REST Resource: apprecovery

Kaynak

Bu kaynakla ilişkili kalıcı veri yok.

Yöntemler

addTargeting

Kurtarma işlemi için hedeflemeyi aşamalı olarak güncelleyin.

appRecoveries

Belirli bir paket adı ve uygulama sürümüyle ilişkili tüm uygulama kurtarma işlemi kaynaklarını listeleyin.

cancel

Halihazırda yürütülen bir uygulama kurtarma işlemini iptal edin.

create

Kurtarma durumu TASLAK olarak olan bir uygulama kurtarma işlemi oluşturun.

deploy

Önceden oluşturulmuş bir uygulama kurtarma işlemini DRAFT kurtarma durumuyla dağıtın.