Method: edits.images.delete

Resmi (kimlik ile belirtilir) düzenlemeden siler.

HTTP isteği

DELETE https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/listings/{language}/{imageType}/{imageId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Uygulamanın paket adı.

editId

string

Düzenlemenin tanımlayıcısı.

language

string

Dil yerelleştirme kodu (BCP-47 dil etiketi; örneğin, Avusturya Almancası için "de-AT").

imageType

enum (AppImageType)

Resmin Türü.

imageId

string

Bu düzenlemeye ekli resim grubu içindeki bir resmin benzersiz tanımlayıcısı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher