Method: edits.images.deleteall

Belirtilen dil ve resim türü için tüm resimleri siler. Resim bulunmazsa boş bir yanıt döndürür.

HTTP isteği

DELETE https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/listings/{language}/{imageType}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Uygulamanın paket adı.

editId

string

Düzenlemenin tanımlayıcısı.

language

string

Dil yerelleştirme kodu (BCP-47 dil etiketi; örneğin, Avusturya Almancası için "de-AT"). Uygulama tarafından desteklenmeyen bir dil sağlamak işlemsiz değildir.

imageType

enum (AppImageType)

Resmin Türü. Resim içermeyen bir resim türü sağlamak için herhangi bir işlem yapmanız gerekmez.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Tüm resimleri silmek için verilen yanıt.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
  "deleted": [
    {
      object (Image)
    }
  ]
}
Alanlar
deleted[]

object (Image)

Silinen resimler.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher