מזהה נכס

ב-Google Analytics Data API v1 נוצרים דוחות לגבי נכסי Google Analytics 4. בקשות API נדרשות לציין מזהה מספרי של נכס Google Analytics 4. במסמכי התיעוד ובקוד לדוגמה של ה-Data API, המזהה הזה נקרא GA4_PROPERTY_ID.

Usage

כל השיטות של Data API מחייבות ציון של המזהה של נכס Google Analytics 4 בנתיב של בקשה לכתובת URL, בפורמט properties/GA4_PROPERTY_ID. לדוגמה:

 POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID:runReport

אם אתם משתמשים באחת מספריות הלקוח של Data API, אין צורך לשנות את נתיב כתובת ה-URL של הבקשה באופן ידני. רוב לקוחות ה-API מספקים פרמטר property, שמצפה למחרוזת בפורמט properties/GA4_PROPERTY_ID. במדריך למתחילים מוצגות דוגמאות לשימוש בספריות הלקוח.

מהו מזהה הנכס שלי?

אפשר להשתמש ב-Data API אם הגדרתם דוחות ניתוח נתונים באחד מהמוצרים הבאים:

Google Analytics

ב-Google Analytics יש כמה סוגים של נכסים. כדי להשתמש ב-Data API, הנכס חייב להיות נכס Google Analytics 4 ולא נכס Universal Analytics. Universal Analytics הוא גרסה ישנה יותר של Google Analytics, שאינו נתמך על ידי Data API.

כדי לזהות מזהה של נכס Google Analytics 4:

 1. אפשר לעבור אל Google Analytics בכתובת https://analytics.google.com/.
 2. בוחרים באפשרות 'אדמין'.
 3. בוחרים את הנכס.
 4. בוחרים באפשרות 'הגדרות נכס'.

אם בהגדרות הנכס מופיע 'מזהה נכס' מספרי כמו '123...', זהו המזהה המספרי של נכס Google Analytics 4.

Firebase

אם קישרתם את Google Analytics ל-Firebase, יוצגו לכם נתוני ניתוח נתונים של הפרויקט ב-Firebase. למידע נוסף על קישור החשבונות, קראו את המאמר קישור Google Analytics ל-Firebase.

כדי לזהות נכס GA4 של פרויקט Firebase:

 1. נכנסים למסוף Firebase בכתובת https://console.firebase.google.com/.
 2. בוחרים את הפרויקט הרצוי.
 3. בוחרים באפשרות 'הגדרות הפרויקט'.
 4. בוחרים באפשרות 'שילובים'.
 5. בוחרים את השילוב עם Google Analytics.

בדף השילוב של Google Analytics יוצג ערך מספרי של "מזהה נכס", כמו "123...". זהו המזהה המספרי של נכס Google Analytics 4.

AdMob

אם הפעלתם את מדדי המשתמשים וקישרתם את האפליקציות ל-Firebase ב-AdMob, תראו את מדדי המשתמשים ב-AdMob עבור האפליקציה.

כדי לזהות את נכס Google Analytics 4 של אפליקציה ב-AdMob:

 1. נכנסים ל-AdMob בכתובת https://apps.admob.com/.
 2. בוחרים את האפליקציה הרצויה.
 3. בוחרים באפשרות 'סקירה כללית של האפליקציה'.
 4. בוחרים באפשרות 'לוח בקרה של Firebase'.
 5. בצעו את ההוראות שלמעלה של Firebase, החל מ-"Select Project settings".