SubscriptionTaxAndComplianceSettings

Abonelik ürünlerinin vergileri, Google Play politikası ve yasal uyumlulukla ilgili ayrıntılar.

JSON gösterimi
{
 "eeaWithdrawalRightType": enum (WithdrawalRightType),
 "taxRateInfoByRegionCode": {
  string: {
   object (RegionalTaxRateInfo)
  },
  ...
 },
 "isTokenizedDigitalAsset": boolean
}
Alanlar
eeaWithdrawalRightType

enum (WithdrawalRightType)

Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (AEA) kullanıcılara dağıtılan ürünler için dijital içerik veya hizmet sınıflandırması. AEA tüketici yasaları uyarınca fesih hakkı uygulaması bu sınıflandırmaya bağlıdır. Daha fazla bilgi için Yardım Merkezi makalesini inceleyin.

taxRateInfoByRegionCode

map (key: string, value: object (RegionalTaxRateInfo))

Bölge kodundan vergi oranı ayrıntılarına eşleme. Anahtarlar, Unicode'un "CLDR" biçiminde tanımlanan bölge kodlarıdır.

"key": value çiftlerinin listesini içeren bir nesne. Örnek: { "name": "wrench", "mass": "1.3kg", "count": "3" }.

isTokenizedDigitalAsset

boolean

Bu aboneliğin, token atanmış bir dijital varlığı temsil eden ürün olarak tanımlanıp tanımlanmadığı.