ProductUpdateLatencyTolerance

Bir ürün güncellemesinin uçtan uca yayılma gecikmesi için toleransı belirtir.

Sıralamalar
PRODUCT_UPDATE_LATENCY_TOLERANCE_UNSPECIFIED Varsayılan olarak PRODUCT_UPDATE_LATENCY_TOLERANCE_LATENCY_SENSITIVE değerine ayarlanır.
PRODUCT_UPDATE_LATENCY_TOLERANCE_LATENCY_SENSITIVE Güncelleme, müşterilere ortalama birkaç dakika içinde, nadir durumlarda ise birkaç saate kadar uygulanır. İşleme hızı,uygulama başına saatte 7.200 güncelleme ile sınırlıdır.
PRODUCT_UPDATE_LATENCY_TOLERANCE_LATENCY_TOLERANT Güncelleme 24 saat içinde istemcilere uygulanır. Toplu değişiklik yöntemleri kullanılarak uygulama başına saatte 720.000'e kadar yüksek işleme hızını destekler.