סקירה כללית

Google Analytics Data API v1 מאפשר ליצור דוחות משפך. ניתוח משפך ממחיש חזותית את השלבים שהמשתמשים עוברים כדי להשלים משימה ומאפשר לכם לבדוק במהירות אם הם מצליחים להשלים כל שלב או לא.

תכונות משותפות עם דוחות ליבה

הסמנטיקה של בקשות לדיווח במשפך זהה לזו של בקשות לקבלת דוחות ליבה לגבי הרבה תכונות משותפות. לדוגמה, חלוקה לדפים, מסנני מאפיינים ומאפייני משתמשים פועלים באותו אופן בדוחות משפך כמו דוחות ליבה. המדריך הזה מתמקד בתכונות של דיווח במשפך. כדי להכיר את הפונקציונליות העיקרית של Data API v1, מומלץ לקרוא את המדריך הבסיסי לדיווח וגם את המדריך לתרחישים מתקדמים לדוגמה.

שיטת דיווח במשפך

גרסה 1 של Data API תומכת בפונקציונליות הדיווח במשפך ב-method runFunnelReport. השיטה הזו מחזירה דוח משפך מותאם אישית שכולל את נתוני האירועים ב-Google Analytics.

בחירת ישות מדווחת

בכל השיטות של Data API v1 צריך לציין את מזהה נכס Google Analytics 4 בתוך נתיב הבקשה לכתובת URL, בפורמט properties/GA4_PROPERTY_ID. לדוגמה:

 POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1alpha/properties/GA4_PROPERTY_ID:runFunnelReport

הדוח שמתקבל יווצר על סמך נתוני האירועים ב-Google Analytics שנאספו בנכס Google Analytics 4 שצוין.

אם אתם משתמשים באחת מספריות הלקוח של Data API, אין צורך לשנות את נתיב כתובת ה-URL של הבקשה באופן ידני. רוב לקוחות ה-API מספקים פרמטר property, שמצפה למחרוזת בפורמט properties/GA4_PROPERTY_ID. במדריך למתחילים מוצגות דוגמאות לשימוש בספריות הלקוח.

בקשה לדוח משפך

כדי לבקש דוח משפך, אפשר ליצור אובייקט RunFunnelReportRequest. מומלץ להתחיל עם הפרמטרים הבאים של הבקשה:

 • רשומה תקינה בשדה dateRanges.

 • מפרט משפך תקין בשדה funnel.

מפרט משפך

מפרט משפך בשדה funnel של אובייקט RunFunnelReportRequest מגדיר את התהליך שאתם רוצים למדוד בתהליך שעובר המשתמש על ידי תיאור steps המשפך הזה.

השלבים במשפך מכילים תנאי אחד או יותר שהמשתמשים צריכים לעמוד בו כדי לכלול באותו שלב במשפך. אפשר לתאר את התנאים להכללה בכל שלב בשדה filterExpression בכל שלב.

כל ביטוי סינון במשפך הוא שילוב של שני סוגי מסננים:

 • funnelFieldFilter יוצר מסנן למאפיין או למדד.

 • funnelEventFilter יוצר מסנן שתואם לאירועים של שם אירוע יחיד. אם מציינים שדה funnelParameterFilterExpression אופציונלי, רק קבוצת המשנה של האירועים שתואמים גם לשם האירוע היחיד וגם לביטויי סינון הפרמטרים יתאימו למסנן האירועים הזה.

אפשר לשלב מסננים באמצעות קבוצות AND ו-OR, וגם לשלול אותם באמצעות ביטוי NOT.

התוצאות של כל שלב במשפך יוצגו בפירוט לפי המאפיין כפי שצוין בשדה funnelBreakdown.

דוגמה לדוח משפך

נשתמש ב-Google Analytics Data API v1 כדי לשחזר את דוח המשפך המוגדר כברירת מחדל, שסופק בתבנית ניתוח משפך בממשק המשתמש של Google Analytics:

ממשק משתמש של דוח משפך לדוגמה

שלבים במשפך

הגדרת המשפך שלמעלה כוללת את השלבים הבאים:

# שם השלב תנאי
1 פתיחה ראשונה/ביקור ראשון שם האירוע הוא first_open או first_visit.
2 מבקרים מחיפוש אורגני המאפיין firstUserMedium מכיל את המונח 'אורגני'.
3 התחלת סשן שם האירוע הוא session_start.
4 צפייה במסך/דף שם האירוע הוא screen_view או page_view.
5 רכישה שם האירוע הוא purchase או in_app_purchase.

שלב 1 (פתיחה/כניסה ראשונה) של המשפך כולל את כל המשתמשים אחרי האינטראקציה הראשונה שלהם עם אתר או אפליקציה, כלומר משתמשים שהפעילו אירועים first_open או first_visit.

כדי ליישם את ההתנהגות הזו, קטע הקוד שלמטה מציין אובייקט FunnelStep עם השדה filterExpression. שדה ביטוי המסנן הוא אובייקט FunnelFilterExpression שנוצר על ידי שילוב של שתי ישויות FunnelEventFilter באמצעות קבוצת OR.

 {
  "name": "Purchase",
  "filterExpression": {
   "orGroup": {
    "expressions": [
     {
      "funnelEventFilter": {
       "eventName": "first_open"
      }
     },
     {
      "funnelEventFilter": {
       "eventName": "first_visit"
      }
     }
    ]
   }
  }
 }

שלב 2 (מבקרים אורגניים) במשפך כולל משתמשים שאמצעי ההגעה לאתר הראשון שלהם כולל את המונח 'אורגני'. בקטע הקוד שבהמשך, השדה fieldName של FunnelFieldFilter מורה למסנן להתאים למאפיין firstUserMedium. השדה stringFilter מכיל תנאי שכולל רק את הערכים של המאפיין שמכילים את המונח organic.

 {
  "name": "Organic visitors",
  "filterExpression": {
   "funnelFieldFilter": {
    "fieldName": "firstUserMedium",
    "stringFilter": {
     "matchType": "CONTAINS",
     "caseSensitive": false,
     "value": "organic"
    }
   }
  }
 }

ניתן לציין את השלבים שנותרו במשפך באופן דומה.

מאפיין פירוט

ניתן לציין מאפיין פירוט אופציונלי (deviceCategory בדוגמה זו) באמצעות אובייקט FunnelBreakdown:

 "funnelBreakdown": {
  "breakdownDimension": {
   "name": "deviceCategory"
  }
 }

כברירת מחדל, רק 5 הערכים הייחודיים הראשונים של מאפיין הפירוט כלולים בדוח. ניתן להשתמש בשדה limit של האובייקט FunnelBreakdown כדי לשנות את ההתנהגות הזו.

השלמת שאילתת דוח המשפך

לפניכם שאילתה מלאה שיוצרת דוח משפך לפי כל השלבים שמתוארים למעלה:

HTTP

POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1alpha/properties/GA4_PROPERTY_ID:runFunnelReport
{
 "dateRanges": [
  {
   "startDate": "30daysAgo",
   "endDate": "today"
  }
 ],
 "funnelBreakdown": {
  "breakdownDimension": {
   "name": "deviceCategory"
  }
 },
 "funnel": {
  "steps": [
   {
    "name": "First open/visit",
    "filterExpression": {
     "orGroup": {
      "expressions": [
       {
        "funnelEventFilter": {
         "eventName": "first_open"
        }
       },
       {
        "funnelEventFilter": {
         "eventName": "first_visit"
        }
       }
      ]
     }
    }
   },
   {
    "name": "Organic visitors",
    "filterExpression": {
     "funnelFieldFilter": {
      "fieldName": "firstUserMedium",
      "stringFilter": {
       "matchType": "CONTAINS",
       "caseSensitive": false,
       "value": "organic"
      }
     }
    }
   },
   {
    "name": "Session start",
    "filterExpression": {
     "funnelEventFilter": {
      "eventName": "session_start"
     }
    }
   },
   {
    "name": "Screen/Page view",
    "filterExpression": {
     "orGroup": {
      "expressions": [
       {
        "funnelEventFilter": {
         "eventName": "screen_view"
        }
       },
       {
        "funnelEventFilter": {
         "eventName": "page_view"
        }
       }
      ]
     }
    }
   },
   {
    "name": "Purchase",
    "filterExpression": {
     "orGroup": {
      "expressions": [
       {
        "funnelEventFilter": {
         "eventName": "purchase"
        }
       },
       {
        "funnelEventFilter": {
         "eventName": "in_app_purchase"
        }
       }
      ]
     }
    }
   }
  ]
 }
}

דיווח על תגובה

התגובה של דוח המשפך בבקשת API של דוח המשפך, מורכבת משני חלקים עיקריים, ששניהם מוחזרים כאובייקט FunnelSubReport: תצוגה חזותית של הנתיב וטבלת משפך.

תרשים להמחשת משפך

הדוח 'הצגת נתוני משפך' מוצג בשדה funnelVisualization של התגובה לדוח המשפך, והוא כולל סקירה כללית ברמה גבוהה על דוח המשפך. השם הזה שימושי, כפי שמרמז השם, להצגה מהירה של דוח המשפך שנוצר.

כל שורה בטבלת התצוגה החזותית של המשפך מכילה חלק מהשדות הבאים או את כולם:

 • שם השלב במשפך (המאפיין funnelStepName).

 • מספר המשתמשים הפעילים (מדד activeUsers).

 • פילוח (המאפיין segment). יוצג רק אם הערך Segment צוין בשאילתת המשפך.

 • תאריך (מאפיין אחד (date)). יוצג רק אם סוג התצוגה החזותית TRENDED_FUNNEL צוין בשאילתה.

 • מאפיין הפעולה הבאה (מאפיין אחד (funnelStepNextAction)). הצגה רק אם השדה FunnelNextAction צוין בשאילתת המשפך.

כך ממשק המשתמש של Google Analytics יציג את הקטע 'תצוגה חזותית של המשפך' בדוח לדוגמה שהוזכר למעלה:

כותרות של דוח משפך: דוגמה

טבלת המשפך

טבלת המשפך, שהוחזרה בשדה funnelTable בתגובה לדוח המשפך, מייצגת את החלק העיקרי של הדוח. כל שורה בטבלה מכילה חלק מהשדות הבאים או את כולם:

 • שם השלב במשפך (המאפיין funnelStepName).

 • מאפיין פירוט.

 • מספר המשתמשים הפעילים (מדד activeUsers).

 • שיעור השלמת השלבים (מדד funnelStepCompletionRate).

 • מספר הנטישות של השלבים (מדד funnelStepAbandonments).

 • שיעור הנטישות של השלבים (מדד funnelStepAbandonmentRate).

 • שם הפלח (מאפיין אחד (segment)). יוצג רק אם הערך Segment צוין בשאילתת המשפך.

בדומה לפונקציונליות של הדיווח העיקרי, הערכים הכוללים מוחזרים בשורה נפרדת עם הערך RESERVED_TOTAL של מאפיין הפירוט.

בהמשך מוצגת דוגמה לטבלת המשפך שמוצגת בממשק המשתמש של Google Analytics: טבלת דוח המשפך: דוגמה

תגובה גולמית

קטע הקוד הבא מדגים דוגמה לנתונים גולמיים שהוחזרו בתגובה לשאילתה runFunnelReport.

בהתאם לנתונים שנאספו על ידי הנכס, הדוח לדוגמה שלמעלה יחזיר את הדוח הבא שמציג את מספר המשתמשים הפעילים שכלולים בכל שלב במשפך.

{
 "funnelTable": {
  "dimensionHeaders": [
   {
    "name": "funnelStepName"
   },
   {
    "name": "deviceCategory"
   }
  ],
  "metricHeaders": [
   {
    "name": "activeUsers",
    "type": "TYPE_INTEGER"
   },
   {
    "name": "funnelStepCompletionRate",
    "type": "TYPE_INTEGER"
   },
   {
    "name": "funnelStepAbandonments",
    "type": "TYPE_INTEGER"
   },
   {
    "name": "funnelStepAbandonmentRate",
    "type": "TYPE_INTEGER"
   }
  ],
  "rows": [
   {
    "dimensionValues": [
     {
      "value": "1. First open/visit"
     },
     {
      "value": "RESERVED_TOTAL"
     }
    ],
    "metricValues": [
     {
      "value": "4621565"
     },
     {
      "value": "0.27780178359495106"
     },
     {
      "value": "3337686"
     },
     {
      "value": "0.72219821640504889"
     }
    ]
   },
   {
    "dimensionValues": [
     {
      "value": "1. First open/visit"
     },
     {
      "value": "desktop"
     }
    ],
    "metricValues": [
     {
      "value": "4015959"
     },
     {
      "value": "0.27425279989163237"
     },
     {
      "value": "2914571"
     },
     {
      "value": "0.72574720010836768"
     }
    ]
   },
   {
    "dimensionValues": [
     {
      "value": "1. First open/visit"
     },
     {
      "value": "mobile"
     }
    ],
    "metricValues": [
     {
      "value": "595760"
     },
     {
      "value": "0.29156035987646034"
     },
     {
      "value": "422060"
     },
     {
      "value": "0.70843964012353966"
     }
    ]
   },
   {
    "dimensionValues": [
     {
      "value": "1. First open/visit"
     },
     {
      "value": "tablet"
     }
    ],
    "metricValues": [
     {
      "value": "33638"
     },
     {
      "value": "0.205571080325822"
     },
     {
      "value": "26723"
     },
     {
      "value": "0.79442891967417806"
     }
    ]
   },

...

  ],
  "metadata": {
   "samplingMetadatas": [
    {
     "samplesReadCount": "9917254",
     "samplingSpaceSize": "1162365416"
    }
   ]
  }
 },

 "funnelVisualization": {
  "dimensionHeaders": [
   {
    "name": "funnelStepName"
   }
  ],
  "metricHeaders": [
   {
    "name": "activeUsers",
    "type": "TYPE_INTEGER"
   }
  ],
  "rows": [
   {
    "dimensionValues": [
     {
      "value": "1. First open/visit"
     }
    ],
    "metricValues": [
     {
      "value": "4621565"
     }
    ]
   },

...

  ],
  "metadata": {
   "samplingMetadatas": [
    {
     "samplesReadCount": "9917254",
     "samplingSpaceSize": "1162365416"
    }
   ]
  }
 },
 "kind": "analyticsData#runFunnelReport"
}

ספריות לקוח

במדריך למתחילים מוסבר איך להתקין ולהגדיר ספריות לקוח.

בהמשך מוצגות דוגמאות לשימוש בספריות לקוח שמפעילות שאילתת משפך ומדפיסות את התגובה.

Java

import com.google.analytics.data.v1alpha.AlphaAnalyticsDataClient;
import com.google.analytics.data.v1alpha.DateRange;
import com.google.analytics.data.v1alpha.Dimension;
import com.google.analytics.data.v1alpha.DimensionHeader;
import com.google.analytics.data.v1alpha.FunnelBreakdown;
import com.google.analytics.data.v1alpha.FunnelEventFilter;
import com.google.analytics.data.v1alpha.FunnelFieldFilter;
import com.google.analytics.data.v1alpha.FunnelFilterExpression;
import com.google.analytics.data.v1alpha.FunnelFilterExpressionList;
import com.google.analytics.data.v1alpha.FunnelStep;
import com.google.analytics.data.v1alpha.FunnelSubReport;
import com.google.analytics.data.v1alpha.MetricHeader;
import com.google.analytics.data.v1alpha.Row;
import com.google.analytics.data.v1alpha.RunFunnelReportRequest;
import com.google.analytics.data.v1alpha.RunFunnelReportResponse;
import com.google.analytics.data.v1alpha.SamplingMetadata;
import com.google.analytics.data.v1alpha.StringFilter;
import com.google.analytics.data.v1alpha.StringFilter.MatchType;

/**
 * Google Analytics Data API sample application demonstrating the creation of a funnel report.
 *
 * <p>See
 * https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1alpha/properties/runFunnelReport
 * for more information.
 *
 * <p>Before you start the application, please review the comments starting with "TODO(developer)"
 * and update the code to use correct values.
 *
 * <p>To run this sample using Maven:
 *
 * <pre>{@code
 * cd google-analytics-data
 * mvn compile exec:java -Dexec.mainClass="com.google.analytics.data.samples.RunFunnelReportSample"
 * }</pre>
 */
public class RunFunnelReportSample {

 public static void main(String... args) throws Exception {
  /**
   * TODO(developer): Replace this variable with your Google Analytics 4 property ID before
   * running the sample.
   */
  String propertyId = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID";
  sampleRunFunnelReport(propertyId);
 }

 /**
  * Runs a funnel query to build a report with 5 funnel steps.
  *
  * <ol>
  *  <li>First open/visit (event name is `first_open` or `first_visit`).
  *  <li>Organic visitors (`firstUserMedium` dimension contains the term "organic").
  *  <li>Session start (event name is `session_start`).
  *  <li>Screen/Page view (event name is `screen_view` or `page_view`).
  *  <li>Purchase (event name is `purchase` or `in_app_purchase`).
  * </ol>
  *
  * The report configuration reproduces the default funnel report provided in the Funnel
  * Exploration template of the Google Analytics UI. See more at
  * https://support.google.com/analytics/answer/9327974
  */
 static void sampleRunFunnelReport(String propertyId) throws Exception {

  // Using a default constructor instructs the client to use the credentials
  // specified in GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS environment variable.
  try (AlphaAnalyticsDataClient analyticsData = AlphaAnalyticsDataClient.create()) {
   RunFunnelReportRequest.Builder requestBuilder =
     RunFunnelReportRequest.newBuilder()
       .setProperty("properties/" + propertyId)
       .addDateRanges(DateRange.newBuilder().setStartDate("30daysAgo").setEndDate("today"))
       .setFunnelBreakdown(
         FunnelBreakdown.newBuilder()
           .setBreakdownDimension(Dimension.newBuilder().setName("deviceCategory")));

   // Adds each step of the funnel.
   requestBuilder
     .getFunnelBuilder()
     .addSteps(
       FunnelStep.newBuilder()
         .setName("First open/visit")
         .setFilterExpression(
           FunnelFilterExpression.newBuilder()
             .setOrGroup(
               FunnelFilterExpressionList.newBuilder()
                 .addExpressions(
                   FunnelFilterExpression.newBuilder()
                     .setFunnelEventFilter(
                       FunnelEventFilter.newBuilder()
                         .setEventName("first_open")))
                 .addExpressions(
                   FunnelFilterExpression.newBuilder()
                     .setFunnelEventFilter(
                       FunnelEventFilter.newBuilder()
                         .setEventName("first_visit"))))));
   requestBuilder
     .getFunnelBuilder()
     .addSteps(
       FunnelStep.newBuilder()
         .setName("Organic visitors")
         .setFilterExpression(
           FunnelFilterExpression.newBuilder()
             .setFunnelFieldFilter(
               FunnelFieldFilter.newBuilder()
                 .setFieldName("firstUserMedium")
                 .setStringFilter(
                   StringFilter.newBuilder()
                     .setMatchType(MatchType.CONTAINS)
                     .setCaseSensitive(false)
                     .setValue("organic")))));
   requestBuilder
     .getFunnelBuilder()
     .addSteps(
       FunnelStep.newBuilder()
         .setName("Session start")
         .setFilterExpression(
           FunnelFilterExpression.newBuilder()
             .setFunnelEventFilter(
               FunnelEventFilter.newBuilder().setEventName("session_start"))));

   requestBuilder
     .getFunnelBuilder()
     .addSteps(
       FunnelStep.newBuilder()
         .setName("Screen/Page view")
         .setFilterExpression(
           FunnelFilterExpression.newBuilder()
             .setOrGroup(
               FunnelFilterExpressionList.newBuilder()
                 .addExpressions(
                   FunnelFilterExpression.newBuilder()
                     .setFunnelEventFilter(
                       FunnelEventFilter.newBuilder()
                         .setEventName("screen_view")))
                 .addExpressions(
                   FunnelFilterExpression.newBuilder()
                     .setFunnelEventFilter(
                       FunnelEventFilter.newBuilder()
                         .setEventName("page_view"))))));
   requestBuilder
     .getFunnelBuilder()
     .addSteps(
       FunnelStep.newBuilder()
         .setName("Purchase")
         .setFilterExpression(
           FunnelFilterExpression.newBuilder()
             .setOrGroup(
               FunnelFilterExpressionList.newBuilder()
                 .addExpressions(
                   FunnelFilterExpression.newBuilder()
                     .setFunnelEventFilter(
                       FunnelEventFilter.newBuilder()
                         .setEventName("purchase")))
                 .addExpressions(
                   FunnelFilterExpression.newBuilder()
                     .setFunnelEventFilter(
                       FunnelEventFilter.newBuilder()
                         .setEventName("in_app_purchase"))))));

   // Make the request.
   RunFunnelReportResponse response = analyticsData.runFunnelReport(requestBuilder.build());
   printRunFunnelReportResponse(response);
  }
 }

 /** Prints results of a runFunnelReport call. */
 static void printRunFunnelReportResponse(RunFunnelReportResponse response) {
  System.out.println("Report result:");
  System.out.println("=== FUNNEL VISUALIZATION ===");
  printFunnelSubReport(response.getFunnelVisualization());

  System.out.println("=== FUNNEL TABLE ===");
  printFunnelSubReport(response.getFunnelTable());
 }

 /** Prints the contents of a FunnelSubReport object. */
 private static void printFunnelSubReport(FunnelSubReport funnelSubReport) {
  System.out.println("Dimension headers:");
  for (DimensionHeader dimensionHeader : funnelSubReport.getDimensionHeadersList()) {
   System.out.println(dimensionHeader.getName());
  }
  System.out.println();

  System.out.println("Metric headers:");
  for (MetricHeader metricHeader : funnelSubReport.getMetricHeadersList()) {
   System.out.println(metricHeader.getName());
  }
  System.out.println();

  System.out.println("Dimension and metric values for each row in the report:");
  for (int rowIndex = 0; rowIndex < funnelSubReport.getRowsCount(); rowIndex++) {
   Row row = funnelSubReport.getRows(rowIndex);
   for (int fieldIndex = 0; fieldIndex < row.getDimensionValuesCount(); fieldIndex++) {
    System.out.printf(
      "%s: '%s'%n",
      funnelSubReport.getDimensionHeaders(fieldIndex).getName(),
      row.getDimensionValues(fieldIndex).getValue());
   }
   for (int fieldIndex = 0; fieldIndex < row.getMetricValuesCount(); fieldIndex++) {
    System.out.printf(
      "%s: '%s'%n",
      funnelSubReport.getMetricHeaders(fieldIndex).getName(),
      row.getMetricValues(fieldIndex).getValue());
   }
  }
  System.out.println();

  System.out.println("Sampling metadata for each date range:");
  for (int metadataIndex = 0;
    metadataIndex < funnelSubReport.getMetadata().getSamplingMetadatasCount();
    metadataIndex++) {
   SamplingMetadata samplingMetadata =
     funnelSubReport.getMetadata().getSamplingMetadatas(metadataIndex);
   System.out.printf(
     "Sampling metadata for date range #%d: samplesReadCount=%d, samplingSpaceSize=%d%n",
     metadataIndex,
     samplingMetadata.getSamplesReadCount(),
     samplingMetadata.getSamplingSpaceSize());
  }
 }
}

PHP

use Google\Analytics\Data\V1alpha\Client\AlphaAnalyticsDataClient;
use Google\Analytics\Data\V1alpha\DateRange;
use Google\Analytics\Data\V1alpha\Dimension;
use Google\Analytics\Data\V1alpha\FunnelBreakdown;
use Google\Analytics\Data\V1alpha\FunnelEventFilter;
use Google\Analytics\Data\V1alpha\FunnelFieldFilter;
use Google\Analytics\Data\V1alpha\FunnelFilterExpression;
use Google\Analytics\Data\V1alpha\FunnelFilterExpressionList;
use Google\Analytics\Data\V1alpha\FunnelStep;
use Google\Analytics\Data\V1alpha\Funnel;
use Google\Analytics\Data\V1alpha\FunnelSubReport;
use Google\Analytics\Data\V1alpha\RunFunnelReportRequest;
use Google\Analytics\Data\V1alpha\RunFunnelReportResponse;
use Google\Analytics\Data\V1alpha\StringFilter;
use Google\Analytics\Data\V1alpha\StringFilter\MatchType;

/**
 * Runs a funnel query to build a report with 5 funnel steps.
 *
 * Step 1: First open/visit (event name is `first_open` or `first_visit`).
 * Step 2: Organic visitors (`firstUserMedium` dimension contains the term "organic").
 * Step 3: Session start (event name is `session_start`).
 * Step 4: Screen/Page view (event name is `screen_view` or `page_view`).
 * Step 5: Purchase (event name is `purchase` or `in_app_purchase`).
 *
 * The report configuration reproduces the default funnel report provided in the Funnel
 * Exploration template of the Google Analytics UI. See more at
 * https://support.google.com/analytics/answer/9327974
 *
 * @param string $propertyId Your GA-4 Property ID
 */
function run_funnel_report(string $propertyId)
{
  // Create an instance of the Google Analytics Data API client library.
  $client = new AlphaAnalyticsDataClient();

  // Create the funnel report request.
  $request = (new RunFunnelReportRequest())
    ->setProperty('properties/' . $propertyId)
    ->setDateRanges([
      new DateRange([
        'start_date' => '30daysAgo',
        'end_date' => 'today',
      ]),
    ])
    ->setFunnelBreakdown(
      new FunnelBreakdown([
        'breakdown_dimension' =>
          new Dimension([
            'name' => 'deviceCategory'
          ])
      ])
    )
    ->setFunnel(new Funnel());

  // Add funnel steps to the funnel.

  // 1. Add first open/visit step.
  $request->getFunnel()->getSteps()[] = new FunnelStep([
    'name' => 'First open/visit',
    'filter_expression' => new FunnelFilterExpression([
      'or_group' => new FunnelFilterExpressionList([
        'expressions' => [
          new FunnelFilterExpression([
            'funnel_event_filter' => new FunnelEventFilter([
              'event_name' => 'first_open',
            ])
          ]),
          new FunnelFilterExpression([
            'funnel_event_filter' => new FunnelEventFilter([
              'event_name' => 'first_visit'
            ])
          ])
        ]
      ])
    ])
  ]);

  // 2. Add organic visitors step.
  $request->getFunnel()->getSteps()[] = new FunnelStep([
    'name' => 'Organic visitors',
    'filter_expression' => new FunnelFilterExpression([
      'funnel_field_filter' => new FunnelFieldFilter([
        'field_name' => 'firstUserMedium',
        'string_filter' => new StringFilter([
          'match_type' => MatchType::CONTAINS,
          'case_sensitive' => false,
          'value' => 'organic',
        ])
      ])
    ])
  ]);

  // 3. Add session start step.
  $request->getFunnel()->getSteps()[] = new FunnelStep([
    'name' => 'Session start',
    'filter_expression' => new FunnelFilterExpression([
      'funnel_event_filter' => new FunnelEventFilter([
        'event_name' => 'session_start',
      ])
    ])
  ]);

  // 4. Add screen/page view step.
  $request->getFunnel()->getSteps()[] = new FunnelStep([
    'name' => 'Screen/Page view',
    'filter_expression' => new FunnelFilterExpression([
      'or_group' => new FunnelFilterExpressionList([
        'expressions' => [
          new FunnelFilterExpression([
            'funnel_event_filter' => new FunnelEventFilter([
              'event_name' => 'screen_view',
            ])
          ]),
          new FunnelFilterExpression([
            'funnel_event_filter' => new FunnelEventFilter([
              'event_name' => 'page_view'
            ])
          ])
        ]
      ])
    ])
  ]);

  // 5. Add purchase step.
  $request->getFunnel()->getSteps()[] = new FunnelStep([
    'name' => 'Purchase',
    'filter_expression' => new FunnelFilterExpression([
      'or_group' => new FunnelFilterExpressionList([
        'expressions' => [
          new FunnelFilterExpression([
            'funnel_event_filter' => new FunnelEventFilter([
              'event_name' => 'purchase',
            ])
          ]),
          new FunnelFilterExpression([
            'funnel_event_filter' => new FunnelEventFilter([
              'event_name' => 'in_app_purchase'
            ])
          ])
        ]
      ])
    ])
  ]);

  // Make an API call.
  $response = $client->runFunnelReport($request);

  printRunFunnelReportResponse($response);
}

/**
 * Print results of a runFunnelReport call.
 * @param RunFunnelReportResponse $response
 */
function printRunFunnelReportResponse(RunFunnelReportResponse $response)
{
  print 'Report result: ' . PHP_EOL;
  print '=== FUNNEL VISUALIZATION ===' . PHP_EOL;
  printFunnelSubReport($response->getFunnelVisualization());

  print '=== FUNNEL TABLE ===' . PHP_EOL;
  printFunnelSubReport($response->getFunnelTable());
}

/**
 * Print the contents of a FunnelSubReport object.
 * @param FunnelSubReport $subReport
 */
function printFunnelSubReport(FunnelSubReport $subReport)
{
  print 'Dimension headers:' . PHP_EOL;
  foreach ($subReport->getDimensionHeaders() as $dimensionHeader) {
    print $dimensionHeader->getName() . PHP_EOL;
  }

  print PHP_EOL . 'Metric headers:' . PHP_EOL;
  foreach ($subReport->getMetricHeaders() as $metricHeader) {
    print $metricHeader->getName() . PHP_EOL;
  }

  print PHP_EOL . 'Dimension and metric values for each row in the report:';
  foreach ($subReport->getRows() as $rowIndex => $row) {
    print PHP_EOL . 'Row #' . $rowIndex . PHP_EOL;
    foreach ($row->getDimensionValues() as $dimIndex => $dimValue) {
      $dimName = $subReport->getDimensionHeaders()[$dimIndex]->getName();
      print $dimName . ": '" . $dimValue->getValue() . "'" . PHP_EOL;
    }
    foreach ($row->getMetricValues() as $metricIndex => $metricValue) {
      $metricName = $subReport->getMetricHeaders()[$metricIndex]->getName();
      print $metricName . ": '" . $metricValue->getValue() . "'" . PHP_EOL;
    }
  }

  print PHP_EOL . 'Sampling metadata for each date range:' . PHP_EOL;
  foreach($subReport->getMetadata()->getSamplingMetadatas() as $metadataIndex => $metadata) {
    printf('Sampling metadata for date range #%d: samplesReadCount=%d' .
      'samplingSpaceSize=%d%s',
      $metadataIndex, $metadata->getSamplesReadCount(), $metadata->getSamplingSpaceSize(), PHP_EOL);
  }
}

Python

from google.analytics.data_v1alpha import AlphaAnalyticsDataClient
from google.analytics.data_v1alpha.types import (
  DateRange,
  Dimension,
  Funnel,
  FunnelBreakdown,
  FunnelEventFilter,
  FunnelFieldFilter,
  FunnelFilterExpression,
  FunnelFilterExpressionList,
  FunnelStep,
  RunFunnelReportRequest,
  StringFilter,
)


def run_sample():
  """Runs the sample."""
  # TODO(developer): Replace this variable with your Google Analytics 4
  # property ID before running the sample.
  property_id = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID"
  run_funnel_report(property_id)


def run_funnel_report(property_id="YOUR-GA4-PROPERTY-ID"):
  """Runs a funnel query to build a report with 5 funnel steps.
   Step 1: First open/visit (event name is `first_open` or `first_visit`).
   Step 2: Organic visitors (`firstUserMedium` dimension contains the term
   "organic").
   Step 3: Session start (event name is `session_start`).
   Step 4: Screen/Page view (event name is `screen_view` or `page_view`).
   Step 5: Purchase (event name is `purchase` or `in_app_purchase`).

  The report configuration reproduces the default funnel report provided in
  the Funnel Exploration template of the Google Analytics UI.
  See more at https://support.google.com/analytics/answer/9327974
  """
  client = AlphaAnalyticsDataClient()

  request = RunFunnelReportRequest(
    property=f"properties/{property_id}",
    date_ranges=[DateRange(start_date="30daysAgo", end_date="today")],
    funnel_breakdown=FunnelBreakdown(
      breakdown_dimension=Dimension(name="deviceCategory")
    ),
    funnel=Funnel(
      steps=[
        FunnelStep(
          name="First open/visit",
          filter_expression=FunnelFilterExpression(
            or_group=FunnelFilterExpressionList(
              expressions=[
                FunnelFilterExpression(
                  funnel_event_filter=FunnelEventFilter(
                    event_name="first_open"
                  )
                ),
                FunnelFilterExpression(
                  funnel_event_filter=FunnelEventFilter(
                    event_name="first_visit"
                  )
                ),
              ]
            )
          ),
        ),
        FunnelStep(
          name="Organic visitors",
          filter_expression=FunnelFilterExpression(
            funnel_field_filter=FunnelFieldFilter(
              field_name="firstUserMedium",
              string_filter=StringFilter(
                match_type=StringFilter.MatchType.CONTAINS,
                case_sensitive=False,
                value="organic",
              ),
            )
          ),
        ),
        FunnelStep(
          name="Session start",
          filter_expression=FunnelFilterExpression(
            funnel_event_filter=FunnelEventFilter(
              event_name="session_start"
            )
          ),
        ),
        FunnelStep(
          name="Screen/Page view",
          filter_expression=FunnelFilterExpression(
            or_group=FunnelFilterExpressionList(
              expressions=[
                FunnelFilterExpression(
                  funnel_event_filter=FunnelEventFilter(
                    event_name="screen_view"
                  )
                ),
                FunnelFilterExpression(
                  funnel_event_filter=FunnelEventFilter(
                    event_name="page_view"
                  )
                ),
              ]
            )
          ),
        ),
        FunnelStep(
          name="Purchase",
          filter_expression=FunnelFilterExpression(
            or_group=FunnelFilterExpressionList(
              expressions=[
                FunnelFilterExpression(
                  funnel_event_filter=FunnelEventFilter(
                    event_name="purchase"
                  )
                ),
                FunnelFilterExpression(
                  funnel_event_filter=FunnelEventFilter(
                    event_name="in_app_purchase"
                  )
                ),
              ]
            )
          ),
        ),
      ]
    ),
  )
  response = client.run_funnel_report(request)
  print_run_funnel_report_response(response)


def print_funnel_sub_report(funnel_sub_report):
  """Prints the contents of a FunnelSubReport object."""
  print("Dimension headers:")
  for dimension_header in funnel_sub_report.dimension_headers:
    print(dimension_header.name)

  print("\nMetric headers:")
  for metric_header in funnel_sub_report.metric_headers:
    print(metric_header.name)

  print("\nDimensions and metric values for each row in the report:")
  for row_idx, row in enumerate(funnel_sub_report.rows):
    print("\nRow #{}".format(row_idx))
    for field_idx, dimension_value in enumerate(row.dimension_values):
      dimension_name = funnel_sub_report.dimension_headers[field_idx].name
      print("{}: '{}'".format(dimension_name, dimension_value.value))

    for field_idx, metric_value in enumerate(row.metric_values):
      metric_name = funnel_sub_report.metric_headers[field_idx].name
      print("{}: '{}'".format(metric_name, metric_value.value))

  print("\nSampling metadata for each date range:")
  for metadata_idx, metadata in enumerate(
    funnel_sub_report.metadata.sampling_metadatas
  ):
    print(
      "Sampling metadata for date range #{}: samplesReadCount={}, "
      "samplingSpaceSize={}".format(
        metadata_idx, metadata.samples_read_count, metadata.sampling_space_size
      )
    )


def print_run_funnel_report_response(response):
  """Prints results of a runFunnelReport call."""
  print("Report result:")
  print("=== FUNNEL VISUALIZATION ===")
  print_funnel_sub_report(response.funnel_visualization)

  print("=== FUNNEL TABLE ===")
  print_funnel_sub_report(response.funnel_table)