Tích hợp Quảng cáo Unity với Dàn xếp

Hướng dẫn này cho bạn biết cách sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google để tải và hiển thị quảng cáo từ Unity Ads thông qua tính năng dàn xếp. Bài này trình bày cách thêm Quảng cáo Unity vào cấu hình dàn xếp của đơn vị quảng cáo, cách thiết lập tối ưu hoá nguồn quảng cáo, và cách tích hợp SDK Quảng cáo Unity cũng như bộ chuyển đổi vào iOS ứng dụng.

Công cụ tích hợp và định dạng quảng cáo được hỗ trợ

AdMob Bộ chuyển đổi dàn xếp cho Unity Ads có các khả năng sau:

Tích hợp
Đặt giá thầu
Thác nước
Định dạng
Biểu ngữ
Quảng cáo xen kẽ
Được thưởng
Gốc

Yêu cầu

 • Mục tiêu triển khai iOS từ 10.0 trở lên
 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động mới nhất của Google

Bước 1: Thiết lập quảng cáo Unity

Đăng ký hoặc đăng nhập vào Unity Ads.

Trên Trang tổng quan Unity Ads, hãy chuyển đến thẻ Dự án và nhấp vào nút Dự án mới.

Điền vào biểu mẫu và nhấp vào Add Project (Thêm dự án) ở cuối trang để thêm dự án vào Trang tổng quan Unity.

Sau khi tạo dự án, hãy chuyển đến thẻ Kiếm tiền và vị trí; cho vị trí của dự án và ghi lại Mã nhận dạng trò chơi.

Để tạo vị trí mới, hãy nhấp vào nút Thêm vị trí.

Để xem thêm hướng dẫn về cách tạo vị trí đặt quảng cáo, hãy chọn thẻ tương ứng với định dạng quảng cáo bạn muốn.

Nhập Mã vị trí bạn muốn, chọn Biểu ngữ làm định dạng quảng cáo và nhấp vào Tạo vị trí.

Quảng cáo xen kẽ

Nhập Mã vị trí bạn muốn, chọn Quảng cáo xen kẽ dạng video làm định dạng quảng cáo và nhấp vào Tạo vị trí.

Được thưởng

Nhập Mã vị trí mong muốn, chọn Video có tặng thưởng làm định dạng quảng cáo và nhấp vào Tạo vị trí.

Ngoài Mã trò chơiMã vị trí, bạn cũng cần sử dụng Khoá API Unity và Mã nhận dạng chính của tổ chức để thiết lập AdMob mã đơn vị quảng cáo.

Chuyển đến thẻ Ads Data Export > API Access của Trang tổng quan Unity Ads rồi ghi lại Khóa số liệu thống kê về hoạt động kiếm tiền từ API Truy cập.

Sau đó, chuyển đến thẻ Settings (Cài đặt) của Trang tổng quan Unity Ads và ghi lại ID cốt lõi của tổ chức.

Bước 2: Định cấu hình chế độ cài đặt dàn xếp AdMob cho đơn vị quảng cáo của bạn

Bạn cần phải thêm Quảng cáo Unity vào cấu hình dàn xếp cho đơn vị quảng cáo của mình. Trước tiên, hãy đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn.

Tiếp theo, hãy chuyển đến thẻ Dàn xếp. Nếu bạn có nhóm dàn xếp hiện có mà bạn muốn sửa đổi, hãy nhấp vào tên của nhóm dàn xếp đó để chỉnh sửa và bỏ qua để đến bước Thêm Unity Ads làm nguồn quảng cáo.

Để tạo một nhóm dàn xếp mới, hãy chọn Tạo nhóm dàn xếp.

Thẻ dàn xếp AdMob Beta

Nhập định dạng quảng cáo và nền tảng, sau đó nhấp vào Tiếp tục.

Đặt tên cho nhóm dàn xếp, rồi chọn các vị trí để nhắm đến. Tiếp theo, hãy đặt trạng thái nhóm dàn xếp thành Enabled (Bật). Sau đó, hãy nhấp vào Thêm đơn vị quảng cáo để mở lớp phủ lựa chọn đơn vị quảng cáo.

Nhóm dàn xếp mới 2

Liên kết nhóm dàn xếp này với đơn vị quảng cáo AdMob hiện tại của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào Xong.

Bây giờ, bạn sẽ thấy thẻ đơn vị quảng cáo chứa các đơn vị quảng cáo mà bạn đã chọn.

Đơn vị quảng cáo trong nhóm dàn xếp

Thêm Quảng cáo Unity làm nguồn quảng cáo

Trong thẻ Nguồn quảng cáo, hãy chọn Thêm mạng quảng cáo. Sau đó, hãy chọn Unity Ads (Quảng cáo Unity).

Bật nút chuyển Optimize. Nhập Khoá APIMã nhận dạng chính của tổ chức thu được trong phần trước để thiết lập tính năng tối ưu hoá nguồn quảng cáo cho Quảng cáo Unity. Sau đó, hãy nhập một giá trị eCPM cho Quảng cáo Unity và nhấp vào Tiếp tục.

Tiếp theo, nhập ID trò chơiMã vị trí có được trong phần trước. Sau đó, hãy nhấp vào Xong.

Cuối cùng, hãy nhấp vào Lưu.

Quảng cáo có tặng thưởng

Trong phần cài đặt của đơn vị quảng cáo có tặng thưởng, hãy cung cấp giá trị cho số tiền thưởng và loại phần thưởng. Sau đó, để đảm bảo bạn cung cấp cùng một phần thưởng cho người dùng không quan trọng mạng quảng cáo nào được phân phát, hãy đánh dấu vào hộp Áp dụng cho tất cả các mạng trong Nhóm dàn xếp.

Nếu bạn không áp dụng chế độ cài đặt này, bộ chuyển đổi Unity sẽ chọn phần thưởng là "" (chuỗi trống) có giá trị 1 theo mặc định. SDK quảng cáo Unity không cung cấp giá trị phần thưởng cụ thể cho quảng cáo có tặng thưởng.

Để biết thêm thông tin về cách đặt giá trị phần thưởng cho các đơn vị quảng cáo AdMob, hãy xem bài viết Tạo đơn vị quảng cáo.

Bước 3: Nhập SDK và bộ chuyển đổi Unity Ads

 • Thêm dòng sau vào Podfile của dự án:

  pod 'GoogleMobileAdsMediationUnity'
  
 • Trên dòng lệnh, hãy chạy:

  pod install --repo-update

Tích hợp thủ công

 • Tải phiên bản mới nhất của SDK quảng cáo Unity xuống, rồi liên kết UnityAds.framework trong dự án của bạn.

 • Tải phiên bản mới nhất của bộ chuyển đổi Unity Ads xuống từ đường liên kết tải xuống trong Nhật ký thay đổi và liên kết UnityAdapter.framework trong dự án của bạn.

Bước 4: Cần có mã bổ sung

Lỗi biên dịch

Swift

Bạn không cần phải có mã bổ sung để tích hợp Swift.

Objective-C

Đối với bộ chuyển đổi Quảng cáo Unity 4.4.0.0 trở lên, bạn phải làm theo các bước tích hợp trong tài liệu về Unity.

Bước 5: Kiểm tra kết quả triển khai

Bạn có thể bật quảng cáo thử nghiệm từ trang tổng quan Google Ads theo hai cách.

Nếu bạn muốn bật quảng cáo thử nghiệm cho tất cả các thiết bị, hãy chuyển đến thẻ Settings > Project Settings (Cài đặt và gt; Dự án) của dự án. Trong phần Chế độ thử nghiệm, chỉnh sửa phần Chế độ thử nghiệm máy khách không bị ghi đè, chọn hộp Ghi đè chế độ thử nghiệm máy khách, chọn Buộc chế độ thử nghiệm BẬT và nhấp vào Lưu.

Nếu bạn chỉ muốn bật quảng cáo thử nghiệm cho một số thiết bị cụ thể, hãy chuyển đến thẻ Xuất dữ liệu quảng cáo > Thiết bị thử nghiệm. Trong phần Test Devices (Thiết bị thử nghiệm), nhấp vào nút Add New Device (Thêm thiết bị mới) rồi điền vào biểu mẫu kết quả.

Các bước không bắt buộc

Theo Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google, bạn phải đảm bảo rằng một số thông tin công bố nhất định được cung cấp cho những người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) liên quan đến việc sử dụng giá trị nhận dạng thiết bị và dữ liệu cá nhân. Chính sách này thể hiện các yêu cầu của Chỉ thị về quyền riêng tư và truyền thông điện tử của Liên minh Châu Âu và Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR). Khi yêu cầu sự đồng ý, bạn phải xác định từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp có thể thu thập, nhận hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân và cung cấp thông tin về việc sử dụng của từng mạng. Hiện tại, Google không thể tự động chuyển lựa chọn về sự đồng ý của người dùng sang các mạng như vậy.

Trong SDK phiên bản 2.0.0, Unity Ads đã thêm một API để hỗ trợ các chế độ cài đặt quyền riêng tư. Mã mẫu sau đây cho biết cách chuyển thông tin về sự đồng ý này đến SDK Quảng cáo Unity. Nếu bạn chọn chuyển thông tin về sự đồng ý đến SDK quảng cáo Unity theo cách thủ công, thì mã này nên được gọi trước khi yêu cầu quảng cáo thông qua SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Swift

import UnityAds
// ...

let gdprMetaData = UADSMetaData()
gdprMetaData.set("gdpr.consent", value: true)
gdprMetaData.commit()

Objective-C

#import <UnityAds/UnityAds.h>
// ...

UADSMetaData *gdprMetaData = [[UADSMetaData alloc] init];
[gdprMetaData set:@"gdpr.consent" value:@YES];
[gdprMetaData commit];

Xem quảng cáo Unity\39; API dữ liệu và sự đồng ý về quyền riêng tư và Hướng dẫn tuân thủ GDPR để biết thêm chi tiết và các giá trị có thể được cung cấp trong mỗi phương thức.

Thêm Quảng cáo Unity vào danh sách đối tác quảng cáo theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Làm theo các bước trong Cài đặt GDPR để thêm Quảng cáo Unity vào danh sách đối tác quảng cáo theo GDPR trong AdMob Giao diện người dùng.

Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA)

Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) yêu cầu bạn cung cấp cho người dân tại tiểu bang California quyền từ chối "sale" và "thông tin cá nhân" theo luật Hướng dẫn chuẩn bị CCPA cho phép bật tính năng xử lý dữ liệu bị hạn chế để phân phát quảng cáo của Google, nhưng Google không thể áp dụng chế độ cài đặt này cho từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp của bạn. Do đó, bạn phải xác định từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp có thể tham gia vào việc bán thông tin cá nhân và làm theo hướng dẫn của từng mạng đó để đảm bảo tuân thủ CCPA.

Trong SDK phiên bản 2.0.0, Unity Ads đã thêm một API để hỗ trợ các chế độ cài đặt quyền riêng tư. Mã mẫu sau đây cho biết cách chuyển thông tin về sự đồng ý này đến SDK Quảng cáo Unity. Nếu bạn chọn chuyển thông tin về sự đồng ý đến SDK quảng cáo Unity theo cách thủ công, thì mã này nên được gọi trước khi yêu cầu quảng cáo thông qua SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Swift

import UnityAds
// ...

let ccpaMetaData = UADSMetaData()
ccpaMetaData.set("privacy.consent", value: true)
ccpaMetaData.commit()

Objective-C

#import <UnityAds/UnityAds.h>
// ...

UADSMetaData *ccpaMetaData = [[UADSMetaData alloc] init];
[ccpaMetaData set:@"privacy.consent" value:@YES];
[ccpaMetaData commit];

Hãy xem quảng cáo Unity\39; Sự đồng ý về quyền riêng tư và API dữ liệu và Hướng dẫn Tuân thủ CCPA để biết thêm thông tin và các giá trị có thể được cung cấp trong mỗi phương thức.

Mã lỗi

Nếu bộ chuyển đổi không thể nhận quảng cáo từ Quảng cáo Unity, nhà xuất bản có thể kiểm tra lỗi cơ bản từ phản hồi quảng cáo bằng cách sử dụng GADResponseInfo.adNetworkInfoArray trong các lớp sau:

GADMAdapterUnity
GADMediationAdapterUnity

Dưới đây là các mã và thông báo đi kèm do bộ chuyển đổi UnityAds gửi khi quảng cáo không tải được:

Mã lỗi Lý do
0-10 SDK UnityAds trả về lỗi. Hãy xem để biết thêm chi tiết.
101 Thông số máy chủ UnityAds được định cấu hình trong AdMob giao diện người dùng bị thiếu/không hợp lệ.
102 UnityAds đã trả về một vị trí có trạng thái NO_FILL.
103 UnityAds đã trả về một vị trí có trạng thái TẮT.
104 UnityAds đã cố gắng hiển thị quảng cáo có ngữ cảnh rỗng.
105 Ngữ cảnh dùng để khởi chạy, tải và/hoặc hiển thị quảng cáo từ Unity Ads không phải là một thực thể của Hoạt động.
106 UnityAds đã cố gắng hiển thị quảng cáo chưa sẵn sàng hiển thị.
107 UnityAds không được hỗ trợ trên thiết bị này.
108 Unity Ads chỉ có thể tải 1 quảng cáo trên mỗi vị trí tại một thời điểm.
109 UnityAds đã hoàn tất với trạng thái ERROR.
200-204 Lỗi cụ thể về Biểu ngữ Unity. Hãy xem để biết thêm chi tiết.
0-9 SDK UnityAds trả về lỗi. Hãy xem tài liệu của Unity về thông tin chi tiết.
101 Thông số máy chủ UnityAds được định cấu hình trong AdMob giao diện người dùng bị thiếu/không hợp lệ.
102 Thiết bị không được UnityAds hỗ trợ.
103 UnityAds đã hoàn tất quá trình trình bày với trạng thái lỗi kUnityAdsFinishStateError.
104 Đối tượng quảng cáo Unity là null sau khi gọi trình khởi tạo.
105 Không thể hiển thị Quảng cáo Unity do quảng cáo chưa sẵn sàng.
106 UnityAds đã gọi một lệnh gọi lại đã thay đổi vị trí với trạng thái vị trí kUnityAdsPlacementStateNoFill.
107 UnityAds đã gọi một lệnh gọi lại đã thay đổi vị trí với trạng thái vị trí kUnityAdsPlacementStateDisabled.
108 Một quảng cáo đã được tải cho vị trí này. SDK UnityAds không hỗ trợ tải nhiều quảng cáo cho cùng một vị trí.

Nhật ký thay đổi bộ chuyển đổi dàn xếp iOS Unity

Phiên bản 4.4.0.0

 • Cập nhật bộ chuyển đổi để sử dụng API didRewardUser.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.8.0 trở lên.
 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK quảng cáo Unity 4.4.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.10.0.
 • SDK quảng cáo Unity phiên bản 4.4.0.

Phiên bản 4.3.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK quảng cáo Unity 4.3.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.8.0.
 • SDK quảng cáo Unity phiên bản 4.3.0.

Phiên bản 4.2.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Unity quảng cáo 4.2.1.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.4.0.
 • SDK quảng cáo Unity phiên bản 4.2.1.

Phiên bản 4.1.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK quảng cáo Unity 4.1.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.2.0.
 • SDK quảng cáo Unity phiên bản 4.1.0.

Phiên bản 4.0.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Unity quảng cáo 4.0.1.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0.
 • SDK quảng cáo Unity phiên bản 4.0.1.

Phiên bản 4.0.0.2

 • Thêm tính năng hỗ trợ cho kiến trúc trình mô phỏng arm64.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0.
 • SDK quảng cáo Unity phiên bản 4.0.0.

Phiên bản 4.0.0.1

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0.
 • SDK quảng cáo Unity phiên bản 4.0.0.

Phiên bản 4.0.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK quảng cáo Unity 4.0.0.
 • Hiện yêu cầu phiên bản iOS 10.0 tối thiểu.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.13.0.
 • SDK quảng cáo Unity phiên bản 4.0.0.

Phiên bản 3.7.5.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Unity quảng cáo 3.7.5.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.8.0.
 • SDK quảng cáo Unity phiên bản 3.7.5.

Phiên bản 3.7.4.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Unity quảng cáo 3.7.4.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.7.0.
 • SDK quảng cáo Unity phiên bản 3.7.4.

Phiên bản 3.7.2.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Unity quảng cáo 3.7.2.
 • Đã nới lỏng phần phụ thuộc vào SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.0.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.5.0.
 • SDK quảng cáo Unity phiên bản 3.7.2.

Phiên bản 3.7.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Unity quảng cáo 3.7.1.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.4.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.4.0.
 • SDK quảng cáo Unity phiên bản 3.7.1.

Phiên bản 3.6.2.0

 • Cập nhật bộ chuyển đổi để sử dụng định dạng .xcframework.
 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Unity quảng cáo 3.6.2.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.2.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.2.0.
 • SDK quảng cáo Unity phiên bản 3.6.2.

Phiên bản 3.6.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK quảng cáo Unity 3.6.0.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.69.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.69.0.
 • SDK quảng cáo Unity phiên bản 3.6.0.

Phiên bản 3.5.1.1

 • Khắc phục sự cố đôi khi xảy ra khi SDK Unity Ads khởi chạy.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.68.0.
 • SDK quảng cáo Unity phiên bản 3.5.1.

Phiên bản 3.5.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Unity quảng cáo 3.5.1.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.68.0.
 • SDK quảng cáo Unity phiên bản 3.5.1.

Phiên bản 3.5.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Unity quảng cáo 3.5.0.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho quảng cáo Biểu ngữ thích ứng.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.68.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.68.0.
 • SDK quảng cáo Unity phiên bản 3.5.0.

Phiên bản 3.4.8.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Unity quảng cáo 3.4.8.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.63.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.63.0.
 • SDK quảng cáo Unity phiên bản 3.4.8.

Phiên bản 3.4.6.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Unity quảng cáo 3.4.6.
 • Hiện yêu cầu SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.60.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.60.0.
 • SDK quảng cáo Unity phiên bản 3.4.6.

Phiên bản 3.4.2.2

 • Thêm các thông báo và mã lỗi bộ chuyển đổi được chuẩn hoá.
 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản tối thiểu lên 7.59.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.59.0.
 • SDK quảng cáo Unity phiên bản 3.4.2.

Phiên bản 3.4.2.1

 • Cải tiến các lỗi chuyển đổi của Unity để nhận ra các lỗi khởi chạy và tải quảng cáo sớm hơn, đồng thời giảm thời gian chờ.
 • Xoá tính năng hỗ trợ cho kiến trúc i386.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.57.0.
 • SDK quảng cáo Unity phiên bản 3.4.2.

Phiên bản 3.4.2.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Unity quảng cáo 3.4.2.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.55.1.
 • SDK quảng cáo Unity phiên bản 3.4.2.

Phiên bản 3.4.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Unity quảng cáo 3.4.0.
 • Giờ đây hỗ trợ tải nhiều quảng cáo biểu ngữ cùng một lúc.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.53.0.
 • SDK quảng cáo Unity phiên bản 3.4.0.

Phiên bản 3.3.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Unity quảng cáo 3.3.0.
 • Giờ đây hỗ trợ tải nhiều quảng cáo biểu ngữ cùng một lúc.

Được xây dựng và thử nghiệm với

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.51.0.
 • SDK quảng cáo Unity phiên bản 3.3.0.

Phiên bản 3.2.0.1

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Unity quảng cáo 3.2.0.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.46.0 trở lên.
 • Khắc phục vấn đề quảng cáo Biểu ngữ Unity không hiển thị khi được tải.
 • Khắc phục vấn đề trình chuyển đổi không chuyển tiếp lệnh gọi lại unityAdsReady đúng cách.

Phiên bản 3.2.0.0

 • Bản phát hành đã bị xóa do hồi quy đối với báo cáo không thực hiện.

Phiên bản 3.1.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK quảng cáo Unity 3.1.0.

Phiên bản 3.0.3.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Unity quảng cáo 3.0.3.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.42.2 trở lên.
 • Thêm tùy chọn hỗ trợ cho kích thước quảng cáo biểu ngữ linh hoạt.
 • Đã khắc phục vấn đề trong đó quảng cáo Biểu ngữ Unity sẽ chỉ tải thành công một lần trên mỗi phiên hoạt động.

Phiên bản 3.0.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK quảng cáo Unity 3.0.1.
 • Khắc phục sự cố xảy ra khi phân bổ quảng cáo có tặng thưởng.

Phiên bản 3.0.0.3

 • Đang cập nhật bộ chuyển đổi để sử dụng API quảng cáo có tặng thưởng mới.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.41.0 trở lên.

Phiên bản 3.0.0.2

 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho quảng cáo biểu ngữ.

Phiên bản 3.0.0.1

 • Khắc phục vấn đề về việc bộ chuyển đổi lưu trữ "#39;placementId#39; của yêu cầu trước đó.

Phiên bản 3.0.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK quảng cáo Unity 3.0.0.

Phiên bản 2.3.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK quảng cáo Unity 2.3.0.

Phiên bản 2.2.1.1

 • Thêm lệnh gọi lại adapterDidCompletePlayingRewardBasedVideoAd: vào trình chuyển đổi.

Phiên bản 2.2.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Unity quảng cáo 2.2.1.

Phiên bản 2.2.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK quảng cáo Unity 2.2.0.

Phiên bản 2.1.2.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Unity quảng cáo 2.1.2.
 • Xoá tính năng hỗ trợ cho kiến trúc & Khi bạn di chuyển.

Phiên bản 2.1.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK quảng cáo Unity 2.1.1.

Phiên bản 2.1.0.0

 • Cập nhật bộ chuyển đổi để tương thích với SDK quảng cáo Unity 2.1.0.

Phiên bản 2.0.8.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK quảng cáo Unity 2.0.8.

Phiên bản 2.0.7.0

 • Trình chuyển đổi hiện theo dõi các lượt nhấp vào Quảng cáo Unity để số liệu thống kê về số lượt nhấp AdMob và quảng cáo Unity có thể khớp với nhau.
 • Ứng dụng hiện nhận được lệnh gọi lại interstitialWillLeaveApplication:rewardBasedVideoAdWillLeaveApplication:.

Phiên bản 2.0.6.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK quảng cáo Unity 2.0.6.

Phiên bản 2.0.5.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK quảng cáo Unity 2.0.5.

Phiên bản 2.0.4.0

 • Thay đổi hệ thống đặt tên phiên bản thành [phiên bản SDK quảng cáo Unity].[phiên bản bản vá bộ chuyển đổi].
 • Cập nhật SDK quảng cáo Unity tối thiểu bắt buộc lên phiên bản 2.0.4.
 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu là phiên bản 7.10.1.

Phiên bản 1.0.2

 • Đặt khoá phần thưởng cho người dùng không phải là null. Khoá phần thưởng sẽ luôn là một chuỗi trống hoặc một chuỗi hợp lệ.

Phiên bản 1.0.1

 • Khắc phục lỗi không thực hiện được lệnh gọi lại rewardBasedVideoAdDidOpen:.

Phiên bản 1.0.0

 • Hỗ trợ quảng cáo xen kẽ dạng video và quảng cáo dạng video có tặng thưởng.