Method: edits.apks.upload

Bir APK yükler ve geçerli düzenlemeye ekler.

HTTP isteği

  • Medya yükleme istekleri için yükleme URI'si:
    POST https://androidpublisher.googleapis.com/upload/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/apks
  • Yalnızca meta veri istekleri için meta veri URI'si:
    POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/apks

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Uygulamanın paket adı.

editId

string

Düzenlemenin tanımlayıcısı.

İstek içeriği

İstek metni, ApksUploadRequestBody öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Apk öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher