Tổng quan về Analytics Data API

API Dữ liệu Google Analytics phiên bản 1 cho phép bạn truy cập theo phương thức lập trình vào dữ liệu báo cáo của Google Analytics 4 (GA4). Google Analytics 4 giúp bạn hiểu cách mọi người sử dụng web, iOS hoặc ứng dụng Android của bạn. Tìm hiểu thêm về tài sản Google Analytics 4.

Với Google Analytics Data API phiên bản 1, bạn có thể tạo báo cáo để trả lời các câu hỏi như:

 • Ứng dụng Android của tôi có bao nhiêu người dùng hoạt động hằng ngày trong tuần qua?
 • Mỗi URL trong 10 trang hàng đầu mà trang web của tôi nhận được trong 28 ngày qua là bao nhiêu?
 • Ứng dụng iOS của tôi có bao nhiêu người dùng đang hoạt động ở mỗi quốc gia trong 30 phút qua?

Bạn cũng có thể sử dụng Google Analytics Data API phiên bản 1 để:

 • Tạo trang tổng quan tuỳ chỉnh để hiển thị dữ liệu Google Analytics.
 • Tự động hoá các công việc báo cáo phức tạp để tiết kiệm thời gian.
 • Tích hợp dữ liệu Google Analytics của bạn với các ứng dụng doanh nghiệp khác.

Hướng dẫn bắt đầu nhanh

Bạn có thể gọi API để tạo báo cáo đầu tiên chỉ bằng vài dòng mã. Xem phần bắt đầu sử dụng nhanh thư viện ứng dụng để bắt đầu. Chúng tôi cung cấp các thư viện ứng dụng bằng Java, Python, Node.js và các ngôn ngữ khác để đơn giản hoá quá trình triển khai của bạn.

Phương thức hiện có

 • runReport Phương thức này trả về một báo cáo tuỳ chỉnh về dữ liệu sự kiện Google Analytics và là phương thức ưu tiên cho các truy vấn báo cáo đơn giản.
 • batchRunReports Đây là phiên bản lô của phương thức runReport cho phép tạo nhiều báo cáo bằng một lệnh gọi API duy nhất.
 • runPivotReport Phương thức này trả về báo cáo tổng hợp tuỳ chỉnh về dữ liệu sự kiện Google Analytics của bạn. Báo cáo tổng hợp là các định dạng nâng cao và sinh động hơn so với báo cáo thông thường. Mỗi bảng tổng hợp mô tả các hàng và cột phương diện hiển thị trong phản hồi báo cáo.
 • batchRunPivotReports Đây là phiên bản lô của phương thức runPivotReport cho phép tạo nhiều báo cáo bằng một lệnh gọi API duy nhất.
 • getMetadata. Phương thức này trả về siêu dữ liệu cho các phương diện và chỉ số có trong phương thức báo cáo. Dùng để khám phá các phương diện và chỉ số. Phản hồi của phương thức này cũng bao gồm các phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh có sẵn cho tài sản GA4 được chỉ định.
 • checkCompatibility Phương thức này liệt kê các phương diện và chỉ số có thể thêm vào yêu cầu báo cáo và duy trì khả năng tương thích.
 • runRealtimeReport Phương thức này trả về báo cáo dữ liệu sự kiện theo thời gian thực tuỳ chỉnh cho tài sản của bạn. Sự kiện xuất hiện trong báo cáo theo thời gian thực vài giây sau khi được gửi đến Google Analytics. Báo cáo Theo thời gian thực cho biết các sự kiện và dữ liệu sử dụng trong các khoảng thời gian từ thời điểm hiện tại đến 30 phút trước (tối đa 60 phút đối với các tài sản Google Analytics 360).
 • properties.audienceExports Một nhóm các phương thức cho phép tạo các tệp Xuất đối tượng, bao gồm thông tin tổng quan nhanh về những người dùng trong một đối tượng.
 • properties.recurringAudienceLists (Bản xem trước sớm) Một nhóm phương thức cho phép quản lý các lượt Xuất đối tượng định kỳ. Việc xuất đối tượng định kỳ sẽ tạo ra danh sách đối tượng mới mỗi ngày.
 • runFunnelReport (Bản xem trước sớm) Phương thức này sẽ trả về báo cáo phễu tuỳ chỉnh của dữ liệu sự kiện Google Analytics. Kỹ thuật khám phá phễu cho phép bạn biểu diễn các bước mà người dùng cần thực hiện để hoàn tất một hành động bằng hình ảnh, và xem nhanh mức độ mà họ hoàn tất hoặc không hoàn tất ở mỗi bước.

Các phương diện và chỉ số được hỗ trợ

Tài liệu về giản đồ API liệt kê các phương diện và chỉ số hiện đang được Analytics Data API hỗ trợ.