RegionsVersion

Belirtilen kaynak için kullanılan kullanılabilir bölgelerin sürümü.

JSON gösterimi
{
  "version": string
}
Alanlar
version

string

Zorunlu. Belirtilen kaynak için kullanılan kullanılabilir bölgelerin sürümünü temsil eden bir dize. Kaynak için bölgesel fiyatlar, bu makalede yayınlanan bilgilere göre belirtilmelidir. Desteklenen konumlar önemli ölçüde değiştiğinde, sürüm yükseltilir. Bu alanı kullandığınızda, yeni bir sürüm mevcut olsa bile kaynağı daha eski bir bölgenin sürümü, bölgesel fiyat ve para birimleri grubuyla oluşturup güncelleyebilirsiniz. En son sürüm 2022/02'dir.