Method: applications.deviceTierConfigs.create

Bir uygulama için yeni cihaz katmanı yapılandırması oluşturur.

HTTP isteği

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/deviceTierConfigs

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Uygulamanın paket adı.

Sorgu parametreleri

Parametreler
allowUnknownDevices

boolean

Hizmetin, Play'in cihaz kataloğunda bilinmeyen cihaz kimliklerini kabul edip etmeyeceğini belirler.

İstek içeriği

İstek metni, DeviceTierConfig öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan DeviceTierConfig örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher