Tích hợp i-mobile với Dàn xếp

Hướng dẫn này dành cho những nhà xuất bản muốn sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google để tải và hiển thị quảng cáo từ i-mobile thông qua quy trình dàn xếp. Bài này trình bày cách thêm i-mobile vào cấu hình dàn xếp của một đơn vị quảng cáo, cách thiết lập tối ưu hoá nguồn quảng cáo, và cách tích hợp SDK i-mobile và bộ chuyển đổi vào ứng dụngiOS .

Giao diện trang tổng quan cho i-mobile sử dụng văn bản tiếng Nhật cho các nhãn, nút và nội dung mô tả. Ảnh chụp màn hình trong hướng dẫn này chưa được dịch. Tuy nhiên, trong phần mô tả và hướng dẫn này, các nhãn và nút sẽ được dịch bằng các từ tương đương bằng tiếng Anh trong dấu ngoặc đơn.

Công cụ tích hợp và định dạng quảng cáo được hỗ trợ

AdMob Bộ chuyển đổi dàn xếp cho i-mobile có các khả năng sau:

Tích hợp
Đặt giá thầu
Thác nước
Định dạng
Biểu ngữ
Quảng cáo xen kẽ
Được thưởng
Gốc

Yêu cầu

 • Mục tiêu triển khai iOS từ 10.0 trở lên
 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động mới nhất của Google

Bước 1: Thiết lập i-mobile

Đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản i-mobile của bạn.

Thêm ứng dụng của bạn vào trang tổng quan dành cho thiết bị di động bằng cách nhấp vào thẻ サ giọng nói/アプお管理 (Quản lý trang web/ứng dụng) rồi nhấp vào Quảng菏iPhoneアプん (Ứng dụng iPhone mới)

Đăng ký ứng dụng của bạn bằng cách cung cấp SYMBOL称 (Tên)URL của App Store. Sau đó, nhấp vào nút -登録 (Đăng ký) sau khi điền các bước còn lại của biểu mẫu.

Để tạo một vị trí mới có tên là Quảng cáo, hãy chọn ứng dụng của bạn trong thẻ サננ/アプお管理 (Quản lý trang web/ứng dụng).

Chuyển đến thẻ 広告スポRATINGと管理 (Quản lý vị trí quảng cáo) rồi nhấp vào nút "菏広告スポとと (New Ad Spot).

tạo_quảng_cáo_quảng_cáo

Tiếp theo, hãy điền vào biểu mẫu bằng cách cung cấp 広告スポRATINGとム (Tên điểm quảng cáo), 広告スポとシサねズ (Kích thước vị trí quảng cáo) và các thông tin chi tiết khác. Sau đó, hãy nhấp vào nút "登録 (Đăng ký).

new_ad_spot_form

Vị trí quảng cáo mới của bạn đã sẵn sàng. Để xem thông tin chi tiết về yêu cầu tích hợp, hãy nhấp vào nút アプおお定取得 (Get App settings).

ad_spot_list

Hãy lưu ý đến パブルーシャーID (Mã nhà xuất bản), ಠデアID (Mã nội dung đa phương tiện)スポとscrollID (Mã nhận dạng). Bạn sẽ cần các thông số này sau khi định cấu hình i-mobile để dàn xếp trong giao diện người dùng AdMob .

Bước 2: Định cấu hình chế độ cài đặt dàn xếp AdMob cho đơn vị quảng cáo của bạn

Bây giờ, bạn sẽ cần thêm i-mobile vào cấu hình dàn xếp cho đơn vị quảng cáo. Để làm như vậy, trước tiên, hãy đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn.

Tiếp theo, hãy chuyển đến thẻ Dàn xếp. Nếu bạn có nhóm dàn xếp hiện có mà bạn muốn sửa đổi, hãy nhấp vào tên của nhóm dàn xếp đó để chỉnh sửa và bỏ qua để chuyển sang bước Thêm i-mobile làm nguồn quảng cáo.

Để tạo một nhóm dàn xếp mới, hãy chọn Tạo nhóm dàn xếp.

Thẻ dàn xếp AdMob

Nhập định dạng quảng cáo và nền tảng, sau đó nhấp vào Tiếp tục.

Đặt tên cho nhóm dàn xếp, rồi chọn các vị trí để nhắm đến. Tiếp theo, hãy đặt trạng thái nhóm dàn xếp thành Enabled (Bật). Sau đó, hãy nhấp vào Thêm đơn vị quảng cáo.

Liên kết nhóm dàn xếp này với các đơn vị quảng cáo AdMob hiện có của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào Xong.

Bây giờ, bạn sẽ thấy thẻ đơn vị quảng cáo chứa các đơn vị quảng cáo mà bạn đã chọn.

Thêm i-mobile làm nguồn quảng cáo

Trong thẻ Nguồn quảng cáo, hãy chọn Thêm mạng quảng cáo.

Chọn i-mobile và bật tính năng Optimize. Nhập Tên đăng nhậpMật khẩu API của tài khoản i-mobile để thiết lập tính năng tối ưu hoá nguồn quảng cáo cho i-mobile. Sau đó, hãy nhập một giá trị eCPM cho i-mobile rồi nhấp vào Tiếp tục.

Nhập Mã nhà xuất bản, Mã nội dung nghe nhìnMã vị trí mà bạn có được trước đó.

Bước 3: Nhập SDK i-mobile và Bộ chuyển đổi

Thêm dòng sau vào Podfile của dự án:

pod 'GoogleMobileAdsMediationIMobile'

Trên dòng lệnh, hãy chạy:

pod install --repo-update

Tích hợp thủ công

 • Tải phiên bản mới nhất của i-mobile SDK xuống và liên kết ImobileSdkAds.framework trong dự án của bạn.
 • Tải phiên bản mới nhất của bộ chuyển đổi i-mobile xuống từ đường liên kết tải xuống trong Changelog và liên kết IMobileAdapter.framework trong dự án của bạn.

Bước 4: Cần có mã bổ sung

Bạn không cần phải có mã bổ sung để tích hợp i-mobile.

Bước 5: Kiểm tra kết quả triển khai

Để kiểm tra tích hợp của bạn, i-mobile cung cấp Mã nhận dạng điểm, Mã nội dung đa phương tiện thử nghiệm, và Mã nhà xuất bản cho tất cả định dạng quảng cáo. Bạn có thể tìm thấy các tệp này tại đây.

Các bước không bắt buộc

Sử dụng quảng cáo gốc

Hiển thị quảng cáo

Bộ chuyển đổi i-mobile điền sẵn nội dung mô tả trường nâng cao của Quảng cáo gốc cho GADNativeAd.

Trường Nội dung luôn được bộ chuyển đổi i-mobile thêm vào
Dòng tiêu đề
Hình ảnh
Nội dung
Biểu tượng ứng dụng 1
Lời kêu gọi hành động
Điểm xếp hạng theo sao
Cửa hàng
Giá

1 Đối với quảng cáo gốc, SDK i-mobile không cung cấp thành phần biểu tượng ứng dụng. Thay vào đó, bộ chuyển đổi i-mobile sẽ điền một hình ảnh trong suốt vào biểu tượng ứng dụng.

Mã lỗi

Nếu bộ chuyển đổi không thể nhận quảng cáo từ i-mobile, nhà xuất bản có thể kiểm tra lỗi cơ bản từ phản hồi quảng cáo bằng cách sử dụng GADResponseInfo.adNetworkInfoArray trong các lớp sau:

Định dạng Tên lớp
Biểu ngữ Bộ chuyển đổi di động
Quảng cáo xen kẽ Bộ chuyển đổi di động
Gốc GADMediationAdapterIMobile

Dưới đây là các mã và thông báo đi kèm do bộ chuyển đổi i-mobile gửi khi quảng cáo không tải được:

Mã lỗi Lý do
0-99 SDK i-mobile đã trả về lỗi. Hãy xem để biết thêm chi tiết.
101 i-mobile yêu cầu ngữ cảnh Activity để tải quảng cáo.
102 Thông số máy chủ i-mobile được định cấu hình trong AdMob giao diện người dùng bị thiếu/không hợp lệ.
103 Kích thước quảng cáo được yêu cầu không khớp với kích thước biểu ngữ được i-mobile hỗ trợ.
104 Lệnh gọi lại thành công khi tải quảng cáo gốc của i-mobile\39; đã trả về danh sách quảng cáo gốc trống.
0-10 SDK i-mobile đã trả về lỗi. Hãy xem để biết thêm chi tiết.
101 Thông số máy chủ i-mobile được định cấu hình trong AdMob giao diện người dùng bị thiếu/không hợp lệ.
102 Kích thước quảng cáo được yêu cầu không khớp với kích thước biểu ngữ được i-mobile hỗ trợ.
103 i-mobile không thể hiển thị quảng cáo.
104 i-mobile đã trả về một mảng quảng cáo gốc trống.
105 i-mobile không thể tải xuống nội dung quảng cáo gốc.
106 i-mobile không hỗ trợ yêu cầu cho nhiều quảng cáo xen kẽ bằng cách sử dụng cùng một mã Spot.

Thay đổi bộ chuyển đổi dàn xếp iOS i-mobile

Phiên bản 2.2.0.1

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0.
 • i-mobile SDK phiên bản 2.2.0.

Phiên bản 2.2.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK i-mobile phiên bản 2.2.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.13.0.
 • i-mobile SDK phiên bản 2.2.0.

Phiên bản 2.1.0.1

 • Đã nới lỏng phần phụ thuộc vào SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.0.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.4.0.
 • i-mobile SDK phiên bản 2.1.0.

Phiên bản 2.1.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK i-mobile phiên bản 2.1.0.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.1.0 trở lên.
 • Cập nhật bộ chuyển đổi để sử dụng định dạng .xcframework.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.1.0.
 • i-mobile SDK phiên bản 2.1.0.

Phiên bản 2.0.33.1

 • Thêm các thông báo và mã lỗi bộ chuyển đổi được chuẩn hoá.
 • Bộ chuyển đổi hiện giới hạn việc yêu cầu nhiều quảng cáo xen kẽ bằng cách sử dụng cùng một mã i-mobile Spot ID.
 • Trình chuyển đổi hiện sẽ chuyển tiếp lệnh gọi lại -nativeAdWillLeaveApplication: khi nhấn vào quảng cáo gốc.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.68.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.68.0.
 • i-mobile SDK phiên bản 2.0.33.

Phiên bản 2.0.33.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK i-mobile phiên bản 2.0.33.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.65.0 trở lên.
 • Hiện yêu cầu phiên bản iOS tối thiểu là 9.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.65.0.
 • i-mobile SDK phiên bản 2.0.33.

Phiên bản 2.0.32.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK i-mobile phiên bản 2.0.32.
 • Hiện yêu cầu SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.60.0 trở lên.
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho việc điều chỉnh tỷ lệ quảng cáo 320x50 và 320x100 để phù hợp hơn với kích thước yêu cầu biểu ngữ thích ứng.
 • Xoá tính năng hỗ trợ cho kiến trúc i386.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.60.0.
 • i-mobile SDK phiên bản 2.0.32.

Phiên bản 2.0.31.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK i-mobile phiên bản 2.0.31.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.53.1.
 • i-mobile SDK phiên bản 2.0.31.

Phiên bản 2.0.29.0

 • Bản phát hành đầu tiên!
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho quảng cáo biểu ngữ, quảng cáo xen kẽ và quảng cáo gốc.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.52.0.
 • i-mobile SDK phiên bản 2.0.29.