADMediationAdapterAdColony.appOptions
appOptions?.setPrivacyFrameworkOfType(ADC_GDPR, isRequired: true)
appOptions?.setPrivacyConsentString("1", forType: ADC_GDPR)

Objective-C

#import <AdColonyAdapter/AdColonyAdapter.h>
//...

AdColonyAppOptions *options = GADMediationAdapterAdColony.appOptions;
[options setPrivacyFrameworkOfType:ADC_GDPR isRequired:YES];
[options setPrivacyConsentString:@"1" forType:ADC_GDPR];

Hãy xem chi tiết triển khai GDPR của AdColony để biết thêm thông tin về những giá trị có thể được cung cấp trong các phương thức này.

Thêm AdColony vào danh sách đối tác quảng cáo theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Làm theo các bước trong Cài đặt GDPR để thêm AdColony vào danh sách đối tác quảng cáo theo GDPR trong AdMob Giao diện người dùng.

Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA)

Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) yêu cầu bạn cung cấp cho người dân tại tiểu bang California quyền từ chối "sale" và "thông tin cá nhân" theo luật Hướng dẫn chuẩn bị CCPA cho phép bật tính năng xử lý dữ liệu bị hạn chế để phân phát quảng cáo của Google, nhưng Google không thể áp dụng chế độ cài đặt này cho từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp của bạn. Do đó, bạn phải xác định từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp có thể tham gia vào việc bán thông tin cá nhân và làm theo hướng dẫn của từng mạng đó để đảm bảo tuân thủ CCPA.

Bộ chuyển đổi AdColony hiển thị một thuộc tính appOptions để tuỳ chỉnh các thông số gửi đến SDK của AdColony. Hai phương thức liên quan đến CCPA cho các tuỳ chọn này là -setPrivacyFrameworkOfType:isRequired:-setPrivacyConsentString:forType:. Mã mẫu sau đây minh họa cách chuyển các thông số này tới bộ chuyển đổi AdColony mà sau đó sẽ được sử dụng trong phương thức khởi chạy AdColony. Bạn phải thiết lập các tùy chọn này trước khi khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google để đảm bảo các tùy chọn này được chuyển tiếp đúng cách đến SDK AdColony.

Swift

import AdColonyAdapter
//...

let appOptions = GADMediationAdapterAdColony.appOptions
appOptions?.setPrivacyFrameworkOfType(ADC_CCPA, isRequired: true)
appOptions?.setPrivacyConsentString("1", forType: ADC_CCPA)

Objective-C

#import <AdColonyAdapter/AdColonyAdapter.h>
//...

AdColonyAppOptions *options = GADMediationAdapterAdColony.appOptions;
[options setPrivacyFrameworkOfType:ADC_CCPA isRequired:YES];
[options setPrivacyConsentString:@"1" forType:ADC_CCPA];

Xem chi tiết triển khai CCPA của AdColony để biết thêm thông tin về những giá trị có thể được cung cấp trong các phương thức này.

Thêm AdColony vào danh sách đối tác quảng cáo theo CCPA

Làm theo các bước trong phần Cài đặt CCPA để thêm AdColony vào danh sách đối tác quảng cáo theo CCPA trong AdMob Giao diện người dùng.

Sử dụng quảng cáo xen kẽ và quảng cáo có tặng thưởng

Bộ chuyển đổi AdColony hỗ trợ các thông số yêu cầu bổ sung. Bạn có thể chuyển các thông số này đến bộ chuyển đổi bằng cách sử dụng lớp GADMAdapterAdColonyExtras. GADMAdapterAdColonyExtras bao gồm các thuộc tính sau:

showPrePopup
Bật hộp thoại phần thưởng trước khi hiển thị quảng cáo cho một yêu cầu quảng cáo cụ thể trong ứng dụng của bạn.
showPostPopup
Bật hộp thoại phần thưởng sau khi hiển thị quảng cáo cho một yêu cầu quảng cáo cụ thể trong ứng dụng của bạn.

Dưới đây là ví dụ về mã về cách đặt các thông số này trong yêu cầu quảng cáo:

Swift

let request = GADRequest()
let extras = GADMAdapterAdColonyExtras()
extras.showPrePopup = true
extras.showPostPopup = true
request.registerAdNetworkExtras(extras)

Objective-C

GADRequest *request = [GADRequest request];
GADMAdapterAdColonyExtras *extras = [[GADMAdapterAdColonyExtras alloc] init];
extras.showPrePopup = YES;
extras.showPostPopup = YES;
[request registerAdNetworkExtras:extras];

Xác minh bộ chuyển đổi và phiên bản SDK

Để ghi lại các phiên bản bộ chuyển đổi và SDK, hãy sử dụng đoạn mã sau:

Class<GADMediationAdapter> adapterClass = NSClassFromString(@"GADMediationAdapterAdColony");
if (adapterClass != nil) {
 GADVersionNumber adapterVersion = [adapterClass version];
 GADVersionNumber sdkVersion = [adapterClass adSDKVersion];
 // Log the adapter patch version to 3 digits to represent the x.x.x.x versioning
 // used by adapters.
 NSLog(@"Adapter version: %zd.%zd.%03zd",
    adapterVersion.majorVersion,
    adapterVersion.minorVersion,
    adapterVersion.patchVersion);
 NSLog(@"SDK version: %zd.%zd.%zd",
    sdkVersion.majorVersion,
    sdkVersion.minorVersion,
    sdkVersion.patchVersion);
}

Bạn không thể ghi nhật ký phiên bản bộ chuyển đổi trong Swift vì tính năng thời gian chạy động không tồn tại trong Swift, khiến bạn không thể tạo động lớp từ tên lớp. Nếu cần đến Swift, giá trị này cần được viết bằng Objective-C và được nhập bằng tiêu đề cầu nối.

Mã lỗi

Nếu bộ chuyển đổi không thể nhận quảng cáo từ AdColony, nhà xuất bản có thể kiểm tra lỗi cơ bản từ phản hồi quảng cáo bằng cách sử dụng GADResponseInfo.adNetworkInfoArray trong các lớp sau:

GADMAdapterAdColony
GADMediationAdapterAdColony

Dưới đây là mã và thông báo đi kèm do bộ chuyển đổi AdColony gửi khi quảng cáo không tải được:

Mã lỗi Lý do
100 SDK AdColony trả về lỗi.
101 Tham số máy chủ không hợp lệ (ví dụ: thiếu Mã vùng).
102 Một quảng cáo đã được yêu cầu cho cùng một mã vùng.
103 SDK AdColony trả về lỗi khởi chạy.
104 Kích thước biểu ngữ được yêu cầu không liên kết với kích thước quảng cáo AdColony hợp lệ.
105 Lỗi bản trình bày do quảng cáo không được tải.
106 Ngữ cảnh dùng để khởi chạy SDK AdColony không phải là một thực thể Activity.
0 – 3 SDK AdColony trả về lỗi. Hãy xem tài liệu để biết thêm thông tin chi tiết.
101 Tham số máy chủ không hợp lệ (ví dụ: thiếu Mã vùng).
102 Đơn vị điều khiển chế độ xem gốc đang hiển thị quảng cáo là nil.
103 SDK AdColony trả về lỗi khởi chạy.
104 SDK AdColony không hỗ trợ định cấu hình hai lần trong khoảng thời gian năm giây.
105 Không thể hiển thị quảng cáo.
106 Vùng dùng để tặng thưởng không phải là vùng có tặng thưởng trên cổng thông tin của AdColony.

Nhật ký thay đổi bộ chuyển đổi dàn xếp iOS AdColony

Phiên bản tiếp theo

 • Cập nhật bộ chuyển đổi để sử dụng API didRewardUser.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.8.0 trở lên.

Phiên bản 4.9.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony 4.9.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.5.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.9.0.

Phiên bản 4.8.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony 4.8.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.1.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.8.0.

Phiên bản 4.7.2.2

 • Thêm tính năng hỗ trợ cho kiến trúc trình mô phỏng arm64.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.7.2.

Phiên bản 4.7.2.1

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0 trở lên.
 • Hiện yêu cầu phiên bản iOS tối thiểu 10.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.7.2.

Phiên bản 4.7.2.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony 4.7.2.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.10.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.7.2.

Phiên bản 4.7.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony 4.7.1.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.9.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.7.1.

Phiên bản 4.7.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony 4.7.0.
 • Đã nới lỏng phần phụ thuộc vào SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.0.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.8.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.7.0.

Phiên bản 4.6.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony 4.6.1.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.4.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.4.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.6.1.

Phiên bản 4.6.0.0

 • Cập nhật bộ chuyển đổi để sử dụng định dạng .xcframework.
 • Thêm khả năng đặt giá thầu cho quảng cáo biểu ngữ.
 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony 4.6.0.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.3.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.3.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.6.0.

Phiên bản 4.5.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony 4.5.0.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.69.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.69.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.5.0.

Phiên bản 4.4.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony 4.4.1.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.66.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.66.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.4.1.

Phiên bản 4.4.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony 4.4.0.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.65.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.65.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.4.0.

Phiên bản 4.3.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony 4.3.1.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.64.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.3.1.

Phiên bản 4.3.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony 4.3.0.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.64.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.64.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.3.0.

Phiên bản 4.1.5.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony 4.1.5.
 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản tối thiểu lên 7.60.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.60.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.1.5.

Phiên bản 4.1.4.1

 • Thêm các thông báo và mã lỗi bộ chuyển đổi được chuẩn hoá.
 • Xoá tính năng hỗ trợ cho kiến trúc i386.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.57.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.1.4.

Phiên bản 4.1.4.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony 4.1.4.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.56.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.1.4.

Phiên bản 4.1.3.1

 • Khắc phục chuỗi phiên bản bộ chuyển đổi mạng dàn xếp AdColony.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.55.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.1.3.

Phiên bản 4.1.3.0 (Không dùng nữa)

 • Vấn đề đã biết: Báo cáo không chính xác phiên bản bộ chuyển đổi dàn xếp là 4.1.2.0. Vui lòng sử dụng phiên bản 4.1.3.1 trở lên.
 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony 4.1.3.
 • Thêm mã để yêu cầu lại quảng cáo cho các yêu cầu OB khi quảng cáo AdColony hết hạn.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.55.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.1.3.

Phiên bản 4.1.2.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony 4.1.2.
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho quảng cáo biểu ngữ.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.52.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.1.2.

Phiên bản 4.1.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony 4.1.1.
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho quảng cáo biểu ngữ.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.52.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.1.1.

Phiên bản 3.3.8.1.0

 • Cập nhật bộ chuyển đổi AdColony lên phiên bản 3.3.8.1.
 • Tìm lỗi mã nguồn để tuân theo kiểu mã Objective-C và bảo vệ khỏi các sự cố tiềm ẩn.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.51.0
 • SDK AdColony phiên bản 3.3.8.1

Phiên bản 3.3.7.3

 • Đã thêm các bước kiểm tra thông tin xác thực trước khi khởi chạy SDK AdColony.

Phiên bản 3.3.7.2

 • Khắc phục vấn đề tiêu đề GADMediationAdapterAdColony không được công khai.

Phiên bản 3.3.7.1

 • Đã thêm khả năng đặt giá thầu vào bộ chuyển đổi cho quảng cáo xen kẽ và quảng cáo có tặng thưởng.

Phiên bản 3.3.7.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony 3.3.7.
 • Đã khắc phục sự cố trong trường hợp không tìm nạp được quảng cáo có tặng thưởng.

Phiên bản 3.3.6.1

 • Cập nhật bộ chuyển đổi để sử dụng API quảng cáo có tặng thưởng mới.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.41.0 trở lên.

Phiên bản 3.3.6.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony 3.3.6.

Phiên bản 3.3.5.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony 3.3.5.
 • Thêm lệnh gọi lại adapterDidCompletePlayingRewardBasedVideoAd: vào trình chuyển đổi.

Phiên bản 3.3.4.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony 3.3.4.

Phiên bản 3.3.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony 3.3.0.

Phiên bản 3.2.1.1

 • Đã thêm testMode vào dữ liệu bổ sung. Nhà xuất bản có thể sử dụng thuộc tính này để đánh dấu các yêu cầu AdColony là yêu cầu thử nghiệm.

Phiên bản 3.2.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony 3.2.1.

Phiên bản 3.2.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony 3.2.0.

Phiên bản 3.1.1.1

 • Xoá tính năng hỗ trợ cho kiến trúc armv7s.
 • Khắc phục vấn đề khiến bộ chuyển đổi gọi lệnh gọi lại không chính xác khi sử dụng với các phiên bản gần đây của SDK AdColony.

Phiên bản 3.1.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony 3.1.1.

Phiên bản 3.1.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony 3.1.0.

Phiên bản 3.0.6.0

 • Thay đổi hệ thống đặt tên phiên bản thành [phiên bản SDK AdColony].[phiên bản bản vá bộ chuyển đổi].
 • Cập nhật SDK AdColony tối thiểu bắt buộc lên phiên bản 3.0.6.

Các phiên bản trước