Method: applications.dataSafety

Bir uygulamanın Güvenlik Etiketleri beyanını yazar.

HTTP isteği

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/dataSafety

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Zorunlu. Uygulamanın paket adı.

İstek içeriği

İsteğin gövdesi, aşağıdaki yapıya sahip veriler içerir:

JSON gösterimi
{
  "safetyLabels": string
}
Alanlar
safetyLabels

string

Zorunlu. Veri Güvenliği yanıtlarını içeren CSV dosyasının içeriği. Bu dosyanın biçimi için https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10787469?#zippy=%2Cunderstand-the-csv-format adresindeki Yardım Merkezi dokümanlarına göz atın. Güncel bir şablon indirmek için https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10787469?#zippy=%2Cexport-to-a-csv-file adresindeki adımları uygulayın.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher