Method: apprecovery.appRecoveries

Belirli bir paket adı ve uygulama sürümüyle ilişkili tüm uygulama kurtarma işlemi kaynaklarını listeleyin.

HTTP isteği

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/appRecoveries

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Zorunlu. Kurtarma işlemleri listesinin istendiği uygulamanın paket adı.

Sorgu parametreleri

Parametreler
versionCode

string (int64 format)

Zorunlu. Kurtarma işlemleri listesinde hedeflenen sürüm kodu.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

apprecovery.appRecoveries için yanıt mesajı. -- api-linter: core::0158::yanıt-sonraki-sayfa-token-alanı=devre dışı

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
  "recoveryActions": [
    {
      object (AppRecoveryAction)
    }
  ]
}
Alanlar
recoveryActions[]

object (AppRecoveryAction)

İstenen paket adıyla ilişkili kurtarma işlemlerinin listesi.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher