Method: apprecovery.cancel

subscription.cancel zaten yürütülen bir uygulama kurtarma işlemini iptal edin. Bu işlemin, kurtarma işleminin durumunu İPTAL EDİLDİ olarak değiştirdiğini unutmayın.

HTTP isteği

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/appRecoveries/{appRecoveryId}:cancel

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Zorunlu. Kurtarma işlemi iptali istenen uygulamanın paket adı.

appRecoveryId

string (int64 format)

Zorunlu. Uygulama kurtarma işlemine karşılık gelen kimlik.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher